Bilişim Dünyası 08 NİSAN 2013 / 16:57

HP son çeyrek rakamlarını açıkladı

HP Kurumsal Grup sadece son çeyrekte 7 milyar dolarlık satış gerçekleştirdi.

3 yıl önce pazara sunulan HP Bütünleşik Altyapılar Portföyü, dünyanın dört bir yanındaki özel ve kamu kuruluşlarına somut yararlar sağladı.

Bütünleşik Altyapılar teknolojisine öncülük etmeye 2009 yılında başladı.  HP’nin liderlik ettiği bu kategoride, bütün sistemler tek bir ortak platformdan yönetiliyor. Bu sistemlerin; sunucular, depolama birimleri, ağ çözümleri, güvenlik sistemleri, enerji ve soğutma donanımları olmak üzere birbirleriyle en iyi şekilde entegre olmaları gerekiyor. HP, Bütünleşik Altyapılar için geliştirdiği modern mimarilere yönelik yatırımlarını sürdürüyor.

HP Kurumsal Grup her yıl milyonlarca sunucu, depolama sistemi ve ağ ürünü sevk ederek verdiği çeşitli teknoloji hizmetleri ile günde 80 bin müşteriye çözüm sunuyor. HP’nin ayrıca, kritik iş sunucularında elde ettiği en yüksek müşteri bağlılığı oranları da bu durumun somut bir kanıtı olarak değerlendiriliyor.

Sistemlerin entegrasyonuna yönelik modern mimariler

HP Kurumsal Grup Kıdemli Başkan Yardımcısı Stephen DeWitt konuyla ilgili açıklamasında şunları söyledi: “HP, henüz 2009’da, bütünleşik altyapıların kurumlara eşsiz yararlar sağlayacağını ve bu sistemin, tüm özellikleriyle birlikte veri merkezlerinin ayrılmaz bir parçası olacağını tespit etti. HP, bugün pazara dünyanın en kapsamlı bütünleşik teknolojiler ve entegre sistemler portföyünü sunuyor. Bu alanda kritik rol üstlenen mühendislik ekiplerini tek çatı altında toplayarak hem günümüz hem de gelecek için yeni çözümler üretiyoruz. İnovasyon yolunda açık ve farklı markalar ile ürünleri bir araya getiren heterojen bir yaklaşım güdüyoruz. Kurumların rakiplerimizin eksik alternatifleri yerine HP’yi seçmesinin nedeni budur.”

Kurumlar, HP Bütünleşik Altyapılardan yararlanarak, ürünlerinin pazara sunulma sürecini hızlandırmış, BT sistemlerinde esnekliği yakalamış, maliyetleri düşürmüş, yatırım getirisini en üst düzeye çıkarmış ve bulut bilişime geçmiş bulunuyor. Bulut bilişimde, HP CloudSystem Portföyü’nü seçen 900’den fazla kurum, HP’nin pazar lideri bütünleşik altyapı vizyonunun BT dünyasını kökten değiştirdiğini en iyi şekilde gösteriyor.

 

 

22 Yıl Önce Bu Hafta

 
 
 
 
  Web Analytics