Bilişim Dünyası 09 EYLÜL 2012 / 17:26

Havaların bozuk olması bulut bilişimi etkiler mi?

Citrix tarafından gerçekleştirilen ankete göre, çoğu insan bulutun ne olduğunu dahi bilmiyor. Bulut bilişim uygulamalarının en fazla kullanıldığı Amerika Birleşik Devletleri’nde yapılan ankete katılanların yüzde 29 “bulut” dendiğinde ya gerçek bulutu ya da havayla bağlantılı başka bir şey olarak anlıyor.
Ankete katılanların yalnızca yüzde 16’sı Citrix’in, “Verinin bilgisayar ağında barındırılması ve internet bağlantılı cihazlardan erişilip paylaşılması” tanımına uygun cevap verebildi. Anket sorularını yanıtlayanlar bazılarının cevaplarıysa oldukça ilgi çekici. Bulut dendiğinde, uzay boşluğu, yastık hatta tuvalet kağıdı bile diye cevap veren oldu.
Bu farkındalık belki de çok da mühim değil. Zira ankete katılanların yüzde 54’ü hiç bulut kullanmadığını iddia etse de büyük çoğunluğu bir şekilde bulut bilişim uygulamalarını kullanıyor. Citrix’in verilen cevaplara göre ortaya çıkardığı bulgularda, katılımcıların yüzde 95’i bulut bilişimden faydalanıyor.
Ankete cevap verenlerin yüzde 65’i bankacılık işlemleri, yüzde 63’ü alışveriş, yüzde 58’i sosyal ağlar, yüzde 45’i oyun oynamak, yüzde 29’u fotoğraflarını depolamak, yüzde 22’si müzik ve diğer dosyalarını depolamak, yüzde 19’u da dosya paylaşım servislerini kullanmak suretiyle buluttan faydalanıyor.
Aslında bu durum bulut bilişimin bir yeniden marka yaratma çabası olduğunu gösteriyor. İnsanlar zaten kullandıkları uygulamaların bulut bilişim olup olmadıyla ilgilenmiyor. Hatta daha da vahimi, ankete katılanlar fırtınalı havaarın bulut bilişimi etkileyebileceğine inanıyor. Gerçi daha önce Microsoft ve Amazon’un bir süre fırtına nedeniyle hizmet veremediği doğru. Yine de bulut bilişim algısının çok zayıf olduğu gerçek.
Bilgisayar döneminden buluta geçiş süreci hızla gerçekleşti ve BT profeyonelleri için marka algısı tamamen oturdu. Ancak bireysel kullanıcıların henüz bu algıya kavuşamadığı, hatta kavuşmaya niyeti olmadığı görüldü.  Bu arada, en az bir kez bulut bilişimin gerçek anlamı aktarıldığında, katılımcıların yüzde 68’i bulut bilişimin ekonomik olarak fayda sağladığını aktardı. İşte “bulut” böyle bir marka.
ETİKETLER : Sayı:887

22 Yıl Önce Bu Hafta

 
 
 
 
  Web Analytics