Bilişim Dünyası 14 EKİM 2012 / 15:00

Girişimci ve yatırımcılar biraraya geldi

Galata İş Melekleri’nin düzenlediği ‘Yatırımcı Buluşması’ konferansı, 5 Ekim’de girişimci ve yatırımcıları Ritz Carlton Otel’de  biraraya getirdi. ‘Teknoloji, Girişimci, Yatırımcı ve Girişim Sermayesi Yatırımlarının Ekonomi Üzerindeki Etkileri”nin ele alındığı konferans, Ekonomiden Sorumlu Devlet Bakanı Ali Babacan’ın gönderdiği mesajla başladı. Ali Babacan mesajında “Türkiye’de, Balkanlar’da, Kafkaslar’da, Orta Asya’da, Ortadoğu’da, Kuzey Afrika’da, Avrupa’da, kısacası dünyanın hemen her yerinde iş yapabilen, içinde bulunduğu coğrafyaya kolayca uyum sağlayabilen, risk almaktan korkmayan bir girişimci profili var. Bugün dünyanın neresine giderseniz gidin, bir Türk işletmesine, bir Türk müteahhitine, bir Türk ihracatçısına rastlayabilirsiniz. Hükümet olarak, girişimciliği özendiren ve destekleyen doğru politikalar uygulayarak özel sektörün gelişimi için gerekli zemini hazırlıyoruz. Bir hayalin, ekonomik değere dönüşerek toplumsal bir değer ve zenginlik olmasının yanı sıra, istihdama katkıda bulunmasını arzu ediyoruz.
Bireysel Katılım Sermayesi adını verdiğimiz sistemin temellerini attık. Girişimcilerle sermaye koymak suretiyle ortaklık kuran bireysel katılım yatırımcısına, koyduğu sermayenin yüzde 75’inin veya tamamının gelir vergisi matrahından düşebilmesi imkânını tanıdık. Profesyonel yönetici ve yatırımcılardan seçilen bireysel katılım yatırımcılarının tecrübelerinden ve ilişki ağlarından girişimcilerimiz istifade edebilecek. Ümit ediyorum ki şu anda çok az sayıda olan aktif bireysel katılım yatırımcı sayısı orta vadede hızla artacak ve girişimciler ile yatırımcılar arasında tesis edilecek verimli sinerji sayesinde güzel işlere imza atılacaktır.’ dedi.
Galata İş Melekleri Başkanı Emre Kurttepeli ise yaptığı konuşmada “Türkiye, yabancı yatırımcılar için çok avantajlı. Melek Yatırımcılık için hükümetin de çalışmaları devam ediyor. 3 ay içerisinde bir fon kurulacak ve hükümet bu fona kaynak sağlayacak. Böylelikle hükümet de özel yatırımcılar kadar yüzde 20-30 kaynak ayırmış olacak” dedi.
Konferansın ilk oturumunda gerçekleşen panelde “Global Trendlere Yakından Bakış” konusu ele alındı. Panele, Skype ve Facebook’a yaptığı erken yatırımları ile dikkati çeken ve 2011’de yılın yatırımcısı seçilen Klaus Hommels, SoftTech Venture Capital’in Kurucusu ve Yönetici Ortağı Jeff Clavier, Kauffman Vakfı Danışmanı Paul Kedrosky, IEG Yatırım Bankacılığı’nın Kurucusu ve Yönetici Ortağı Stefan Heilmann, Accel Partners’ın Londra ortaklarından Michiel Kotting ve Felicis Venture’nin Kurucusu ve Yönetici Direktörü Aydın Şenkut katıldı.
Felicis Venture’nin Kurucusu ve Yönetici Direktörü Aydın Şenkut ‘Türkiye, ülke olarak çok ilerledi. Büyük müteşebbüslerin büyük hayali var; dünyayı değiştirmek istiyorlar. Küresel rekabet içinde çalışmak gerek. Daha büyük düşünmek ve satabilecek orijinal girişimler lazım. Türkiye’de çok yetenekli insan var. Bazıları bu yeteneğini pazarlayabiliyor bazıları ise pazarlıyamıyor. Önemli olan uzun vadeli başarılar elde etmek” diye sözlerini bitirdi.
ETİKETLER : Sayı:892

22 Yıl Önce Bu Hafta

 
 
 
 
  Web Analytics