Bilişim Dünyası 18 MART 2014 / 12:38

İnternet yasasına net eleştiri

Türkiye Bilişim Vakfı (TBV), 20. Genel Kurulu’nu İstanbul’da gerçekleştirdi. TBV’nin 2013 yılı içinde ortaya koyduğu çalışmaların değerlendirildiği ve gelecek dönem projelerinin görüşüldüğü toplantıda TBV Başkanı Faruk Eczacıbaşı, “İnternet yasası, bizim hiç arzu etmediğimiz bir yöne doğru giderken, Kişisel Verilerin Korunması Yasa Tasarısı da 10 yıldır Meclis’te bekliyor” dedi. Eczacıbaşı, TBV Genel Kurulunu, Türkiye’nin geleceği açısından kritik bir seçime 15 gün kala yaptıklarını belirterek şöyle konuştu:

“Halen içinde bulunduğumuz siyasal ve sosyal koşulları, Vakfımızın kurulduğu 1995’ten bu güne ilk kez bu denli ağır yaşadığımızı –sanırım- sizler de kabul edersiniz. En azından ben, sanki zaman zaman konuştuklarımızın, beklediklerimizin tam tersi üzerimize savruluyor gibi bir hisse kapılıyorum. Bir sivil toplum örgütü olarak, neyi-nasıl-ne kadar yapabileceğimiz zaten belli iken, bu sınırlamaların ötesinde, bir de ülkemizin halen yaşamakta olduğu siyasal ve sosyal darboğaz karşısında umudumuzu yine de koruyoruz. Yeter ki, genel bir rekabet savaşında ülkemiz kaybettiği enerji yüzünden gerilerden takip edecek duruma düşmesin. Vakfımızın kuruluş amacı, vizyonu ve misyonuna sadık kalacağız ve ülke koşulları ne tarafa giderse gitsin biz bu hedefimizden şaşmayacağız. Çünkü biz, ülkemizin kısa vadeli değil, uzun vadeli çıkarları için bir araya gelmiş girişimcileriz, düşünürleriz, bilim adamlarıyız, iş adamlarıyız”.

Hoşa gitmeyen sonuçlara gebe bir ortam

Bu doğrultuda, sadece önündeki ilk seçimi düşünen kısa vadeli politikacılar olmadıklarını ifade eden Eczacıbaşı, “Biz, bugünü, gelecek kuşaklardan ödünç aldığımızın bilincinde olan, sürdürülebilir uygarlık kavramlarından birazcık nasibimizi almış insanlarız. Doğru bildiğimizi söylemeye, 5651 sayılı İnternet Yasası ile başlamak istiyorum. Hepinizin bildiği gibi İnternet Yasası daha ağırlaştırılarak Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde kabul edildi. Cumhurbaşkanı bazı düzeltmeler istedi ve sonuçta bir miktar makyajla yasalaştı. Arkasından Başbakan, 30 Mart’tan sonra bu yasanın tekrar ele alınacağını açıkladı. YouTube ve Facebook’un kapatılabileceğini söyledi. Ortam daha da hoşumuza gitmeyen sonuçlara gebe olabilir. Avrupa Konseyi kurucusu, Avrupa Birliği üyeliğine aday bir ülkenin hükümeti, Avrupa Birliği Müktesabatı’na uymayı taahhüt etmişken nasıl olur da 21. Yüzyılın 14. Yılında hâlâ daha YouTube kapatmaktan, Facebook kapatmaktan söz edebilir?” dedi.

10 yıldır bekleyen tasarı

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin 18 Aralık 2012 tarihinde, bu yasayı “ifade özgürlüğüne aykırı” bulduğunu da hatırlatan Faruk Eczacıbaşı, sözlerini şöyle tamamladı:

“İnternet yasası, bizim hiç arzu etmediğimiz bir yöne doğru giderken, bir başka çok önemli tasarı 10 yıldır Meclis’te bekliyor. Kişisel Verilerin Korunması Yasa Tasarısı hakkında Meclis İnternet Komisyonu Raporu’nda şunlar yazılı:“12 Eylül 2010 tarihinde yapılan halkoylaması sonucu kabul edilen 5982 sayılı kanunla Anayasa’nın 20. Maddesine yapılan ekleme ile kişisel verilerin korunması temel bir insan hakkı olarak koruma altına alınmış ve detayların kanunla düzenlenmesi öngörülmüştür.” (sayfa 807).

Bilişim ihracatına engel

Komisyon raporundaki bu ifadeye rağmen Kişisel Verilerin Korunması Yasa Tasarısı’nın akıbeti ne olacak? Bilmiyoruz. Kaldı ki Başbakan’ın Demokratikleşme Paketi’nde de bu konuda bir vaadi vardı. Yasalaşmadığı sürece Türkiye, Avrupa Birliği mevzuatına göre “güvensiz üçüncü ülke” sayılmaya devam ediyor. Bu nedenle AB ülkelerinden Türkiye’ye veri transferi yapılamıyor. Böyle güvensiz bir statüde bir ülke üzerinden, saygın şirketler operasyon yürütmek istemiyor. Bu durum, Türkiye’den ihraç edilecek bilişim hizmetlerini de engelliyor. Veri temelli olarak sunulacak bu hizmetler, güvensiz ülkelere veri transferi yapılamaması (veya çok zor koşullara bağlanması yüzünden) imkansız hale geliyor. Kişisel Verilerin Korunması Kanunu, doğrudan doğruya ekonomiyi, yabancı yatırımcıyı, ihracatı % 100 ilgilendiren, önemli bir kanun. Hükümet hem yabancı sermayenin Türkiye’de yatırım yapmasını teşvik etmek istiyor, hem bunun gerekli hukuki alt yapısını yarım-yamalak yapıyor. Ve çok önemli bir yasayı sürekli bekletiyor. Ülkemizin geleceği için bu tasarı en kısa sürede yasalaşmalıdır”

Türkiye, küresel ölçekte nasıl bir konumda?

*Uluslararası Telekomünikasyon Birliği (ITU) 2013 Genişbantın Durumu Raporu’nda Türkiye, genişbant kullanımında 183 ülke içinde 68. sırada

*Aynı raporda mobil genişbant kullanımında 78. sıradayız.

*Türkiye, Uluslararası Telekominikasyon Birliği Bilgi Toplumu 2013 Gelişmişlik İndeksi’nde 157 ülke içinde 69. sırada.

*Dünya Ekonomik Forumu 2013 Küresel Bilgi Teknolojileri Raporu’nda Türkiye, 144 ülke içinde 45. sırada.

Yasaklar, geride kalmak demek

*Boston Consulting Group (BCG) tarafından hazırlanan “İnternet Ekonomisinin Çarklarını Yağlamak” başlıklı raporda 82 ülke içinde Türkiye, 62. sırada...

BCG diyor ki: İnterneti en serbest kullanan ülkelerin bu sayede GSYH yaptıkları katkı ile, internete direnç gösteren (yasaklayan, alt yapısını önemsemeyen, hukuki düzenlemeyi yapmayan v.b.) ülkelerde internetin GSYH’e yaptığı katkı arasında % 2.5 fark oluşuyor. Daha düz ifadeyle: İnterneti özgür olan ülkelerin ekonomisi zenginliyor. İnternete direnç gösteren, yasaklayan ülkelerin ekonomisi geride kalıyor.

 

22 Yıl Önce Bu Hafta

 
 
 
 
  Web Analytics