Bilişim Dünyası 17 ARALIK 2014 / 15:19

İnovasyon için teknoloji

Ülkemizin ekonominin yanı sıra diğer toplumsal alanlarda da ilerleme kaydetmesi için inovatif yaklaşım ve çalışmalar gerekli. İçinde bulunduğumuz teknoloji çağında inovatif fikirler toplumları ve dünyayı değiştirebiliyor.

Intel Türkiye Genel Müdürü Burak Aydın

Türkiye’nin toplumsal sıçraması için en önemli etkenlerden bir tanesi teknolojik gelişme. İnsanlarımızın içindeki yaratıcılığı, inovatif becerileri ve potansiyeli keşfetmeniz, yenilikçi potansiyeller ortaya çıkarmak ve geliştirmek adına teknolojiyi kullanmak en önemli hedefimiz olmalı.

Intel’in gelecek öngörüsünde Nesnelerin İnterneti çok önemli bir yer tutuyor. 2000’lerin başlarından itibaren odaklandığımız gömülü sistemler ve bu sistemlerin internete bağlı akıllı sistemlere dönüşüm süreci, bulut teknolojileri ile birleşince Nesnelerin Interneti olarak bütün kitlelerin erişimine sunulabilir bir hal aldı. 2014 yılı giyilebilir teknolojilerin de içinde olduğu “Nesnelerin İnterneti” döneminin başlangıç yılı olarak yeni bir dönüm noktası oldu.

Hayatın bütün alanlarını etkileme gücüne sahip olan bilgi teknolojileri ve iletişim sektörleri, eğlenceden tıbba, üretimden ticarete, sosyal alanların tanımından, bu alanların kullanımına kadar günlük yaşamımızın her ayrıntısının içerik ve biçimini değiştiriyor. Teknolojinin yıldızının daha çok parlayacağı, hayatımızın ayrılmaz bir parçası haline geldiği günümüzde en büyük sorumluluk yine basın yayın organlarına düşmektedir.  BThaber Gazetesi de sektörde, ülke ve dünya çapında yürütülmekte olan faaliyetlerin, projelerin ve gelişmelerin izlenmesi, bu gelişmeler doğrultusunda ortaya çıkan iş birliğinin kolaylaştırılmasında uygun ortam hazırlanması ve sektörün ihtiyaçları hakkında farkındalık yaratılması rolünü üstlenmiş sektörün en önemli iletişim merkezlerinden biri olma görevini başarıyla yerine getirmektedir.

BThaber Gazetesi, teknoloji sayesinde yaşadığımız değişim sürecine tanıklık ediyor, İletişim ve bilgi teknolojileri sektörümüzün mesajlarını kamuoyuna ve karar alıcılara iletme misyonunu başarıyla yerine getiriyor. Sivil toplum örgütlerinin, yatırımcı ve sektör çalışanlarının da bu başarıda yer alıp Türkiye’yi dünya liderlerinden biri haline getireceğimize gönülden inanıyor BThaber Gezetesi’nin başarılarının devamını diliyorum.
ETİKETLER : 1000

22 Yıl Önce Bu Hafta

 
 
 
 
  Web Analytics