Bilişim Dünyası 29 HAZİRAN 2015 / 07:16

İlk teknoloji transfer fonu müjdesi

Teknoloji tabanlı girişimlerin, kısa sürede yüksek karlılığa ulaşacak biçimde ticarileştirilmesi için, toplam 30 milyon Avro tutarında Türkiye’nin ilk teknoloji transfer fonu Diffusion Capital Partners (DCP) danışmanlığında faaliyete geçti.

AB Katılım Öncesi Mali Yardım Programı(IPA) kapsamında kurulan bu fon,  Türkiye’nin ekonomik büyüme hızındaki yavaşlama nedeniyle gündeme gelen “orta gelir tuzağı” ile mücadeleye katkıda bulunmak amacıyla, ekonomiye katkı sağlayacak, karlı teknolojilere yönelik, sermaye ve sermaye benzeri yatırımlar gerçekleştirecek.

Amsterdam’da merkezi bulunan teknoloji transferi hızlandırıcı ve tohum sermaye fonu, Türkiye’de yüksek büyüme potansiyeline sahip ancak yatırım ve büyümenin gerçekleştirilmesi için gerekli finansal kaynakların sağlanmasında sıkıntı çeken, teknoloji girişimcilerinin ihtiyaçlarını karşılayarak, onlara ivme kazandırmayı hedefliyor.

DCP, yeni geliştirilen ve hızlı büyüme potansiyeli gösteren teknolojileri, erken aşamada destekleyerek, teknoloji transferi pazarının hareketlenmesine ve bu teknolojilerin yüksek katma değerinin ülke ekonomisine kazandırılmasına katkı sağlamayı amaçlıyor. Bu amaçla Türkiye’de yatırımcılar tarafından kurulan ilk fon olma özelliği taşıyan DCP, inovasyon ve girişimcilik konusunda Avrupa Yatırım Fonu ağırlıklı kaynağı, küresel pazara Türkiye’den rekabetçi teknolojiler sunabilmek için değerlendirmeyi hedefliyor. DCP’nin yatırım hedefinde, biyo-teknoloji, biyo-medikal, çevre ve tarım teknolojileri, nano-teknoloji, robotik, mekatronik ve iletişim teknolojileri gibi yüksek katma değer yaratacak teknoloji alanları, öncelikli olarak yer alacak.

 

 
ETİKETLER : 1028

22 Yıl Önce Bu Hafta

 
 
 
 
  Web Analytics