Bilişim Dünyası 27 MAYIS 2013 / 08:08

İş hayatında sayısal dönem için işbirliği

Bilişim Sanayicileri Derneği (TÜBİSAD) Gelir idaresi Başkanlığı (GİB) işbirliği ile düzenlenen seminerde 2013 yılı Eylül ayında e-faturaya geçme zorunluluğu olan şirketler, sistem bütünleştirmesi yapacak şirketler, mali müşavirler ve TÜBİSAD üyeleri, e- fatura ve e-defter konusunda bilgilendirildi.
TÜBİSAD Başkanı Prof.Dr. Kemal Cılız, 2013 yılı Eylül ayından itibaren e-fatura ve 2014 yılı Eylül ayından itibaren de e-defter uygulamalarının hayata geçmesinin Türkiye’de iş süreçlerinin sayısal ortama taşınmasında önemli birer adım olacağını belirterek, “Bu kapsamda TÜBİSAD çalışmalarını hızlandırdı, TÜBİSAD üyesi şirketler de geçişin sorunsuz olabilmesi için ürün ve çözümler üretiyor” dedi.
Cılız, sözlerine şöyle devam etti: “E-fatura ve e-defter uygulamaları, Türkiye’nin ve Türk şirketlerinin dünya ekonomisi ile bütünleşmesi için atılması gereken adımlardan birisidir ve bu uygulamaları Yeni Türk Ticaret Kanunu kapsamında şeffaflığı artıracak diğer uygulamalar izleyecektir.” Prof.Dr. Cılız Avrupa genelinde, yalnızca kurumlar arası faturalama sürecinin elektronik ortama aktarılması ile 200 milyar avronun üzerinde tasarruf sağlandığını vurguladı.
Seminerde Gelir İdaresi Başkanlığı Daire Başkanı Uğur Doğan, Gelir İdaresi Başkanlığı Müdürü Yalçın Tercan ve Veli Doğanay ile Gelir İdaresi Başkanlığı Uzmanları Canan Bağrıyanık, Ebru Seyhan Akyol, Selma Çetin Çelik konuşmacı olarak yer aldı.
“Bulutlardaki Şirketler: e-Fatura ve e-Defter ile Dijital Dönüşüm” başlıklı sunumuyla Gelir İdaresi Başkanlığı Daire Başkanı Uğur Doğan, e-fatura ile daha düz bir dünyaya geçildiğini belirtti ve e-faturanın sağladığı avantajlardan şu sözlerle bahsetti: “Teknolojiyi herkes kullanıyor ama hala kağıt fatura kullanılıyor. E-fatura kullanımı pek çok kolaylığı beraberinde getiriyor. E-faturayı bir faturada olması gereken bilgiler ve bu bilgilerin elektronik ortamda oluşturulması olarak tanımlayabiliriz. Kaynağın doğruluğu, içeriğin bütünlüğü ve değişmezliği e-imza ve mali müdür ile sağlanıyor. E-faturayı elektronik posta gönderir gibi gönderebiliyorsunuz tek fark e-faturanın vergi dairesi üzerinden gitmesi. E-fatura kullanımının tek faydasını baskı maliyetlerini azaltmak olarak görmek yanlış olur çünkü e-fatura denetimsel ve yönetimsel pek çok kolaylık sağlıyor.”
ETİKETLER : Sayı:923