Bilişim Dünyası 24 KASIM 2014 / 09:56

IBM Gönüllüleri buluştu

ABD, Avustralya, Çin, Hindistan, Kanada, Singapur’dan gelen çeşitli IBM gönüllülerinden oluşan IBM Kurumsal Hizmet Gücü, TÜSİAD, TÜRKONFED, TBV ve Kadir Has Üniversitesi ile Türkiye’de inovasyonu yaygınlaştıracak çözüm stratejileri geliştirdi.

IBM Kurumsal Hizmet Gücü gönüllüleri Türkiye’nin inovasyon ajandasına katkıda bulunmak amacıyla 20 Ekim-15 Kasım tarihleri arasında İstanbul’daydı. İnovasyon için stratejik öneriler oluşturan IBM ekipleri, TÜSİAD, TÜRKONFED, TBV ve Kadir Has Üniversitesi ile birlikte 4 proje üzerinde çalıştı. Çalışmaya katılan tüm kurumlar, inovasyonun Türkiye’de arzu edilen ekonomik faydayı sağlayabilmesi için işbirliğinin ve ortak çalışmanın önemini vurguladı.

IBM Kurumsal Hizmet Gücü (KHG); Türk Sanayicileri ve İşadamları Derneği (TÜSİAD) ile STEM Eğitimi’nin ve STEM işgücünün geliştirilmesi; Türk Girişim ve İş Dünyası Konfederasyonu (TÜRKONFED) ile KOBİ’ler için inovasyonu hızlandıracak altyapı kurulması; Türkiye Bilişim Vakfı (TBV) ile orta ve uzun vadeli inovasyon politikalarının hayata geçirilmesi; ve Kadir Has Üniversitesi Üretim Laboratuvarı (FabLab) aracılığıyla toplumun her kesimini inovasyonla buluşmasını  hedefleyen  çalışmalarda bulundu.

“İnovasyon için güçbirliğinin stratejik temellerini atıyoruz”

IBM Türk Genel Müdürü Isabel Gomez Cagigas, Türkiye’nin refahı, sürdürülebilir büyümesi ve Türk iş dünyasının dünya ile rekabet edebilir hale gelmesi için kritik önem taşıyan konuların başında inovasyon geldiğini belirterek: “Öte yandan, inovasyon artık izole edilmiş laboratuvarlarda, sadece bilim adamları tarafından gerçekleştirilmiyor. Toplumun tüm kesimlerinin inovasyonu benimsediği, iş dünyası-üniversite işbirliğinin arttığı ülkelerin ekonomik başarılarının hızla arttığı görülüyor. IBM Türk olarak, inovasyona değer veren diğer paydaşlarımızla; birlikten kuvvet doğar felsefesiyle ve IBM gönüllüleri aracılığıyla inovasyon için güçbirliğinin stratejik temellerini atıyoruz” dedi.

TÜSİAD Yönetim Kurulu Üyesi ve Bilgi Toplumu, Bilgi İletişim Teknolojileri ve İnovasyon Komisyonu Başkanı Esin Güral Argat, TBV Yönetim Kurulu Başkanı Faruk Eczacıbaşı, TÜRKONFED Genel Sekreteri Arda Batu, Kadir Has Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Şirin Tekinay’ın katıldığı panelde ise, Türkiye’de İnovasyon Ekosisteminin Güçlendirilmesi tartışıldı.

TÜSİAD Bilgi Toplumu, Bilgi-İletişim Teknolojileri ve İnovasyon Komisyonu İşbirliği Projesi: TÜSİAD ile çalışan IBM KHG ekibi; Türkiye’nin inovasyon kapasitesinin gelişmesi için önem taşıyan STEM eğitimi ve STEM işgücünün ön plana çıkartılması ile ilgili öneriler hazırladı.

TÜRKONFED “KOBİ'lere Destek Merkezi” kurulması için Stratejik bir İş Planı Projesi: IBM KHG ile yapılan işbirliği ile TÜRKONFED, IBM’in de öncelikli 4 temel girişimi olan bulut, büyük veri, sosyal iş ağları ve mobil ile gelen dönüşümü temel alarak online bilişim servisleri sunmayı ve KOBİ’lerin karşılaştığı sorun ve meseleleri yenilikçi bir şekilde ele almayı hedefledi.

Kadir Has Üniversitesi Üretim Laboratuvarı (FabLab) Çevresinde Yenilikçi Toplum Oluşturma Stratejisi: IBM KHG’nün yer aldığı bir diğer proje ise Kadir Has Üniversitesi’nde kurulan Üretim Laboratuvarı Fablab’ın tüm paydaşlarca kullanımının nasıl yaygınlaştırılacağı ile ilgili olarak yürütülen çalışmaydı. "Yenilikçi Toplum Oluşturma Stratejisi" olarak adlandırılan projede IBM KHG ekibi, toplumun her kesimini içererek bir sosyal grup oluşturma ve stratejisi hazırlandı.

TBV ve IBM KHG “Bilgi Toplumu Stratejisi ve Eylem Planı” Yönetişim Modeli Aksiyon Planı: TBV ev sahipliğinde çalışmalarını yürüten IBM KHG ekibi, Kalkınma Bakanlığı’nın hazırladığı “2014-2018 Bilgi Toplumu Stratejisi ve Eylem Planı”nın daha etkin hayata geçirilmesi için yönetişim modeli üzerine odaklandı.

 
ETİKETLER : 997

22 Yıl Önce Bu Hafta

 
 
 
 
  Web Analytics