Bilişim Dünyası 18 NİSAN 2013 / 13:17

Hedef 4 milyon KEP kullanıcısı

Dünyanın bir çok gelişmiş ülkesinde uzun yıllardır kullanılan Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) sistemi ülkemizde de kullanılmaya başlandı. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından, KEP hizmet sağlayıcısı olarak lisanslanan ilk özel şirket olan Türkiye Noterler Birliği Vakfı kuruluşu TNB KEP, Türkiye Noterler Birliği Başkanı Yunus Tutar’ın katılımı ile gerçekleşen bir basın toplantısı düzenledi. TNB KEP Genel Müdürü Kürşat Güney; “Geleneksel yollarla iletilmesi, gönderilmesi belki günlerce sürecek olan ileti ve bildirimlerin çok kısa süreler içinde, güvenli ve çok düşük maliyetlere yapılmasını sağlayan KEP Türkiye için yeni bir iletişim yöntemi. Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) yakın zamanda hayatı ve bürokrasiyi hızlandıracak” dedi.

KEP sisteminin uygulandığı Avrupa ülkeleri içinde İtalya’nın Türkiye ile benzerlik gösterdiğine, bu rakamların Türkiye’nin potansiyelini ortaya koyduğuna işaret eden Güney, “2014 yılı sonunda Türkiye’de 4 milyon KEP kullanıcısı olması öngörülüyor. 1 milyonu kurum, 3 milyonu bireysel kullanıcı olması öngörülen sistemde kurumların KEP kullanması 1’e 3 oranında bireysel kullanıcı sayısının artmasını teşvik edecek” dedi. Noterlik mesleğine ilişkin gelecek vizyonunun ilk aşamasını TNB KEP ile hayata geçirdiklerini söyleyen Türkiye Noterler Birliği Başkanı Yunus Tutar, “TNB KEP Türkiye Noterler Birliği Vakfı’nın teknoloji şirketidir. E-noter kavramı, bugünden yarına oluşacak bir kavram değil. Değişimi uzun yıllar sürecek bir oluşum, toplumun gelişimi ve e-noterlik hizmetlerinin toplum genelinde kabul görmesi ile oluşacak bir durum” açıklamasını yaptı.

Yeni TTK’da hukuki geçerlilik yerini alıyor

KEP, kişi ve kuruluşların yerine getirmek durumunda oldukları yükümlülükleri, zahmetsizce, hızlı, güvenli ve çok düşük bir maliyetle yerine getirmelerini sağlarken, 20 yıl boyunca düzenli bir şekilde gönderi delillerinin saklanması imkanı sunuyor. Kullanmakta olduğumuz özel e-posta hesapları KEP sistem özelliklerine sahip olmadığından (zaman damgalı, elektronik imzalı, içerik koruması....vb özelliklerden yoksun olması) anlaşmazlık durumlarında yasalar karşısında bir ispat ve delil niteliği taşımıyor, içeriği değiştirilebileceğinden riskli ve orijinalliği şüpheli kabul ediliyor. Ancak KEP ile gönderilen elektronik iletilerin içerikleri değiştirilemediği, teknik olarak orijinalliği ispatlanabildiği için, KEP yeni Türk Ticaret Kanunu’nda (TTK) yasal, hukuken geçerli elektronik posta gönderim şekli olarak tanımlanıyor. KEP, özel yaşamı ve iletişimi kontrol altına alan, kişilerin mesajlarını takip eden bir sistem değil. KEP, yapılan işi herhangi bir iletiyi kayıt altına almaktan ziyade, içeriğine önem verilen bir dokümanı hızlı, güvenli, korunaklı ve gerekirse uzun yıllar saklanabilecek şekilde paylaşmayı sağlıyor. Üst düzey teknolojik bir alt yapı ile KEP iletilerinin gizliliği sağlanıyor. Dosya içeriğinin görülmediği KEP uygulamasında, kullanılan özel bir teknoloji sayesinde sadece o veriyi tanımlayan dosya izi (hash değeri) alınıyor. Belgenin “parmak izi” olarak da tanımlanabileceği bu uygulama, taraflar arası uyuşmazlık halinde delil özelliği taşıyor ve adli mercilerin vereceği kararlarda belirleyici rol oynuyor. Bu nedenle, iletildiğinden ve içerik bütünlüğünün korunduğundan emin olunmak istenen resmi veya özel nitelikte her türlü önemli ileti ve açıklamanın kuşku duyulmadan KEP sistemi üzerinden gönderilmesi tavsiye ediliyor. KEP sisteminin günlük yaşamda öncelikli şu alanlarda kullanılacağı ve talep göreceği öngörülüyor :

Abonelik işlemleri, müşteri bilgilendirmeleri KEP üzerinden yapılabilecek. Şirketlerin diğer şirketlerle, iş ortakları, tedarikçileri ve müşterileri ile yaptıkları bir çok bildirim artık KEP sistemi üzerinden daha hızlı ve güvenli yapılabilecek. Banka şubelerine giderek veya faks çekerek talimat verme dönemi sona erecek. KEP hesabı kullanan kişiler normal e-posta veya telefon aracılığı ile yapılamayan, yazı yazıp imzalayıp, bankaya faks çekerek yapmak durumunda oldukları bir çok bankacılık talimatını KEP hesapları üzerinden verebilecekler. KEP sisteminin kullanılmaya başlanması ile birçok hukuki bildirim ve yazışmalar KEP ile yapılabilecek, adliyelerde görülen davaların işleyiş süreçleri hızlanacak, Çalışanlar özlük haklarını KEP ile takip edecek, şirketler çalışanlarına yönelik yasal bildirimlerini KEP üzerinden yapabilecek. Telifli eserlerin elektronik ortamda gönderiminde yapılabilecek kopya, taklit, aşırma, esinlenme gibi durumların önüne geçmek için KEP sistemi kullanılabilecek. Ev sahibi kiracı arasında olabilecek her türlü iletişim KEP üzerinden yapılabilecek. Vatandaşlık hakları KEP ile takip edilebilecek. Yaşamakta olduğunuz belde veya ilçede yaşanan bir problemi, kaymakamlıkla ilgili talepleri, çevrenizde yaşadığınız bir güvenlik sorununu, tapu ve nüfus müdürlükleri ile ilgili işlerinizi, mahalle veya sokağınızdaki alt yapısal bir sorunu, çevre temizliğinden sokak hayvanlarına sahip çıkılmasına kadar yaşamın içinden herhangi bir konuyu ilgili kaymakamlıklara, emniyet makamlarına, muhtarlıklara, tapu, nüfus müdürlüklerine ve il, ilçe belediyelerine iletmek için KEP sistemi kullanılabilecek. Özel yaşamla ilgili saklanması, kaydedilmesi istenilen bir bilgi, açıklama, arkadaşlar arasında yapılan önemli bir yazışma, akrabalarla alınan aile içi bir karar, mal, eşya paylaşımına yönelik bir mutabakat, KEP sistemi üzerinden yapılarak belgeli ve daha resmi bir forma sokulabilecek. Oturulan apartman veya sitede komşularla ilgili şikayetler, site aidatı, apartman bakım hizmetleri gibi apartman ve site yönetimine iletilmek istenen hususlar KEP hesabıyla yapılabilecek. Günlük yaşamda yaptırılan tadilatlarla ilgili elektrik, tesisat, fayans ustası gibi meslek erbapları ile yapılan gayri resmi anlaşmaları, ağızdan verilen iş yapma sözlerini resmileştirmek ve kayıt altına almak için KEP sistemi kullanılabilecek. Özel ilişkilerde verilen sözler, taahhütler KEP sistemi ile belgelendirilebilecek, olabilecek iletişim problemleri ve sorunlar azaltılabilecek. Üyesi olunan veya olmak istenen dernek, kulüp ve kuruluşlara yapılacak bildirimler, istifa veya yeni üyelik talepleri KEP sistemi üzerinden yapılabilecek.

22 Yıl Önce Bu Hafta

 
 
 
 
  Web Analytics