Bilişim Dünyası 17 MAYIS 2013 / 13:05

İş hayatında sayısal dönem için işbirliğiBilişim Sanayicileri Derneği (TÜBİSAD) Gelir idaresi Başkanlığı (GİB) işbirliği ile düzenlenen seminerde 2013 yılı eylül ayında e-faturaya geçme zorunluluğu olan şirketler, sistem bütünleştirmesi yapacak şirketler, mali müşavirler ve TÜBİSAD üyeleri, e- fatura ve e-defter konusunda bilgilendirildi.

TÜBİSAD Başkanı Prof. Dr. Kemal Cılız, 2013 yılı Eylül ayından itibaren e-fatura ve 2014 yılı Eylül ayından itibaren de e-defter uygulamalarının hayata geçmesinin Türkiye’de iş süreçlerinin sayısal ortama taşınmasında önemli birer adım olacağını belirterek, “Bu kapsamda TÜBİSAD çalışmalarını hızlandırdı, TÜBİSAD üyesi şirketler de geçişin sorunsuz olabilmesi için ürün ve çözümler üretiyor” dedi.

Cılız, sözlerine şöyle devam etti: “E-fatura ve e-defter uygulamaları, Türkiye’nin ve Türk şirketlerinin dünya ekonomisi ile bütünleşmesi için atılması gereken adımlardan birisidir ve bu uygulamaları Yeni Türk Ticaret Kanunu kapsamında şeffaflığı artıracak diğer uygulamalar izleyecektir.” Prof. Dr. Cılız Avrupa genelinde, yalnızca kurumlar arası faturalama sürecinin elektronik ortama aktarılması ile 200 milyar avronun üzerinde tasarruf sağlandığını vurguladı.

Seminerde Gelir İdaresi Başkanlığı Daire Başkanı Uğur Doğan, Gelir İdaresi Başkanlığı Müdürü Yalçın Tercan ve Veli Doğanay ile Gelir İdaresi Başkanlığı Uzmanları Canan Bağrıyanık, Ebru Seyhan Akyol, Selma Çetin Çelik konuşmacı olarak yer aldı. Seminerde, e-fatura ve e-defter ile gerçekleşecek sayısal dönüşüm, bulutlardaki şirketler, dünyada ve Türkiye’de e-Fatura servis sağlayıcıları ve uygulamaları, sektör için fırsatlar konu başlıkları hakkında bilgi verildi.

“Bulutlardaki Şirketler: e-Fatura ve e-Defter ile Dijital Dönüşüm” başlıklı sunumuyla Gelir İdaresi Başkanlığı Daire Başkanı Uğur Doğan, e-fatura ile daha düz bir dünyaya geçildiğini belirtti ve e-faturanın sağladığı avantajlardan şu sözlerle bahsetti: “Teknolojiyi herkes kullanıyor ama hala kağıt fatura kullanılıyor. E-fatura kullanımı pek çok kolaylığı beraberinde getiriyor. E-faturayı bir faturada olması gereken bilgiler ve bu bilgilerin elektronik ortamda oluşturulması olarak tanımlayabiliriz. Kaynağın doğruluğu, içeriğin bütünlüğü ve değişmezliği e-imza ve mali müdür ile sağlanıyor. E-faturayı mail adresinizle elektronik posta gönderir gibi gönderebiliyorsunuz tek fark e-faturanın vergi dairesi üzerinden gitmesi. E-fatura kullanımının tek faydasını baskı maliyetlerini azaltmak olarak görmek yanlış olur çünkü e-fatura denetimsel ve yönetimsel pek çok kolaylık sağlıyor. İşlem süreçleri kısalıyor, faturadaki düzeltme işlemleri hızla yapılabiliyor.”
Kapsamlı tasarruf ve tüm taraflar için fayda

Yeni Ticaret Kanunu çerçevesinde hayata geçecek e-fatura ve e-defter uygulamaları şirketlere başta işgücü ve zaman olmak üzere kâğıt, baskı, arşivleme ve defter tasdiki gibi birçok alanda tasarruf olanağı sağlıyor. Bunun yanı sıra e-fatura ve e-defter, firmalara hem yönetimsel hem denetimle ilgili iş ve raporlama süreçlerinde uluslararası geçerliliğe sahip olanaklar sunuyor.

Şirketlerin fatura ve defter uygulamalarını tamamen elektronik ortama geçiren yeni süreç çerçevesinde bir dizi de yaptırım getiriliyor. e-fatura ve e-deftere geçişi hızlandırma amacı taşıyan düzenlemeler şöyle sıralanıyor:

• Elektronik fatura uygulamasına dâhil olma zorunluluğu getirilen mükellefler elektronik fatura uygulamasına kayıtlı olan diğer mükelleflere kâğıt ortamında fatura düzenleyemiyor, düzenlemeleri halinde kâğıt ortamında düzenlenen bu faturalar hiç düzenlenmemiş sayılıyor

• Elektronik fatura uygulamasına dâhil olma zorunluluğu getirilen mükelleflerin elektronik fatura uygulamasına kayıtlı olan diğer mükellefler tarafından gönderilen elektronik faturaları almaları zorunlu tutuluyor. Bu zorunluluğa uymayan mükellefler hakkında Vergi Usul Kanununun ilgili hükümlerinde belirtilen fatura almayan mükelleflere tatbik olunan cezai hükümler uygulanıyor

• Elektronik defter tutma zorunluluğu getirilen mükellefler kâğıt ortamında defter tutamıyor. Bu mükellefler kâğıt ortamında defter tutmaları halinde hiç defter tutmamış sayılıyor ve ağır cezalar gündeme geliyor.

 
ETİKETLER : TÜBİSAD

22 Yıl Önce Bu Hafta

 
 
 
 
  Web Analytics