Bilişim Dünyası 19 AĞUSTOS 2017 / 16:40

İnovasyonu mümkün kılan BT araçları olmalı

Kurumsal yazılım sektörü şirketi TmaxSoft’a göre, veri tabanı teknolojisi, fiyatlandırması ve lisanslaması alanında yeni yaklaşımlar sunan şirketler ortaya çıktıkça, kurumsal veri tabanı pazarı da büyük değişim geçirecek. Şirketlerin veri tabanı yönetimine yaklaşımlarını değerlendirme hedefiyle IDG Reseach ile işbirliği yapan TmaxSoft ve IBM, birçok farklı sektörden ve çeşitli büyüklüklerde Kuzey Amerikalı 119 şirketin karar vericilerinin katılımıyla bir anket çalışması yaptı. Katılımcıların yüzde 87’si donanım yükseltmeleri ile BT altyapılarını modernize etmek gibi yaklaşımlarla aktif biçimde veri tabanı yönetimi maliyetlerini azaltmaya odaklanıyor. Anket, bu şirketlerin üçte birinden fazlasının (%35) sıklıkla kullanılan kurumsal veri tabanlarına alternatifler aramakta olduğunu veya bunları kullanmaya başladığını gösteriyor. TmaxSoft Türkiye Genel Müdürü İlker Saltoğlu, “Birçok CIO ve BT karar vericisi kaynaklarını dijital dönüşüme aktarıyor ve kurumlarını bulut teknolojisi, kestirimsel analitik ve IoT çağına uygun hale getirmeye odaklanıyor. Bu bağlamda, çoğu geleneksel veri tabanının beraberinde ağır yönetim yükleri getirmesi de sorun halini aldı. Bu türden çoğu yazılımın beraberinde karmaşık lisans şartları, anlaşılması güç fiyatlandırmalar ve eski teknolojiler getirmesi zaman ve para kaybı demek. Bu nedenle BT departmanları asıl işleri inovasyona odaklanamıyor” dedi. Saltoğlu, TmaxSoft’un bu sorunların önemli bir bölümünü çözmek için geliştirdiği ilişkisel veri tabanı yönetim sistemi (RDBMS) Tibero’nun var olan piyasaya nasıl uyum sağladığı hakkında şu bilgileri verdi:
“Kurumsal veri tabanı sektöründeki diğer oyuncuların bu sorunları inovasyonla çözebilmek için birçok fırsatı var. Bizim de Tibero ve IBM Power on Linux ile birlikte yapmak istediğimiz tam olarak bu: Buluta hazır, esnek ve şeffaf bir lisanslamaya sahip, karmaşık iş yüklerini hafifleten ‘hepsi bir arada’ bir çözüm. Kurumsal veri tabanları inovasyon için değerlendirilebilecek zamandan yiyen yük değil, inovasyonu mümkün kılan BT araçları olmalı.”

22 Yıl Önce Bu Hafta

 
 
 
 
  Web Analytics