Bilişim Dünyası 04 OCAK 2016 / 12:48

Hem birey hem şirket ‘özgürlük etkisi’ ile kazanıyor

Vector Bilgi Teknolojileri’nin gelenekselleşen etkinliklerinden biri olan Kick-Off toplantısı, bu yıl Freedom Effect (Özgürlük Etkisi) konsepti ile 8-9-10 Ocak 2016 tarihlerinde, Cornellia Diamond Golf Resort Antalya/Belek’te gerçekleştirilecek. Bir önceki yılın hedefleri ve gerçekleşmelerine dair görüşmeler, departmanların iş yapış modelleri ve süreçlerine dair bilgi aktarımları, yeni yılın hedeflerinin belirlenmesi ve açıklanması gibi toplantıları içeren Kick-Off toplantıları, genel programın bir bölümünü oluşturuyor. Bu toplantılardan kalan zamanlarda ise geziler, eğlenceler, kalınan tesisin sunduğu olanaklardan faydalanılması hedefleniyor.
Kick-Off’16’nın teması olan ‘Freedom Effect’, ‘Kelebek Etkisi’ne benzer biçimde, bireyden bütüne varan etkiyi içeriyor. Buna göre, parçadan bütüne giden bir kavram olan ‘özgürlük’, iş hayatında da çalışanların kendilerini en mutlu ve verimli hissettikleri biçimde davranabilme özgürlüğünü içeriyor.  Bu ortamda kişinin sergilediği başarılı performans, doğal olarak, kurumsal hedeflere ulaşmak adına önemli bir etkiye sahip.