Bilişim Dünyası 09 EKİM 2013 / 14:04

İletişimde işbirliği ve Ar-Ge

11. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Şûrası’nda haberleşme alanında yaşanan gelişmeler ve “İletişimin Geleceği” masaya yatırıldı. Tüm Telekomünikasyon İş Adamları Derneği (TÜTED) Yönetim Kurulu Başkanı Adil Zafer Müftüoğlu, Şûra kapsamındaki Haberleşme konulu Eşzamanlı Sektör Panelinde telekomünikasyon alanında faaliyet gösteren sanayiciler ve işadamları adına kamu kurumları ve STK’lar ile hukuk ve teknoloji sistemlerinin ilişkilerini değerlendirdi, Ar-Ge ve sayısallaşmanın önemini vurguladı.

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı’nın gerçekleştirdiği Şûra’da hava, deniz, kara ulaşımı ile boru hatları ve haberleşme sektörlerinin geleceği ile 2023 ve sonrası için hedefler görüşüldü. Şûra kapsamındaki Haberleşme konulu Eşzamanlı Sektör Panelinde yaptığı konuşmada ülkemiz haberleşme sektörünün son yıllarda büyük başarı hikayelerine imza attığını ifade eden Müftüoğlu, pazarın gelişiminin hızlı, sürekli ve teşvik edici bir nitelik taşıdığını vurguladı.

Belirlenmiş olan 2035 hedefleri doğrultusunda olumlu adımlar atılabilmesi için Maliye Bakanlığı, Adalet Bakanlığı, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı gibi kurumlarla sektör STK’larının sürekli ve kalıcı iletişim içerisinde olmasının önemine değinen Müftüoğlu, “Bu gibi kurumların, telekom sektörünü etkileyecek kararlar alırken sektörün geribildirimlerini dikkate almaları gerekmektedir” dedi.

Bilişim hukukunda uzmanlık

Müftüoğlu, hukuk sistemleri ile teknolojinin sınır tanımayan gelişiminin aynı yöne bakışını sağlamak ve potansiyel yatırımların önünün tıkanmasını önlemek için bilişim hukuku alanında eğitim almış hakim ve savcıların görevlendirildiği ihtisas mahkemeleri kurulmasının gereğini, hukukçular ile BT sektörünün kanaat önderlerinden oluşan ve birbirleri ile sürekli istişare halinde olan bir kurumun önemini vurguladı.

Müftüoğlu, sektörün büyüme hızının artırılması ve bir bilgi toplumu oluşturulması için atılması gereken adımlardan bazılarını AB mevzuatına uygun olarak ‘evrensel hizmet haricinde kamu yardımlarının kullanımına’ yönelik bir altyapı oluşturulması yoluyla gelir seviyesi düşük bireylerin genişbant hizmetlere ulaşması, vergi oranlarının teknoloji kullanımını destekleyecek şekilde, kullanıcının yararlanma maliyetini düşürecek seviyelere getirilmesi olarak sıraladı. Müftüoğlu, sektörle ilgili yapılacak düzenlemelerde sektör dinamikleri ve sektörün gelişim trendinin mutlaka gözetilmesinin gerektiğini belirterek; “Bu konuda bizler STK’lar olarak düzenleyici etki analizleri süreçlerine katkı vermeye hazır olduğumuzu bildirmek isteriz” şeklinde konuştu.

Telekom sektörünün, sayısallaşmaya ve bilgisayar okuryazarlığının artırılmasına öncülük etmesi gereken sektör olduğunu belirten Adil Zafer Müftüoğlu bu doğrultuda abonelik süreçlerinin sayısallaştırılması, sayısal sözleşme gibi uygulamalara geçilebilmesi, ayrıca genişbantın yaygınlaşması için hanelerde kullanılan bilgisayar türü cihazların kullanımının teşvik edilmesi için düzenlemelerin yapılması gereğini vurguladı. Ar-Ge desteği alan başarılı yerli ürünlerin, yazılımların, çözümlerin, Batı ve Uzakdoğu ülkelerinde olduğu gibi kamu kurumları ve özel sektör kuruluşları tarafından öncelikle kullanımlarının sağlanması gerektiğini ifade etti.

22 Yıl Önce Bu Hafta

 
 
 
 
  Web Analytics