Bilişim Dünyası 09 EKİM 2011 / 11:25

Gençlerin ‘Gerçek’ gücü dünyaya yayılıyor

Gençler için, yine gençlerle adımlar atan bir oluşum Habitat için Gençlik Derneği. Hedefi de çok net: Gençlerin kapasitelerini geliştirmek ve onları aktif, katılımcı, çözüm üreten ve uygulayan gençler olabilmelerini sağlamak. Bu yapının detaylarını Habitat İçin Gençlik Derneği Genel Başkanı Sezai Hazır şu sözlerle paylaşıyor:
“Dernek; 1995 yılında Kopenhag Sosyal Kalkınma Zirvesi’nde değişik, dil, din, ırk, kültür ve ulustan gençlik temsilcisinin oluşturduğu, 100’e yakın ülkede yaklaşık 300 gençlik organizasyonunun üye olduğu Youth for Habitat Uluslararası İletişim Ağı’nın bir parçası olarak çalışmalarına başladı. 1997 yılında da Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı ve Türkiye hükümetinin desteği ile resmi olarak kuruldu. Gençlerin Türkiye’nin dönüşüm ve kalkınmasında aktif rol almaları için gençler destekleniyor.”
Dernek, Türkiye’nin dört bir yanındaki yaklaşık 200 kentte gençlik sivil toplum kuruluşlarının, lise ve üniversite öğrenci birlikleri ve kulüp temsilcilerinin, siyasi parti gençlik kollarının, oda, birlik ve kamunun gençlik temsilcilerinin, mahalle temsilcilerinin ve örgütsüz gençlerin bir araya geldiği Kent Konseyi Gençlik Meclisleri’nin oluşturulmasını ve çalışmalarını sağladı. Dernek, bu meclislerin yanı sıra, kadın ve engelliler meclisleri çalışmalarında da destek veriyor.

DÜNYA DEVLERİNİN İLGİSİ
Dernek 66 ülkede 300 gençlik organizasyonunun üye olduğu uluslararası bir gençlik iletişim ağının ‘Youth for Habitat  International Network’ sekreteryasını yürütüyor. Ayrıca Habitat İçin Gençlik Derneği UN ECOSOC’da (Birleşmiş Milletler Ekonomik ve Sosyal Konsey) danışman statüsünde yer alıyor. Birleşmiş Milletler ve Avrupa Konseyi düzeyinde birçok uluslararası belgeye katkı sağlıyor ve Hazır’ın verdiği bilgiye göre, yaptığı projeler dünyada ‘iyi uygulama’ olarak ödüller alıyor. Hazır, “Bunların sonucunda Habitat İçin Gençlik Derneği uyguladığı projelerle uluslararası alanda örnekler teşkil ediyor ve Intel, Microsoft, Cisco, Visa gibi birçok küresel şirketle stratejik ortaklıklar geliştirdi” dedi.
Dernekte gençlere yönelik en kapsamlı ve en uzun süredir yürütülen proje; Yerel Gündem 21 Programı’nın gençlik çalışmalarının kolaylaştırılması. 14 yıldır yürütülen proje kapsamında Türkiye’nin 81 ilinde ve birçok ilçesinde Kent Konseyi Gençlik Meclisleri’nin oluşturulmasına, yapılanmasına ve kapasitelerinin geliştirilmesine destek veriliyor. Hazır’ın tabiriyle ‘gençlerin yerel ve ulusal düzeyde karar alma mekanizmalarına katılmaları için yapılandırılan bu meclisler’ ile Türkiye’nin her yerindeki gençlerle iletişim halinde olunuyor.
Son dönemde kadın ve engelli meclisleri ile çalışmalara da ağırlık verildi. Yerel Demokrasi Akademileri Projesi ile 8 kentteki kadın, engelli ve gençlik meclisleri ile yakından çalışma fırsatı bulduklarını belirten Hazır, “Bu proje ile 8 kentte farklı gruplara yönelik kent analizleri gerçekleştirildi ve kentlerde politika yapım süreçleri başladı. 2005 yılından bu yana kamu, özel sektör ve sivil toplum işbirliği kapsamında birçok kurum ve kuruluş ile sosyal sorumluluk projeleri yürütüyoruz. Bilişim, finansal bilinç, kapasite geliştirme, cinsel sağlık ve üreme sağlığı, liderlik, gençlik fonu alanlarında çeşitli eğitim müfredatları ile birçok gence bu projeler kapsamında eğitimleri sunduk” diyor.

GENCE KATMA DEĞER SUNMANIN YOLLARI
Bu yapı, ‘Uluslararası Genç Liderler Akademisi’ni (UGLA) de içinde barındırıyor. Bu akademi projesi; Habitat için Gençlik Derneği’nin koordinatörlüğünde Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler Ortadoğu Batı Asya Bölge Teşkilatı (UCLG-MEWA), CORIO, Dünya Yerel Yönetim ve Demokrasi Akademisi (WALD), Save the Children, İstanbul Valiliği ve UNICEF ortaklığında, gençlerin kapasitelerini geliştirmek amacı ile İstanbul’da hayata geçirildi. Hazır, UGLA’yı ‘müfredat dışı kişisel gelişim ve uzmanlık eğitimleriyle gençlerin vizyon, yetenek ve kapasitelerini geliştiren, gençlik politikalarına katkı koyan ve genç liderler yetiştiren, birçok ortaklı kurum’ olarak tanımlıyor. Hedef de net: 2010 - 2013 yıllarında 3 bin gencin UGLA’da eğitim almalarının sağlanması.
Dernek, Eylül ayında yeni bir yapılanmaya gitmeyi hedefliyor. Buna göre, sadece gençlerle sınırlı tutmayıp kadınlarla, engellilerle ve diğer dezavantajlı gruplarla çalışmak planlanıyor. Hazır, “Yeni dönemde var olan projelerimiz devam ederken, Türkiye’de uyguladığımız çalışmaları ve programları artık bölgedeki ülkelere, Kafkasya, Ortadoğu ve Balkanlar’a da yaymak istiyoruz” diyor.
Yeni dönemde Türkiye’de gençler arasında ‘girişimcilik kültürünün’ geliştirilmesi için özel sektörle işbirliği alanlarının geliştirilmesi de öncelikler arasında olacak. Halen devam eden TOBB Genç Girişimciler Kurulu ortaklıkları ile Türkiye’de üniversite ve liselerde girişimcilik fikrinin geliştirilmesi için öğrenci kulüplerine destek verilmesi planlanıyor.
Kamu politikalarına ve karar alma mekanizmalarına gençlerin, kadınların ve engellilerin katılımı için ‘Yerel Demokrasi Akademileri’ ve ‘Habitat Bilişim Akademileri’nin yaygınlaştırılması ve kurumsallaşması için çalışmalar da hız kesmeyecek.
Hazır, özellikle kamu politikalarının gençler, kadınlar ve engelliler lehine değiştirilmesi konusunda politikalar geliştirmeyi hedeflediklerinin altını çiziyor. Kent Konseyleri programı 15 yıldır yerel yönetimlerle ortaklık temelinde yürütülüyor.
Hazır, üniversitelerle işbirliklerini geliştirip bütün üniversitelerde sosyal sorumluluk ve girişimcilik derslerinin konulması konusunda çalışmalarının devam ettiğini hatırlatıyor. Bu konuda Bahçeşehir, Yalova ve Bingöl Üniversitesi ile pilot uygulamalar planlanıyor.

Önemli iş ortakları ile dev adımlar

TAMAMLANMIŞ
PROJELER

>>GÜNEYDOĞU ANADOLU GENÇLİK İÇİN SOSYAL GELİŞİM PROGRAMI
Ortaklar: Türkiye Cumhuriyeti, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı,  Başbakanlık GAP Bölge Kalkınma İdaresi, Habitat için Gençlik Derneği

>>HAYATA + GENÇLİK FONU
Ortaklar: UNDP, Coca-Cola, Habitat için Gençlik Derneği

>>GENÇLER İÇİN CİNSEL SAĞLIK/ ÜREME SAĞLIĞI SAVUNUCULUĞU
Ortaklar: Türkiye Aile Sağlığı ve Planlaması Vakfı ve Habitat için Gençlik Derneği

>>AKDENİZ GENÇLİK TEKNOLOJİ KULÜBÜ PROJESİ
Ortaklar: Habitat için Gençlik Derneği, UNDP ICTDAR, Cisco, Teachers Without Borders

>>DİJİTAL DÜNYANA BENİ DAHİL ET PROJESİ
Ortaklar: Intel Türkiye, Milli Eğitim Bakanlığı, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı, Habitat için Gençlik Derneği ve Türkiye Bilişim Vakfı

DEVAM EDEN PROJELER

>>BİLENLER BİLMEYENLERE BİLGİSAYAR ÖĞRETİYOR

Ortaklar: Başbakanlık DPT, Habitat için Gençlik Derneği, UNDP ve Microsoft
Bilgi ve iletişim teknolojileri konusunda gençlerin kapasitelerinin geliştirilmesine yönelik 2005 yılında geliştirilen proje ile 76 ilde 126 kentteki bin 53 genç gönüllü eğitmeni ve 50 eğitici eğitmeni ile 130 bin 30 kişiye Windows Office, sayısal yaşam, internet güvenliği, web tasarım ve yazılım geliştirme eğitimleri  ulaştırıldı. Projenin katılımcıları arasında dezavantajlı gençlerin yanı sıra engelliler, çocuklar, kadınlar, kamu personelleri, esnaflar, muhtarlar, imamlar yer aldı.
Proje kapsamında 22 ilde Habitat Bilişim Akademileri kuruldu. Proje 2005’te Birleşmiş Milletler, 2007’de Microsoft ve 2008’de Avrupa Komisyonu tarafından, 2009 yılında Dünya Gençlik Ödülü kapsamında ödüllendirildi.

>>BİLGİSAYAR BİLMEYEN KALMAYACAK PROJESİ
Ortaklar: Habitat için Gençlik Derneği, UNDP, Türkiye Vodafone Vakfı
2007 – 2009 yılları arasında uygulanan proje ile 81 il ve KKTC’den toplam 813 bin kişiye internet üzerinden ve ücretsiz olarak Avrupa Bilgisayar Yeterlilik Sertifikası (ECDL) eğitimleri ulaştırıldı. www.bilgitoplumu.net kullanıcılarının yüzde 64’ü kadınlar oldu. Eğitim Yönetim Sistemi (LMS) aracılığı ile takip edilen uzaktan eğitim sitesinin yanı sıra, 63 kente 74 gönüllü bilişim elçisi aracılığı ile üniversiteler ve kamu kurumlarıyla işbirliği de geliştirildi.
>>ULUSLARARASI GENÇ LİDERLER AKADEMİSİ (UGLA)
Ortaklar: İstanbul Valiliği, UNDP, Habitat için Gençlik Derneği (2008 – 2010 ilk dönemi)
Ortaklar: CORIO, Save the Children, Habitat için Gençlik Derneği, Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler (Doğu Asya ve Ortadoğu Bölge Teşkilatı), Dünya Yerel Yönetim ve Demokrasi Akademisi ––

>>UNICEF (2010 – 2013)
Gençlerin kapasitelerini geliştirmek ve genç liderler yetiştirmek amacı ile İstanbul’da Genç Liderler Akademisi kurulması hedefleniyor. Proje Birleşmiş Milletler, Avrupa Birliği ve Avrupa Konseyi gençlik politikalarının geliştirilmesine ve uygulanmasına katkı sağlayacak. 2010 - 2013 yıllarında 3 bin gencin akademide eğitim almaları sağlanacak. Bu hedef kitlenin 2 bin 750’si Türkiye’deki gençleri; 250’si ise Türkiye’nin komşu olduğu bölgelerden  gelecek gençleri kapsıyor.

>>PARAMI YÖNETEBİLİYORUM
Ortaklar: Visa Europe, Habitat için Gençlik Derneği, UNDP, DPT
Sürdürülebilir kalkınmaya gençler arasında finansal bilinci geliştirerek katkı sağlamak amacıyla geliştirilen proje kapsamında 17 proje ilinde ve proje kapsamında olmayan 13 ilde eğitimler gerçekleştirildi. 47 ilde uygulan projede 148 eğitmen görev aldı ve eğitimlerle 7 bin 100 kişiye ulaşıldı.

>>YEREL DEMOKRASİ AKADEMİLERİ
Ortaklar: Sabancı Vakfı, Habitat için Gençlik Derneği, UNICEF, Dünya Yerel Yönetim ve Demokrasi Akademisi, Ulusal Demokratik Enstitü, Kadın Emeğini Değerlendirme Vakfı, Alternatif Yaşam Derneği, 8 ilin yerel yönetimleri, kent konseyleri ve sivil toplum örgütleri
Proje, Türkiye’nin 7 coğrafi bölgesindeki 8 ilde, 15 Nisan 2010 – 15 Temmuz 2011 tarihleri arasında, yerel yönetimler, Kent Konseyleri, kamu ve STK ortaklıklarıyla kurulacak Yerel Demokrasi Akademileri ile kadın, genç ve engellilerin toplumsal hayata etkin katılımının desteklenmesini hedefledi.
Akademiler; kadın, genç ve engelli hakları konusunda ilgi gruplarının bilgi ve savunuculuk kapasitelerini geliştirme hedefiyle çalışmalar yaptı,
>>BİR GENÇLİK HİKAYESİ
Ortaklar: Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu, Habitat için Gençlik Derneği
Türkiye’de ulusal çapta uygulanan ilk cinsel sağlık üreme sağlığı (CS/ÜS) savunuculuk kampanyası olan Bir Gençlik Hikâyesi, 2007 yılından bugüne yürütülüyor. Kampanyanın hedefi; bu konuda gençler arasında bir farkındalık yaratmak. 200 CSÜS savunucusu eğitildi ve CS/ÜS eğitiminin ilk ve orta öğretim müfredatına dâhil edilmesinde politika yapıcıların taahhütlerinin sağlanması hedeflendi.

>>BİLİŞİMDE GENÇ HAREKET PROJESİ
Ortaklar: Habitat İçin Gençlik Derneği, Cisco Systems, UNDP
Yüzlerce genci, bilgi temelli toplumun parçası kılmak için 2006’da başlatılan proje, bilişim ve internet ağ teknolojileri alanında uzmanlık eğitim alarak, ekonomiye katkıda bulunacak gençlerin yetiştirilmesini hedefledi. Proje, 7 bölgedeki 51 ilde 130 genç gönüllü eğitmen ve 7 eğitici eğitmeni ile bin 584 kişiye Bilişim Teknolojileri Temelleri ve CCNA 1-2 (Cisco Certificate Network Associate) eğitimleri ulaştırdı.
ETİKETLER : Sayı:841

22 Yıl Önce Bu Hafta

 
 
 
 
  Web Analytics