Bilişim Dünyası 09 EKİM 2011 / 15:32

İş sürekliliği sürdürülebilir olmalı

2000’li yılların başından itibaren artan bilgi birikimi ile üretim tabanlı ekonomiden bilgi tabanlı ekonomiye geçiş dönemini yaşadık. Günümüzde bilginin değeri ve doğru bilgiye kısa sürede erişebilmek kurumlar için en kritik konu haline geldi. Bilginin bu yolculuğunu 4S Bilgi Teknolojileri Genel Müdür Yardımcısı Murat Songür ile değerlendirdik.
Bilginin korunmasına yönelik standartlar oluşturulduğunu ifade eden Songür, “Sadece yedeklik konusu gündemde iken, gelişen teknoloji ve artan ihtiyaçlarla birlikte felaketten kurtarma hizmetleri konuşulmaya başlandı. Şirketler olağanüstü durumlardan sonra bilgilerini kurtarmaya çalışmaktansa, veri kayıplarını sıfıra indirgenmek, kesintisiz hizmet sunmak için iş sürekliliğine zorunlu geçiş yaptılar. Bu nedenle iş sürekliliği şirketler için olmazsa olmazlardan biri haline geldi” dedi.
İş sürekliliğinde güncelleştirme
İş sürekliliğinin kavram olarak bir defa kurulan ve sonrasında unutulan bir yönetim sistemi olmadığını ifade eden Songür, gerek kamuda gerekse özel kuruluşlarında iş sürekliliğine sadece bilgi teknolojilerinin teknik altyapısının korunması ile çözülecek bir husus olarak bakılmaması gerektiğine dikkat çekiyor. Songür, “İş sürekliliği, kritik kaynakların korunmasının yanı sıra olağanüstü bir durumda işin sürdürülebilirliğinin sağlanması için gerek yönetimsel gerekse operasyonel bir dizi faaliyetin planlanması ve gerçekleştirilmesi. Bu yüzden iş sürekliliğinin sürdürülebilirliği kurumlarda sadece bilgiişlem yöneticilerinin değil, iş sahibi birim yöneticilerinin de işi sahiplenmesine bağlıdır. Bilginin taşındığı altyapı birimlerinin kritik öneme sahip olduğu hâlihazırda bilinmekle birlikte, işi yürüten ve bilgiyi üreten birimlerin iş sürekliliğinde önemli bir noktaya sahip olduğu unutulmamalı” şeklinde sözlerini sürdürdü.
İş sürekliliğinin sürdürülebilir olması için bir diğer önemli hususun iş süreçlerinde yaşanan değişikliğin güncellenmesi olduğunu belirten Songür, planların kağıt üzerinde kalmaması gerektiği ve periyodik aralıklarla işlerliğinin test edilmesi gerektiğini ifade etti.

Marka bağımsız olmak kurum ihtiyaçlarına odaklanmak
4S Bilgi Teknolojileri olarak kurumların ihtiyaçlarını ve iş sürekliliğinde ulaşmak istediği hedef noktayı doğru bir şekilde belirlemek için mevcut durum analizleri gerçekleştirdiklerini aktaran Songür sözlerini şu şekilde devam ettirdi: “Analizler süresince kurumların işleyişi, kritik süreçleri, bu süreçlerden etkilenen kullanıcı kitlesi ve süreçlerin etkileşimde bulunduğu sistem kaynakları belirleniyor. Kurumun belirlediği ekip ile birlikte belirlenen kaynakların ilişkileri çözümlenerek, kaynakların kurumun iş süreçlerine etkisi ölçülüyor. Gerçekleştirilen analizler sonrasında kurumun hedeflediği nokta ile mevcut durumu arasındaki farkı gösteren rapor hazırlanıyor. Yapılacak her yatırım bu çalışma üzerine şekilleniyor.”
Marka ve ürün bağımsız olmanın önemine değinen Songür, kurumu iyileştirecek, ihtiyacını karşılayacak ve kurum dokusuna uyacak çözüm önerilerinin sunulması gerektiğine dikkat çekti. Kurumların hedeflediği süreklilik yapısı ve ihtiyaçları yapılan analizlerle de destekleyerek bir çözüm planı oluşturulması gerektiğini söyleyen Songür, “Sunulan plan doğrultusunda kurulum ve bütünleştirme işlemleri yine bizim uzman personelimiz tarafından üstlenilir. En son olarak çözüm uygulaması test edilir. Sistemin hedeflenen süreler
içerisinde beklenilen sonuçları verip vermediğine periyodik olarak bakılır” dedi.
ETİKETLER : Sayı:841

22 Yıl Önce Bu Hafta

 
 
 
 
  Web Analytics