Bilişim Dünyası 27 HAZİRAN 2014 / 10:00

İzmir Kalkınma Ajansı’ndan iki proje

İzmir Kalkınma Ajansı, 2014 yılı çalışma programı kapsamında “Sanayi Bölgelerini Geliştirme Küçük Ölçekli Altyapı Mali Destek Programı”nı ve “Bilgi Toplumuna Dönüşüm ve Bilgi İletişim Teknolojileri Mali Destek Programı”nı ilan etti.

İzmir Kalkınma Ajansı’nın 10. proje teklif çağrısı olan “Sanayi Bölgelerini Geliştirme Küçük Ölçekli Altyapı Mali Destek Programı”, programda bazı değişiklikler yapılması ihtiyacı tespit edildiği için, Yönetim Kurulu kararı ile durdurulmuştu, yapılan çalışmalar sonrasında program yeniden ilan edildi. Bu programla sağlanacak 12 Milyon TL’lik kaynak ile İzmir’de faaliyet gösteren Organize Sanayi Bölgelerinin (OSB’lerin), Serbest Bölgelerin ve Küçük Sanayi Sitelerinin (KSS’lerin) yönetimleri alt yapı ihtiyaçlarını karşılayacak. Programa başvuracak sanayi bölgesi yönetimlerinin sağlayacağı eş finansman, bölgelerin alt yapı ihtiyaçlarını giderme hususundaki kaynağı artıracak.

Kaynaklar ile yeni alt yapılar oluşturulacak

Başarılı projelere aktarılacak kaynak neticesinde, atık depolama ve arıtma tesisleri geliştirilecek, enerji ve alternatif enerji uygulama altyapısı iyileştirilecek, çevre düzenleme, sosyal altyapı ve donatıları iyileştirilecek, geri kazanım, geri dönüşüm, yeniden kullanım ve endüstriyel simbiyoza olanak verecek ortak sistemler geliştirilecek ve ortak kullanıma hizmet edecek laboratuar, atölye, tesis, donatı gibi altyapılar oluşturulacak.

İzmir Kalkınma Ajansı Genel Sekreter Vekili Murat Yılmazçoban “Sanayi bölgelerinin, yatırımcıların ihtiyaç ve beklentilerini karşılaması gerekliliği göz önüne alınarak hazırlanan programda; 12 milyon TL’lik kaynak; 10 milyon TL’si OSB’ler ve serbest bölgeler için, 2 milyon TL’si KSS’ler için olacak şekilde iki bileşene ayrıldı. Her iki bileşen için de Ajansın destek oranı %75 olacak. OSB’ler ve serbest bölgeler için asgari ve azami destek tutarı 500 bin ve 1,5 milyon TL olacak. KSS’ler için asgari ve azami destek tutarı ise 250 bin ve 500 bin TL olacak.

İzmir Kalkınma Ajansı’nın 11. proje teklif çağrısı olan “Bilgi Toplumuna Dönüşüm ve Bilgi İletişim Teknolojileri Mali Destek Programı” kapsamında aktarılacak 15 Milyon TL’lik kaynak ile; İzmir’in bilgi toplumuna dönüşüm sürecinin hızlandırılmasını ve süreci destekleyecek uygulamaların yaygınlaştırılmasını, bu amaca hizmet edecek şekilde kentteki işletmelerin belirlenen öncelikli alanlarda kaliteli bilgi iletişim teknolojileri üretmelerini sağlamayı amaçlıyoruz “dedi.

İki bileşenli program

Kar amacı güden ve gütmeyen olmak üzere iki bileşenden oluşan programda her iki bileşene de ayrılan toplam destek bütçesi 7,5 milyon TL. Kar amacı gütmeyen kurumlarda proje başına asgari ve azami destek tutarı 75 bin ve 750 bin TL aralığında ve bu kuruluşların projeleri için azami destek oranı %75. Kar amacı güden kurumlarda proje başına asgari ve azami destek tutarı yine 75 bin ve 750 bin TL aralığında ve bu kuruluşların projeleri için azami destek oranı ise %50.

Kar amacı gütmeyen bileşeni kapsamında kazanan projelere aktarılacak kaynak sayesinde; İzmir’de sağlık, eğitim, ulaşım, kültür, çevre, tarım ve turizm vb. bilgi servislerine elektronik ortamda erişim sağlanması; kentin marka değerini artıran akıllı kent uygulamalarının yaygınlaştırılması; yenilenebilir enerji teknolojileri, enerji verimliliği uygulamalarını ve doğal kaynakların sürdürülebilir kullanımını destekleyen bilgi iletişim teknolojisi uygulamalarının geliştirilmesi; katılımcılık esaslı akıllı yerel yönetişim uygulamalarının yaygınlaştırılması, kamu ve yerel yönetim hizmetlerinin internet-mobil teknolojiler üzerinden sunulması planlanıyor.

Programın kar amacı güden bileşeni kapsamında kazanan projelere aktarılacak kaynak sayesinde ise; bilgi iletişim teknolojileri sektöründe diğer ekonomik sektörlere ve kamuya yönelik yüksek katma değer üreten yenilikçi ürün ve faaliyetlerin geliştirilmesi ve ticarileştirilmesi; işletmelerin bilgi iletişim teknolojileri geliştirme süreçlerinde, tasarım, araştırma-geliştirme, ürün geliştirme konularında iyileştirmeler yapılması; bilgi iletişim teknolojileri sektöründeki işletmelerin bilgi iletişim teknolojileri ürün ve hizmetlerinde uluslararası düzeyin geliştirilmesi, ihracat kapasitelerinin artırılması ve bunun için gerekli olan kalite belgelerinin alınması planlanıyor.

Her iki program için başvuruların internet üzerinden 12 Eylül 2014 tarihine kadar tamamlanması ve destekleyici belgeleri de içeren başvuru dosyalarının 19 Eylül 2014 tarihine kadar İzmir Kalkınma Ajansına teslim edilmesi gerekiyor.

Başvurular tamamlandıktan sonra yapılacak ön incelemeyi geçen projeler; teknik ve mali değerlendirme safhasına geçecek. Bütçe de dahil olmak üzere başvuru rehberlerinde yer alan Değerlendirme Tablosundaki kriterlere göre; İZKA tarafından belirlenen bağımsız değerlendiriciler ve değerlendirme komitesi tarafından incelenip değerlendirilecek. Bu değerlendirmenin sonunda, altmış beş (65) ve üzerinde puan alan başvurular en yüksek puanı alan tekliften başlayarak sıralanacak ve destek dağıtımı rehberlerde belirtilen teklif çağrısının toplam bütçesi çerçevesinde bu sıralamaya göre yapılacak.

 

22 Yıl Önce Bu Hafta

 
 
 
 
  Web Analytics