Bilişim Dünyası 04 ŞUBAT 2013 / 14:28

Gümrükler Sentim ile yenileniyor

Uluslararası ticarette anahtar rol oynayan gümrük idarelerinin teknolojisi AB’ye uyum sürecinde Sentim ile yenileniyor. Geliştirilen ITMS (Entegre Tarife Yönetim Sistemi) yazılımı ile hizmet kalitesi ve hızı artarken gümrük maliyetlerin de aynı ölçüde azalması bekleniyor.

Sentim tarafından Gümrük İdaresi için geliştirilen ITMS (Entegre Tarife Yönetim Sistemi) Türk gümrüklerinin modernizasyonunda yepyeni ve geniş imkânlar sunuyor.

Sentim uzmanları tarafından yapılan süreç analizleri sonucu gerçekleştirilen projeyle Avrupa Birliği normlarına uyumlu, daha modern ve elektronik ortamda da kullanılabilen yeni bir yazılım altyapısı oluşturuldu.Oluşturulan yeni sistem ile tüm gümrüklerin birbiriyle çevrimiçi bağlantı kurulabildiği bir yapı sağlanmış oldu.

İdareye sağladığı kolaylıkların yanı sıra ITMS(Entegre Tarife Yönetim Sistemi)  ile Türk taşımacıları Avrupa ve EFTA ülkelerindeki gibi elektronik süreç üzerinden taşıma evraklarını oluşturabilir hale geldi. Bu sayede oluşan uzun kuyruklara son verilerek daha rahat bir taşımacılık sağlanması planlanıyor.

Geliştirilen yazılım çözümünün yanı sıra kaçakçılıkla mücadele amacıyla gümrük laboratuvarlarının iş süreçlerinin AB standartlarına uyumluluğunun sağlanması konusunda da süreç yönetimi danışmanlık hizmeti de verilerek kaçakçılığın önüne geçilmesi konusunda da çalışmalar yapıldı.

 

 

 

 

22 Yıl Önce Bu Hafta

 
 
 
 
  Web Analytics