Bilişim Dünyası 17 EKİM 2010 / 18:00

İşte gelecek 10 yılın haritası

‘Oyun Yeniden Başlıyor’ temasıyla 4-5 Ekim 2010 tarihlerinde gerçekleştirilen Bilişim Zirvesi’10, alanında uzman çok sayıda ismi katılımcılarla buluşturdu. Dünyaca ünlü isimlerin sayısallaşan dünyaya ilişkin durum değerlendirmesi yaptığı zirvede, sayısal platformun geleceği üzerine de öngörüler paylaşıldı.


Wired Kurucu Editörlerinden Kevin Kelly
Bilişim Zirvesi’10’un ağırladığı ilk küresel düşünürlerden biri olan Wired Kurucu Editörlerinden Kevin Kelly’nin internette yedi bin günde yaşanan değişime dikkat çektiği konuşmasında önemli saptamalar yer aldı. Dünyanın en önemli buluşları henüz bulunmuş değil” diyen Kelly, “Kaçınılmaz olarak kendi kendine giden arabalar, insan klonlama, DNA dizilim incelemesi her şey gerçek olacak” dedi. Kelly’e göre bugünden başlayarak gelecekte yaşanacak en büyük devrim, toplumların yazı kültüründen görsel kültüre geçiş yapmasıdır. Yaşamımızın her noktasında ekranlar olacak ve paylaşım artacak, internetin doğası gereği her şey kopyalanacak, veriler bir akış halinde bireyler arasında paylaşılacak.
Paylaşımın artması, bunların korunması, sahipliği ve doğru erişim modeli gibi soruları gündeme getirecek. Sahip olmak değil erişmek çok daha değerli olacak. Her şeyin kopyalandığı bir dünyada kopyalanamayan şeyler değerli olacak ve değer yaratmak kilit nokta olacak. Artık her şey, anlık akışlardan ibaret olan gerçek zamanlı yaşam akışları üzerinde yürüyor. Gittiğiniz her yerde iz bırakıyorsunuz, tüm bunlar bir arada büyük bir veri ve değer yaratıyor. Küresel bir veritabanı oluşuyor. Bu büyük bir sorun ve aynı zamanda büyük bir fırsat. Sayfadan akışa, kişisel bilgisayardan buluta, benden bize, maddeden veriye doğru bir dönüşüm yaşanıyor.

İlk Yönetim Düşünürü Charles Leadbeater
İnovasyon ve bulut kültürünün önde gelen düşünürlerinden Charles Leadbeater da, Ana Tema Konferansı’ında  gelecekle ilgili öngörüler ve önemli saptamalarda bulundu. Leadbeater’ın dikkat çektiği noktalar şöyle sıralandı: Bulut kültürü çağında bazı tekelleşmeler var. İçeriğin kalitesinin düşmesi, tekellerin oluşmasının önüne nasıl geçilecek, bunu bulmak zorundayız. Günümüzün dünyasında artık küçük çakıltaşlarının biraraya gelip büyük kayaları oluşturduğu bir döneme girdik. Buluta eklenen her şey adeta küçük bir çakıl taşı gibi. CIO’ların Facebook, Twitter hesapları olduğunu görüyoruz. Politika ve geleneksel pazarlama gibi yüksek volümlü kanallar bir şeyler anlatıyor ve insanların dikkatini çekmeye çalışıyor. İnternette ise düşük yatırım ama yüksek etki olabiliyor. Dönüşümsel inovasyon yüksek miktarda dahiliyetlerle düşük volum ve hacimlerle olabiliyor. Bulut kültürü bize seçme ve değişimleri talep etme olanağı verdiği kadar bunları takip etme olanağı da veriyor. Diğer yandan bulut kapitalistleri ortaya çıkıyor. Sahiplikten paylaşıma geçiliyor gibi görünüyor.

Birleşmiş Milletler BT Danışmanı, Teknolojist ve Stratejist Prof.Dr. Dennis Anderson:
Bilişim Zirvesi’10’da CIO’lara önemli mesajlar veren Birleşmiş Milletler BT Danışmanı, Teknolojist ve Stratejist Prof.Dr. Dennis Anderson’ın dikkat çektiği noktalar ise şöyle sıralandı: Sosyal ağlar gelişiyor. Bu platformların şirketlerin süreçlerine yansımaları önemli. İnternet aracılığıyla pek çok şey yapılıyor. Bunlardan bir tanesi ilişki yönetimi. Şirketlerin bu konuda aslında stratejilerinin olmadığını görüyoruz. 2007’den itibaren küresel pazarda kriz yaşandı. Bu süreç iş dünyasında pek çok şeyi değiştirdi. Bu dönemde diğer yatırımların aksine BT yatırımlarının etkilenmeyeceği kanısı söz konusuydu; ancak bu yanlış. Bu dönemde CIO’ların beklentisinin aksine BT yatırımlarında da bir düşüş yaşandı. Daha az inovasyon ama daha fazla güvenlik söz konusu. Operasyonların daha verimli hale gelmesi; az çalışanla daha fazla iş yapma anlayışı yerleşiyor. Bu noktada BT’nin rolü de değişti. Düne baktığımız zaman BT operasyonel bir işlevdi. Gelecekte ise durum değişiyor. CIO’lar anahtar yönetici haline geliyor. İş zekâsı öne çıkıyor.

Kaspersky Labs CEO’su Eugene Kaspersky
Bilişim Zirvesi’10’un Ana Tema Konferansı’nda ağırladığı bir başka isim de Kaspersky Labs CEO’su Eugene Kaspersky oldu. Siber suç kavramını irdeleyen Kaspersky’nin verdiği önemli mesajlar şöyle sıralandı: Siber suçlarda ülkeler bazında ilk sırada Çin yer alıyor. İkinci sıra ise başını Brezilya’nın çektiği Portekizce ve İspanyolca konuşan ülkelere ait. Üçüncü sırada ABD ve dördüncü sırada da Türkiye yer alıyor. Hükümetlerin endüstriyel BT sistemlerini regüle etmeleri ve standartlar oluşturmaları şart. Siber suçlular normal hırsızlardan farklı. Siber hırsızlar kurbanlarına dokunmazlar. Satın alabilecekleri ya da kendileri yazıp kiralayabilecekleri yazılımlarla kurbanlarını ağlarına düşürebilirler. Şu anda 10 milyonun üzerinde siber suçlu olduğunu göz önüne alırsak dünyanın en büyük ordusu siber suçluların oluşturduğu ordu diyebiliriz. Bu gerçekler göz önünde bulundurulduğunda gelecekte tüm kuruluşlar daha fazla güvenlik yatırımı yapacak.

Brightwell Holding Yönetim Kurulu Başkanı Alphan Manas
Bilişim Zirvesi’10 Ana Tema Konferansı’nın konuk konuşmacılarından biri de, Brightwell Holding Yönetim Kurulu Başkanı Alphan Manas’tı. Gelecekte bireysel ulaşımın geleceğine değinen Manas’ın dikkat çektiği konular ise şöyle sıralandı: Bireysel ulaşım hafif ve küçük araçlara doğru gidiyor. Değişen yaşama şekilleri doğrultusunda iki kişilik ve küçük araçlar gündeme gelecek. Gelecek dönem için motosiklet ile otomobil bir araya geliyor, yeni bir kavram geliyor diyebiliriz. Çünkü daha az enerji harcayacak daha küçük elektrik pillerle çalışabilecek araçlar yapmak amaçlanıyor. Bu nedenle sokaklarda ileride 2-3 kişilik otomobiller göreceğiz artık. Elektrikli araçlar 90’lı yıllarda ilk kez üretildi ancak gelişemedi. Bugünkü teknoloji ve şartlarda da elektrikli otomobil ile tasarruf noktasına gidebilmek şu an için zor. Elektrikli otomobillerin tasarruf noktasına gelmesi için bir milyonluk üretimi aşması gerekiyor.

Mühendis, yönetici, yazar, araştırmacı Zafer Kurdakul:
Mühendis, yönetici, yazar, araştırmacı ve sanatçı kimliğiyle “Geleceğin internetinde düşünen ve karar veren insan” konulu bir konuşma yapan Zafer Kurdakul’un sunumunda da şu konular öne çıktı: Tüm elektronik hayatımız, bir siber yapı içine yüklenecektir. Gelecekte tarayıcılar, siber dünyanın giriş kapıları olacaktır. Uygulamaların giderek bizim cihazlarımızdan internet bulutuna kaydırılması sonunda, bizim istediğimiz ek veya değişikliklerin sadece üretici/sağlayıcı şirket tarafından bize  sağlanacağı bir modele doğru gidilecek. Gelecek senaryoları içinde en fazla ismi geçen konulardan bir tanesi, “Şeylerin – nesnelerin interneti (Internet of Things)”. Burada ‘şey’ tabiri; konserve kutusundan, ayakkabıya kadar günlük kullanımda olan her şeyi içeriyor. Tüm bunların internete bağlı ve iletişim içinde olduğu bir ortam söz konusu. Teknoloji artık kendi kültürünü oluşturdu ve ana kültür olma yolunda hızla ilerliyor. Sosyal ağların tutku haline gelmesi arkadaşlık kavramını değiştiriyor.

Bilişim Zirvesi’10’da Tema Konferansları da farklı alanlarda önemli saptama ve sonuçlar ortaya koydu

Finansta Bilişim
Konferansı
Finans ve bankacılık sektöründe bilişim teknolojileriyle sağlanan büyüme ve önümüzdeki süreçte sektörü bekleyen gelişmelerin ele alındığı Finansta Bilişim Konferansı’nda geleceğe ilişkin öne çıkan tespitler ve öngörüler şunlar oldu:

l İstanbul’da 18-21 aylık süreçte hayata geçecek olan Finans Merkezi, sektör açısından önemli bir adım olacak.
l Batı dışındaki farklı coğrafyalarda özellikle Ortadoğu, Orta Asya, Balkanlarda Türk bankacılık sektörünün teknoloji çözümlerini götürmesi açısından büyük bir potansiyel sunacak.
l Bankalar, önümüzdeki süreçte teknoloji kullanımı için ortak platformlara yönelecek.
l Bankacılar için internet tarafında sosyal medya da dikkat edilmesi gereken önemli bir platform olarak değerlendirilecek.
l KOBİ’ler ve kurumsal müşterilere bütünleşik çözümler sunulması gündeme gelecek.
l Bankacılıkta yeni teknolojilerin kullanımının artışında standartların oturması ve regülasyonlar önem kazanacak.
l Bankacılıkta ödeme sistemlerinde özgün çözümlere sahip olan Türkiye’nin bu alanda bölge ülkelere liderlik etme zamanı geldi.
l Sektörde sosyal bankacılık gibi yeni kavramlar gündeme gelirken, karlılığı azalacak; bankalar daha özel ürünlere yönelecek.

e-Sağlık/Tele Sağlık Konferansı
e-Sağlık ve tele sağlığın geleceğinin tartışıldığı Bilişim Zirvesi, e-sağlık/Tele Sağlık Konferansı’nda öne çıkan tespitler ve öngörüler şunlar oldu:

l Sağlık artık giderek birey odaklı olmaya başlıyor ve kişiselleşiyor. E-sağlık hastayı merkeze koyuyor, hasta odaklı çözümler gerçekleştiriliyor. Bu eğilim devam edecek.
l Bilişim artık doktorların bir alternatifi değil, doktor ve hemşirelerin işini kolaylaştıran bir bileşen ve artık kullanımı zorunlu hale gelmeye başlayan bir ihtiyaç haline geliyor. Sağlık çalışanlarında da bu algının derinleştirilmesi gerekiyor.
l Sağlıkta maliyetler yükseliyor. Bilişim bu maliyetlerin önüne geçmek için büyük ihtiyaç olarak öne çıkıyor.
l Sağlık sektöründe talepler artıyor, istekler çeşitleniyor. Telekom ve altyapı çözümlerinin kullanımı daha da artacak.
l Hastaya mekân bağımsız hizmet sunmak için mobil projeler arttı.  Bu alanda birçok yeni proje ortaya çıkacak.
l Sektörde teknoloji kullanımı dediğimizde ortaya çıkan tüm bileşenler ve oyuncuların ortak bir dil konuşması ve birbirlerinin ihtiyaçlarını anlaması çok daha önem kazanacak.
l Kamu sağlık projelerinin sonuçlarını alma dönemine giriliyor. Evde sağlık hizmetlerinden elektronik reçete, e-randevu uygulamasına kadar birçok alanda ileriki dönemlerde projeler artarak sürecek.

Savunmada Bilişim Konferansı
Bilişim Zirvesi’10’un ikinci gününde gerçekleşen Savunmada Bilişim Konferansı’nda öne çıkan başlıklar şunlar oldu:

l Savunma alanında yerli sanayinin kullanım oranı 2009 yılında yüzde 45,7 idi. Bu oranın 2010 yılında yüzde 50 seviyelerine çıkarılması planlanıyor.
l Savunma sektöründe başta yazılım olmak üzere bilişim kalemi yüzde 98 oranında yerli kaynaklardan karşılanacak.
l Gelişen sensör teknolojisiyle bilgi toplama kapasitesi artıyor. Bu bilgiler toplandıktan sonra bunların işlenmesi ve değerli bilgi haline getirilmesi öne çıkıyor. Savunma alanında bilgi güvenliği önemli başlıklar yaratıyor.
l Siber tehdit kavramı öne çıkıyor. Siber savaş komutanlığı kurulması konusunda çalışmalara dikkat çekiliyor.
l Gömülü yazılımlar bilişime paralel şekilde savunmada da gelişiyor ve kritik hale geliyor.

Telekom Konferansı
Bilişim Zirvesi’10’un ev sahipliği yaptığı Telekom Konferansı’nda da sektör adına önemli mesajlar ortaya çıktı.
l Kamu güvenliği açısından, tüm kamu kurumlarının telsiz sistemlerinin birbirleriyle konuşabilmesini sağlayan; olağanüstü durumlarda kesintisiz çalışacak olan telsiz haberleşme sisteminin altyapı çalışmalarının tamamlanarak bu konudaki düzenlemelerin hayata geçirilmesi planlanıyor.
l Siber dünyada bir uygulama patlaması yaşanıyor. Bu uygulamaların paylaşılabilmesi için çok daha fazla oranda genişbant yatırımlarına gereksinim var. LTE, fiber gibi teknolojilere yatırım artacak.
l Telekomünikasyon teknolojilerinde çevre dostu, enerji tasarrufu sağlayan ürünlerin geliştirilmesi son derece kritik hale gelecek.
l Gelecekte her şeyin, bireylerin yanı sıra tüm nesnelerin de internete bağlı olduğu ve birbiriyle etkileşimde olduğu bir döneme adım atıyoruz.

e-Devlet Forumu
e-Devlet Forumu’nda geleceğin e-devleti için öne çıkan başlıklar şöyle oldu:
l Geleceğin e-devleti internette etkileşimli ve katılımcı bir modeli öngörüyor. Web 2.0’ın etkileşimli dinamik yapısı, Gov 2.0 mantığında etkileşimli e-devlet modeline dönüşecek.
l E-devlet uygulamaları sosyal ortamlara taşınacak ve bireylerin sosyal medyada e-devlet uygulamalarıyla bütünleşmeleri sağlanacak.
l e-Devlet uygulamalarında SOA mantığında servis odaklı hizmet modeli gelişecek.
l Mobil devlet, kişiselleştirilmiş (MyGov) e-devlet modelleri önem kazanacak.
l Metin bazlı e-devlet uygulamalarından videolarla desteklenen görsel uygulamalara geçiş artacak.
l Türkiye’nin ve çevre ülkelerin başarılı e-Devlet projelerinin “eGovShare” mantığıyla birlikte nasıl hayata geçirilebileceği konusunda projeler üretilecek.

Yeni Medya Forumu
Bilişim Zirvesi’10 kapsamında gerçekleştirilen Yeni Medya Konferansı’nda, öne çıkan başlıklar şöyle sıralandı:

l Medya sahipliği kavramı değişti, değişiyor. Yeni medya ile birlikte artık her birey aynı zamanda bir medya sahibi.
l Medyada kitlesel yaklaşım önemini kaybediyor. Artık çok sayıda ekran var ve herkes ilgisini eskiden olduğu gibi tek bir ekran üzerine yöneltmiyor. Artık kalabalığa değil, bireye
gitmek lazım. Bireylerin tekilleşmeye doğru gittiği süreçte buna uygun kişiselleşmiş modeller ortaya çıkarılacak.
l Yeni medya birey ve kurumlar için şeffaf bir tartışma platformu yeni bir tür kamusal alan sağlıyor.
l Yeni medya, geleneksel sistemin kurallarının uygulanabileceği bir alan değil. Burada en önemli nokta doğru modeli bulmak ve hayata geçirmek. Bu işi klavyenin başında büyümüş çocukların yapması lazım.
l RTÜK, 2014 yılında analog yayınları tamamen sonlandırarak sayısal yayına geçme hazırlığında. İhale büyük ihtimalle 2012’de yapılacak. Sayısal yayıncılık zengin ve etkileşimli
servisleri de beraberinde getirecek. Bu nedenle IPTV’ye büyük önem veriliyor.
l BTK, cep telefonlarına gelen spam mesajların engellenmesiyle ilgili çalışmalarını tamamlama noktasına geldi.
l Tüketiciler katma değerli servisler konusunda en çok farkında olmadan abone olmak, aboneliği iptal ettirememek ve yeterince bilgilendirilmemekten şikâyetçi. Gelecekte bu konularda hizmet servis sağlayıcılığı bir iş alanı haline gelecek.
l Dünyada halen yüzde 80 oranında içeriğin sayısal ortama aktarılmadığı tahmin ediliyor. Gelecekte bu bir sektör halini alacak.
ETİKETLER : featured Sayı:792

22 Yıl Önce Bu Hafta

 
 
 
 
  Web Analytics