Bilişim Dünyası 28 MAYIS 2011 / 00:30

İran tarımına Türkiye’den çözüm

Hızla daralan tarımsal araziler, su ve doğal kaynakların azalması, çevre felaketleri dünyada tarımsal kaynakların verimli kullanılması yönünde ülkeler üzerindeki baskıyı artırıyor. Kaynakların verimli kullanılması konusunda bilgi ve iletişim teknolojilerinin kullanılması en önemli çözüm olarak karşımıza çıkıyor.
Tüm dünyada olduğu gibi İran’da da tarımsal kaynakların yönetimi ve kullanımı gerek ekonomik gerekse sosyal anlamda önemli. Netcad-Ulusal CAD ve GIS Çözümleri ve İran Yetkili Çözüm Ortağı Parsineh Tarhe Atieh (PTA) İran’ın Golestan eyaletine yönelik coğrafi bilgi sistemi tarım kaynakları çözümü konusunda birlikte çalışıyor.

İran’ın en geniş ve yeşil eyaleti
Mohammadi, Golestan’ın, İran’ın kuzeybatısında yeşili en çok barındıran eyaletlerinden biri olduğunu söylüyor ve otuz eyalet arasında toprak büyüklükleri göz önünde bulundurulduğunda, Golestan’ın yüzölçümü açısından en büyük
eyalet olduğunu söylüyor. Mohammadi “İran devleti, tarım sektörü ile ilgili herhangi bir yeni teknoloji kullanan ve geleneksel tarımdan farklılık içeren her türlü yenilikçi yaklaşımı desteklemektedir. Golestan eyaletinin başkenti olan Gorgan’da bulunan Eyalet Arazi ve Tarım Müdürlüğü bu tür yenilikçi yöntemlerin uygulandığı bölgelerden biridir. Bu anlamda arazi ve tarım yönetimi konularında kaynakların etkin kullanımını ve üretimin sağlıklı takip edilmesini amaçlayan coğrafi bilgi sistemleri ve uzaktan algılama çözümleriyle bu bölgede yapılan çalışmalar öne çıkmaktadır” dedi.
Yapılan teknik analizler ve gereksinimlerin tanımlanmasından sonra, bu türden çözümler konusunda Eyalet Arazi ve Tarım Müdürlüğü bünyesinde karar mekanizmaları oluşturulduğunu ifade eden Mohammadi, bütüncül yaklaşımı ile Netcad GIS ve mühendislik çözümlerinin tek kaynaktan ihtiyaçları yerine getirebildiği konusunda fikir
birliğine ulaştıklarını söyledi.

140 bin parsel ölçümlendi
Mohammadi sözlerini şu şekilde sürdürdü: “Şu an itibariyle Netcad-Ulusal CAD ve GIS Çözümleri ve İran Yetkili Çözüm Ortağı Parsineh Tarhe Atieh (PTA), web tabanlı Coğrafi Bilgi Sistemleri tarım kaynakları çözümüyle Golestan eyaletine tarım envanter bilgileri çıkarmış ve yönetilebilir bir yapıda kurumun hizmetine sunulmuştur. Bu projede 140 bin parsel ölçümlenip, CBS ortamında derlenip veritabanına eklenmiştir. Bölgedeki çiftçilerin takibine yönelik çalışmanın sonunda grafik sorgu ve analizlerin yanı sıra, çiftçi isimlerinden vatandaşlık numarasına, yaşadığı yerden, tarım alanları, bahçeleri, balık çiftlikleri, meralar vb. her türlü bilginin sorgulanıp görüntülendiği ve kaynakların dağılımına yönelik analizlerin yapılabildiği bir çözüm sunulmuştur. Proje kapsamında ayrıca Netcad Uzaktan Algılama çözümüyle stratejik ürünler olan buğday, pirinç ve arpaya yönelik tarım rekolte tahmin çalışması da yapılacaktır.”
Netcad - Ulusal CAD ve GIS Çözümleri ve Parsineh Tarhe Atieh (PTA) uzmanlarının, mekansal veri toplama ve derleme işlemlerinden sonra sunum ve analiz ortamını bölge idaresindeki yöneticiler ve uzmanlara sunduğunu belirten Mohammadi, gerekli eğitimlerin tamamlandığını ve çözümlerin çalışır bir durumda teslim edildiğini söyledi.
Türkiye’deki dostları ile sahip oldukları gönül birliğinin yanı sıra teknolojik alanda çözüm birliğine de ulaşmanın mutluluğunu taşıdığını söyleyen Mohammadi: “Bu noktada, özellikle CAD, GIS ve uzaktan algılama çözümlerine aynı anda ihtiyaç duyulması paralelinde, farklı platform ve yazılımlar kullanmadan aynı çatı altında çalışan ve veri kaybı yaşanmayan sorunsuz bir çözüm oluşturmuştur” şeklinde sözlerini tamamladı.
ETİKETLER : Sayı:823

22 Yıl Önce Bu Hafta

 
 
 
 
  Web Analytics