Bilişim Dünyası 17 ARALIK 2014 / 14:58

İstikrarlı dönüşüm için yatırım gerekiyor

Türkiye’nin ileriye dönük olarak istikrarlı bir biçimde dönüşebilmesi için, BT altyapı yatırımlarının gerçekleştirilmesi ve BT sektörünün düzenli bir biçimde ilerlemesinin katkısı tartışılmaz. Ekonomik istikrarın sağlanması, sektörel Ar-Ge faaliyetlerinin artırılması yönünde adımlar atılırsa ve konjonktürel dengeye ek olarak bir de Bilişim Bakanlığı kurulabilirse ileriye dönük büyük bir adım atılmış olacaktır.

Platin Bilişim Teknolojileri Genel Müdürü Ayhan Bamyacı

BThaber Gazetesi, sektördeki istikrarlı ve kaliteli yayın anlayışı ile bilişim yayıncılığında köşe taşlarından biri konumundadır. Bildiğimiz gibi bilişim sektörü yaratılan değerli bilginin taşıyıcısı konumundadır. Bu değerli bilginin taşınmasında sektörel bilişim yayınlarının önemi oldukça büyüktür. İleride verinin kaybolmamasına yönelik kriz yönetimi çözümlerinde yine bilişim sektörü önemli bir rol oynayacaktır. Sektörün aktörleri için ise; ilkeli yayın anlayışına sahip BThaber gibi yayınlarda ve organizasyonlarda yer almak sektörün dinamiklerini harekete geçirmek, mevcut veya ileride gerçekleşecek olan gelişmeleri hedef kitlelere duyurmak için oldukça önemlidir. Şimdiye kadar geliştirdikleri yayıncılık anlayışları ve vizyoner bakış açıları nedeniyle kendilerini kutluyor, yayıncılık hayatlarında başarılar diliyorum.

 
ETİKETLER : 1000