Bilişim Dünyası 28 NİSAN 2014 / 08:01

Genişbant ekonominin yeniden yapılanmasını sağlıyor

Huawei Singapur Yeterlik Merkezi Direktörü ve Başdanışmanı Nigel Bruin, BİMY’21 seminerinde telekom ve BT endüstrilerindeki tecrübelerini, Türkiye’ye bakış açısını paylaştı.

Öncelikle Türkiye’deki ‘Ulusal Genişbant Ağı’ hakkındaki görüşlerini aktaran Nigel Bruin, ulusal genişbant ağının artık dünya çapında yüksek bir ivme kazandığını kaydetti. Bruin, “Ulusal genişbant ağı artık yaygın olarak 21. yüzyılın yoksulluk, cehalet, işsizlik, ekonomik durgunluk, kamu hizmeti ve sağlık gibi en zorlu küresel sorunlarını çözmek için stratejik altyapı olarak kabul ediliyor. Ulusal genişbant ağının amacı her vatandaşın uygun fiyatla genişbant erişimini sağlamak. İTÜ ve Birleşmiş Milletler tarafından sayısal gelişim için kurulan bir sivil toplum kuruluşu olan Genişbant Komisyonu, 2011 ekim ayında ‘2015 Küresel Genişbant Hedefleri’ ni açıkladı. Bunlar iddialı ancak ulaşılabilir hedeflerdi: 2015 yılıyla birlikte genişbant politikasını evrenselleştirmek, aylık gelirin yüzde 5’i olacak şekilde genişbantı uygun fiyatlı hale getirmek, yüzde 40 oranında evlerde bağlantı sağlamak, nüfusun yüzde 60’ının çevrimiçi olması gibi.
Bu rapor özellikle gelişmekte olan bazı ülkelere kendi ulusal genişbant girişimlerini başlatmak için ilham verdi. Son süreçte ulusal genişbant ağı yapımına, 50’den fazla ülkenin 100 milyar dolardan fazla yatırım yapacağına dair taahhüdü var.
Türkiye’nin ‘Ulusal Genişbant Ağı’ girişimini başlatmak için en önde gelen ülke olduğunu söylemekten gurur duyuyorum” şeklinde konuştu.
Türkiye, genişbant ağı ve hizmeti geliştirmede hâlâ AB’nin gerisinde
Bruin, Türkiye’nin siyasi ve sosyal ortamı yüksek ekonomik kalkınma ve iyi inşa edilmiş ağ altyapısıyla daha istikrarlı olduğunu dile getirerek “Türkiye, genişbant hizmeti ve uygulaması geliştirmede, büyük bir pazar potansiyeli yaratan 13. en büyük küresel çevrimiçi pazara sahip. Türk genişbant pazarı, son 5 yılda hızla büyüdü. 2008 yılında 6 milyon olan toplam genişbant abone sayısı, 2014 yılının 4. çeyreğinde yaklaşık 32.6 milyona çıktı. BMI istatistiklerine göre, Türk genişbant pazarı büyüme hızını ‘Yıllık Bileşik Büyüme Oranı’ ile yüzde 19,7 oranında artan ivmeyle devam ettirdi ve Avrupa’nın en hızlı büyüyen pazarlarından biri haline geldi. Ancak genişbant ağı ve hizmeti geliştirmede hâlâ Avrupa Birliği komşularının gerisinde. Bu noktada, BT politikaları ve yatırımları, BT uyumunu, ülkenin rekabet gücü gelişimini artırmaya yönelik teşvik edebilir ve hızlandırabilir. Son zamanlarda Türk hükümetinin BT sektörü üzerine çok daha fazla dikkat ettiğini görmekten mutluyuz ve hükümetin 2023 vizyonun tüm yönlerini desteklemeye hazırız. Huawei olarak 160 ülkede 800’den fazla servis operatörüne hizmet verdik ve dünya çapında tecrübe elde ettik. Sadece strateji ve pazarlama danışmanlığı sağlamıyoruz, aynı zamanda ortak inovasyon girişimlerinin planlama ve uygulamasına, çözüm bütünleştirmesine, ürün ticari duyurusuna ve ağ varlıklarının işletme değerini maksimize etmek için servis operatörlerine destek oluyoruz” dedi.

Genişbant teknolojisi ekosistemini de oluşturuyor
Bir genişbant devrimi yaşadığımızın altını çizen Nigel Bruin, konuşmasını şöyle sürdürdü: “Genişbant sadece bir altyapı değil, aslen ekonominin yeniden yapılanmasını sağlayan genel amaçlı bir teknoloji. Uygulama pazarı, genişbant talebini 100 Mbps seviyelerine çıkması için zorlayan en önemli itici güç durumunda. Genişbant teknolojisi, bilgi iletişimi altyapısını, akıllı, güvenilir ve verimli bir hale getirmenin en önemli yolu. Genişbantın en çok kullanılmasını beklediğimiz alanları; okullarda çevrimiçi eğitim, e-sağlık hizmetleri, kamuya açık alanların sayısallaşması konusunda serbest Wi-Fi alanları yaratma, e-ticaret, akıllı trafik uygulamaları, kamu güvenliği alanında, kamu ve stratejik yatırımların sayısal tehditlerden korunması uygulamaları olarak sayabiliriz. Genişbant teknolojisi, birbirine bağlı toplumlar, hizmetler ve uygulamalar yaratıyor. Diğer yandan, bu alanlarda iş yapan, üreten, geliştiren ve kullanan bir istihdam hacmi ve ekonomik dinamizm yaratan, birbirine bağlı genişbant ekosistemi de oluşturuyor. Açık erişim, değer yaratmak için kilit düzeyde önemli bir strateji.”
Genişbant Komisyonu hedefleri hakkında da bilgi veren Bruin, şunları kaydetti: “Genişbant Komisyonu, (Broadband Commission) Uluslararası Telekomünikasyon Birliği (ITU) ve Birleşmiş Milletler’in ortak olarak kurdukları sivil toplum kuruluşu. 2011 yılında, sayısal kalkınmaya katkı sağlamak amacıyla ‘2015 Küresel Genişbant Hedefleri’ oluşturuldu ve tüm dünyaya ilan edildi. Genişbantın sosyo-ekonomik faydalarını; GSYH, istihdam ve verimlilik etkisi olarak sıralayabiliriz. Hükümetlere ise şu faydaları var: Gayrisafi yurtiçi hasılaya, dolayısıyla yoksullukla mücadeleye, istihdam ve verimliliğe doğrudan olumlu katkı sağlarken toplumsal sayısal uçurumun azaltılmasına etki ediyor. Çevrimiçi kamu hizmetleri ve BT stratejilerini oluştururken gerekli altyapıyı oluşturuyor. Ülkenin rekabetçilik düzeyini artırıyor, bilgi toplumu ve sayısal ekonomi olma yolunda gerekli altyapı hizmetleri imkânlı hale geliyor. Sağlık hizmetlerinin çevrimiçi sistemler üzerinde yürütülmesi ve tüm vatandaşların sağlık hizmetini kolay ve rahat bir şekilde alabilmesine olanak tanıyor”

22 Yıl Önce Bu Hafta

 
 
 
 
  Web Analytics