Bilişim Dünyası 08 EYLÜL 2014 / 13:56

IGF kıtaları birbirine bağladı

Birleşmiş Milletler tarafından düzenlenen İnternet Yönetişim Forumu’nun (IGF) dokuzuncusu, ‘Çok Paydaşlı Güçlendirilmiş İnternet Yönetişimi için Kıtaları Birleştirmek’ temasıyla İstanbul’da düzenlendi. BTK’nın evsahipliği yaptığı foruma katılan 3 bin kişinin yanı sıra tüm dünyadan binlerce kişi ise internet üzerinden uzaktan bağlanarak aktif olarak IGF’i izledi.

IGF,  internet yönetişimiyle ilgili kamu politikaları hakkında diyalog sağlayan açık, her kesimi dahil eden ve şeffaf bir forum olma özelliği taşıyor. Forum ile internetin sunduğu imkânların artırılması ve siber güvenlik, gözetim ve ağ tarafsızlığı gibi ortaya çıkan risk ve sorunların üstesinden gelmenin yolları konusunda ortak bir anlayış geliştirmek amaçlanıyor. Bu doğrultuda; kamu, iş dünyası, BT ve STK’ların ulusal ve uluslararası temsilcileri, internet yönetişimde sınırlar ötesinde karşılaşılan zorlukları tartışmak amacıyla İstanbul‘da dokuzuncu kez bir araya geldi.

İnternet yeni demokrasi anlayışının vazgeçilmezi

2 Eylül tarihinde gerçekleştirilen açılışa katılan Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Lütfi Elvan, “Gerçekleştirmekte olduğumuz IGF’in ana teması; ‘Çok Paydaşlı Güçlendirilmiş İnternet Yönetişimi için Kıtaları Birleştirmek’. Alt temaları ise; erişim politikalarından, internet ve insan haklarına kadar sekiz ayrı konu olarak tespit edildi. İnternet yönetişimi kapsamına giren konular ise; kritik internet kaynakları, siber güvenlik, uluslararası telif hakları ve gelişen ülkelerde kapasitenin artırılması olarak belirlendi” dedi.

IGF süresince tüm bu konular, aynı anda 12 adet salonda eş zamanlı yapılarak 120 oturum ve çalıştayda ele alındı.

İnternet Evrensel Beyannamesi çok paydaşlı olarak hazırlanmalı

Bakan Lütfi Elvan,  internetin iyi niyetli kullanımla sınırlı kalmadığına dikkat çekerek “İnsan tacirleri de uyuşturucu madde tacirleri de hırsızlık şebekeleri de terör örgütleri de çocuk istismarcıları da internet kullanıyor. Bunlarla mücadele her kesimin sorumluluğunda olmalıdır. Yani hem devletin, hem uluslararası kuruluşların ama daha da önemlisi servis sağlayıcıların, içerik sağlayıcıların, STK’ların ve internet kullanıcılarının sorumluluğunda ve denetiminde olmalı. İnternetin evrensel gücü, yapılacak evrensel iş birliğiyle; insanlığın gelişimine hizmet verecek şekilde artacaktır. Ben bu noktada, ‘İnternet Evrensel Beyannamesi’nin çok paydaşlı olarak ve zaman geçirilmeden hazırlanmasının gerektiğini düşünüyorum” ifadesini kullandı. Dünyada yılda yaklaşık 600 milyon kişinin siber suç kurbanı olduğunu hatırlatan Bakan Elvan konuşmasında şu noktalara değindi: “Siber suçların, dünya ekonomisine verdiği zarar trilyon dolarlar mertebesinde ölçülüyor. Son yıllarda mobil genişbant erişim imkânı ve akıllı cihaz kullanımı arttıkça, bu ağlara yapılan siber saldırılar da artıyor. Bu konuda sıkı bir iş birliği yapmamızın zorunlu olduğunu düşünüyorum. Siber güvenlik konusunda; ‘küresel ölçekte iş birliği’ yapılması ve uyarı sistemlerinin kurulması gerekli.”

Mobil genişbant erişim sayesinde dünyada sayısal uçurum azaldı

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu Başkanı Dr. Tayfun Acarer de açılış konuşmasında, 2007 yılında mobil genişbant abone sayısının 268 milyon olduğunu söyleyerek 7 yılda tam 8 kat arttığını ve 2014’de 2.1 milyara ulaştığını kaydetti. Acarer, “ 2.1 milyar mobil genişbant abonenin, 1.6 milyarı ilk kez internetle tanıştı. Günümüzde mobil genişbant erişim sayesinde, dünyada sayısal uçurum azaldı. İnsanlar, makineler, şirketler, devletler daha ulaşılabilir oldular.2013’de düzenlenen Dünya Ekonomik Forumu’nda dile getirildiği gibi, sayısal uçurumun niteliği de değişti.

Artık yeni sayısal uçurum; temel haberleşme hizmetlerine değil, tüm BT ekosistemine ulaşıp, ulaşamamaya göre değerlendiriliyor” dedi.

İşletmelerin kârlarındaki düşüşü kompanse etmenin en gerçekçi yolunun verdikleri internet hizmetinin içeriğini geliştirmek olarak açıklandığını dile getiren Acarer, “Bu nedenle, içerik geliştirme ve zenginleştirmeyi çok önemsiyorum. Bunun için de her dildeki içeriğin geliştirilmesinin gerekli olduğuna inanıyorum” şeklinde konuştu.  Dr. Tayfun Acarer  iyi bir çalışma yapılmazsa ileride yeni ve ileri nesil mobil sistemler ve internet için frekans bulmakta zorlanabileceğimizin altını çizerek “ Kasım 2015' düzenlenecek Dünya Radyokomünikasyon Konferansı bu açıdan oldukça önemli. Bu konferans tüm ülkeleri yakından ilgilendiriyor” değerlendirmesini yaptı.

“Üniversiteler bizi üzdü”

2 Eylül’de gerçekleştirilen basın toplantısında Dr. Tayfun Acarer, internetin her geçen gün hayatımızı daha da kuşattığına dikkat çekerek IGF’in sadece hükümetlere ait olmadığına çok paydaşlı bir çalışma ortamı oluşturulduğuna vurgu yaptı. Acarer, aslında burada daha da fazla paydaşı görmek isterdik ifadesini kullanarak “Üniversitelerden daha fazla katılım beklerdim. Üniversitelerin burada yer almaması bizi üzdü” dedi.

Acarer, “Kişilik haklarının ve özel hayatın ihlali için bütün dünyanın iş birliği önemli. IGF’in güzelliği, özgürce tartışılacak bir ortam getiriyor” dedi.

Açık ve özgür internetin önemine dikkat çeken Birleşmiş Milletler Ekonomik ve Sosyal Konseyi (DESA ) Genel Sekreter Yardımcısı Thomas Gass da; sanal dünyadaki saldırıları en aza indirgemek için herkesin birlikte çalışması gerektiğinin altını çizdi.

4 gün boyunca; Erişim Sağlama Politikaları, İçerik Oluşturma, Yaygınlaştırma ve Kullanım, Büyüme ve Kalkınma aracı olarak İnternet, IGF ve İnternet Ekosisteminin Geleceği, Dijital Güvenilirliği Arttırma, İnternet ve İnsan Hakları, Önemli İnternet Kaynakları ve Ortaya Çıkan Sorunlar başlıklarının ele alındığı IGF toplantısında ayrıca ağ tarafsızlığı ve IANA (Internet Assigned Numbers Authority) yönetiminin değişimi iki ana oturumda ele alındı. En iyi uygulamalar forumlarında ise yerel içeriğin oluşturulması, istenmeyen iletişimin düzenlenmesi ve azaltılması, çok paydaşlı katılım mekanizmaları, çevrimiçi çocukların korunması ve Bilgisayar Acil Durum Müdahale Ekipleri (CERTs) konularına yer verildi. Toplantının açılışı akşamında Anadolu Ateşi Halk Dansları Gösterisi, tüm dünyadan katılımcıların büyük beğenisiyle izlendi.

IGF etkinliği ile ilgili ayrıntılı içeriklere ve yaptığımız röportajları BThaber’in önümüzdeki sayılarında bulabilirsiniz.

Üst Düzey Liderler Toplantısı düzenlendi

İstanbul, IGF’in açılışından bir gün önce 1 Eylül tarihinde, forum kapsamında Üst Düzey Liderler Toplantısı’na da ev sahipliği yaptı. BTK Başkanı Dr. Tayfun Acarer burada yaptığı konuşmada toplantının temasının ‘Ekonomik Kalkınma için Kapasite Geliştirilmesi’ olduğunu söyleyerek bunu internet dünyası için büyük önem taşıyan ‘kapasite’ konusunun gündeme getirilmesi açısından çok önemsediğini kaydetti. Acarer, şunları söyledi:  “Bugün oluşturulan içeriğin büyüklüğü, ihtiyaçlarının artması ve çeşitlenmesi; kapasiteleri hep daha fazla artırmaya zorluyor. Günümüzde teknolojik, ekonomik ve sosyal gelişmeler; İnternetin çok yönlü ele alınmasını da gerektiriyor.”

Birleşmiş Milletler Ekonomik ve Sosyal Konseyi ( DESA ) Genel Sekreter Yardımcısı Thomas Gass da “IGF birçok katılımcıyla diyalog kurulmasına zemin sağlıyor. Sayısal uçurumun tanımlanmasının inovatif yollarının bulunmasının yanı sıra politika üretilecek süreçlerin geliştirilmesi hakkında IGF’in de farkındalığın artırılmasında önemli bir yer olduğunu düşünüyorum. Bu yıl İstanbul’da düzenlenen  IGF’te gerçekten de kıtalar birbirine bağlanacak” dedi.

Bangladeş’ten Romanya’ya, Japonya’dan ABD’ye pek çok uluslararası temsilcinin katıldığı Üst Düzey Liderler Toplantısı’nda genişbanta vurgu yapılarak bunun Avrupa Birliği’nin ana gündem maddeleri arasında olduğu kaydedildi. Internetin olağanüstü dönüşüm etkisine değinilen toplantıda Avrupa Birliği’nin tüm dünyada bu konuda çalışmalarını sürdürdüğü dile getirildi.

 

 

22 Yıl Önce Bu Hafta

 
 
 
 
  Web Analytics