Bilişim Dünyası 19 EKİM 2015 / 09:44

Gerçeğimiz ve derdimiz; büyük veri

Xerox, araştırma şirketi Forrester Consulting’e yaptırdığı ‘büyük veri’ konulu küresel araştırmasının sonuçlarını açıkladı. Buna göre, şirketlerin yüzde 56’sı iş stratejilerinde büyük veri analizlerinden faydalanıyor. Ancak büyük veri analizlerinin geçerliliğinin ölçülememesinden dolayı şirketlerin yüzde 55’i büyük veriye kuşku ile yaklaşıyor. İngiltere, Fransa, Almanya, Hollanda ve Belçika’da perakende, bilişim, üretim ve finans sektörlerinde çalışan 330 üst düzey yönetici ve birim direktörü ile yapılan araştırmanın sonuçlarına göre, 
kişisel verilere yönelik güvenlik kaygıları da büyük verinin gelişimini frenleme riski taşıyor.
 
Rekabette avantaj fırsatı
Büyük veri; günümüzde müşteri deneyimi optimizasyonu, doküman analizi, ürün geliştirme ve risk yönetimini içeren 15’ten fazla alanda kullanılıyor. Araştırmaya katılan ve bu alanlarda çalışan yöneticilerin çoğu da büyük veri metodlarını iş yerlerinde uyguluyor veya 12 ay içinde uygulamayı düşünüyor. Büyük veri metodlarını kullanarak iş verimliliğini ve müşteri memnuniyetini artırmak amaçlanırken, şirketlerin yüzde 76’sı büyük veri stratejilerinin rekabette faydalı olacağını düşünüyor. Araştırma katılımcılarının yüzde 39’u büyük veri yatırımları ile farklı ve özgün bir hizmet vermeyi başaracaklarına, yüzde 24’ü ise yeni bir iş modeli ile iş hedeflerine daha kolay ulaşacaklarına inanıyor. 
 
Verinin niteliği belirsizlik yaratabiliyor
Ancak, büyük veri stratejileri iş dünyasında beklenti yaratsa da, bu yolda alınması gereken çok mesafe olduğu, bu yapıdan başarılı bir biçimde faydalanmanın zorluğu herkesin ortak görüşü. Buna göre, yöneticilerin yüzde 55’i büyük veri analizlerinden elde edilen verilerin niteliğini ölçecek bir yöntemin olmamasından yakınıyor. Büyük veriye en çok güvenen yöneticilerin bile yüzde 45’i aynı fikirde. Elde edilen verilerin niteliğinin düşük oluşu da idari karar süreçlerinde büyük veriye yönelik güvenin azalmasına yol açıyor.
Bu tablo karşısında, yöneticilerin yarısından fazlası verilerin niteliğinden emin olmakta zamana ihtiyaç olduğunu belirtse de, önümüzdeki bir yıl içinde alınan iş kararlarının başarı oranını yükseltmek için büyük veri ile ortaya çıkan sayısal bilgi ve analizlerden daha çok faydalanılması bekleniyor.
 
Kurum içi rekabette uygun bir araç
Katılımcıların dörtte biri halihazırda büyük veri projeleri için danışmanlar ile çalışıyor ve yüzde 30’luk bölüm de bir yıl içinde danışmanlık hizmeti almayı planlıyor. Yüzde 12’lik kısmı ise dışarıdan alınacak bir danışmanlık hizmetine şu an için sıcak bakmıyor. Şirketler danışmanlık hizmeti aldığı firmaların, ölçülebilir büyük veri analiz sonuçları sunmalarına, sektörel deneyimlerine ve teknik uzmanlık yeterliliklerine dikkat ediyor.
Yöneticilerin yüzde 74’ü büyük veri stratejilerinin uygulanmasının yaratacağı zorlukların üstesinden gelinebileceğini düşünüyor. Ayrıca yöneticilerin önemli  bir kısmı büyük veri analizlerini, şirket içindeki rekabette öne çıkmak için kullanıyor. Yöneticiler şirketlerinde kendi departmanlarının diğer departmanlardan daha üstün ve şirkete daha yararlı olması için bir yarış içinde.  
 
ETİKETLER : 1042

22 Yıl Önce Bu Hafta

 
 
 
 
  Web Analytics