Bilişim Dünyası 18 TEMMUZ 2016 / 08:00

Kağıt-kalem-form üçlüsü ile vedalaşma zamanı

Her kurumsal alan gibi İK da dijitalleşiyor, İK süreçlerinde dijitalleşme yolunda giden kurumların sayısı istikrarlı biçimde artıyor.
 
Teknolojiye ve yeniliklere açık kurumların ilgisinin yanında, süreçlere hız kazandırması ve daha uygun bütçelere ulaşılabilmesi de bu artan ilgide temel sebepler. Tercihlerde öne çıkan sektörler ise bankacılık ve bilişim. Assessment Systems kurucusu ve CEO’su Levent Sevinç’e göre, tüm bu gelişimin sonunda geleneksel kâğıt-kalem uygulamalarına yakın gelecekte İK süreçlerinde rastlanmayacak. “Örneğin genel yetenek testi ve envanter uygulamaları gibi birçok süreci uzun süre önce online platformlara taşıdık. Online sınavlar için son yeniliğimiz ise ‘kameralı online sınav linki’ uygulaması” diyen Levent Sevinç, bu uygulamanın güvenliğe önem veren çoğu kurumun tercihi olduğuna işaret etti.
Assessment Systems; psikometrik ölçme ve değerlendirme alanında İK sektörüne hizmet veriyor, toplu ve münferit işe alımlarda ve terfi, potansiyel belirleme gibi yetenek yönetimi süreçlerinde birçok markanın ölçme ve değerlendirme konusunda çözüm ortağı oluyor. Assessment Systems’da yöntem ve araçlar iki ana başlıkta toplanıyor. İlki, simülasyon içerikli uygulamalarla kişinin potansiyelini belirleyen Değerlendirme ve Gelişim Merkezi uygulamaları. Değerlendirilen kişi için en az yarım, çoğunlukla tam günlük değerlendirme içeren bu uygulama ile ayda yaklaşık 400 kişi değerlendiriliyor. Diğer ana başlık ise genel yetenek testi, kişilik ve yetkinlik envanterleri gibi psikometrik araçlar. Bugüne kadar üç buçuk milyondan fazla kişi bu psikometrik araçlarla değerlendirildi. Levent Sevinç, yakın zamanda Assessment Systems’ı tamamlayıcı nitelikte iki yeni şirket kurduğu bilgisini de verdi. Bunlardan biri yetkinliklerin geliştirilmesine yönelik butik gelişim programları sunan bir eğitim şirketi, diğeri ise yönetici ve nitelikli uzman pozisyonlarına yönelik İK temini çözümleri ve İK profesyonellerinin mesleki gelişimlerine yönelik programlar sunan bir şirket. Levent Sevinç, kendi çalışmaları ışığında İK başlığındaki değişimi anlattı:
 
İK süreçlerine ne gibi yenilikler katıyorsunuz? 
Sektöre getirdiğimiz birçok yenilik var. Bunların en yenisi “Sanal Değerlendirme Merkezi”. İK dünyasında son yıllarda hızla yükselen bu uygulama, farklı sektörlerde birçok firma tarafından tercih ediliyor. Sanal Değerlendirme Merkezi uygulaması ile danışmanlar, artık işe alımlarda adayları online değerlendirebiliyor. Esnek ve maliyet odaklı değerlendirme yöntemi olarak bu merkez, kişinin gelecekteki performansını tahmin etmede oldukça güçlü bir yöntem. Bu değerlendirme aracı ile farklı lokasyonlarda çok sayıda aday aynı anda değerlendirilebiliyor. Aynı anda yüzlerce kişiyi sanal değerlendirme merkezi uygulamasına da dâhil edebilirsiniz. Bu sayede İK’ya ulaşım, konaklama gibi masraf kalemlerinde, zaman kullanımında tasarruf sağlanıyor.
 
Merkezde nasıl bir süreç işliyor? 
Sanal Değerlendirme Merkezi; adayın yetkinliklerinin online platformda iş benzeri egzersizler ile değerlendirilmesini sağlıyor. İşe alım ve terfi süreçlerinde, eğitim ihtiyaçlarının belirlenmesi süreçlerinde birçok farklı pozisyon için de bu yapı kullanılabilir. İlgili pozisyonun gerektirdiği yetkinliklere uygun bir Sanal Değerlendirme Merkezi uygulaması, adaya online ortamda gönderilir. Aday, yönergeleri takip ederek uygulamayı gerçekleştirir ve adayın tüm yanıtları da online platformda kaydedilir. Sonrasında Değerlendirici, sisteme girip adayın yanıtlarını değerlendirir. Aday da Günlük Yaşam Egzersizleri, Bekleyen İşler Egzersizleri ve Analiz Egzersizleri olmak üzere üç farklı uygulama ile değerlendirilebilir.
 
Nasıl egzersizler bunlar?
‘Günlük Yaşam’ Egzersizleri; tek bir senaryo içinde birbirine bağlı etkinlikleri içeren egzersizler ve e-postalara yanıt verme, rapor yazma, gelen telefonları yönetme gibi unsurları içerir. Bekleyen İşler Egzersizleri; birbirinden farklı konularda birçok e-postanın adaya sunulduğu, içeriğin önceliklendirilmesi ve aksiyona geçilmesini gerektiren egzersizler. Son olarak, Analiz Egzersizleri ise belli bir iş durumu için sözel ve sayısal bilgilerin incelenerek bir rapor ya da sonuç oluşturmayı, önerilerde bulunmayı içeren egzersizler.
 
Merkezdeki bu uygulamalar, ne gibi avantajlar sunuyor?
Değerlendirme Merkezi uygulamaları, kişinin gelecekteki performansını tahmin etmede en güçlü yöntem. ‘İş benzeri’ simülasyonlar ile değerlendirilmek, adayın işe alım süreci hakkındaki algısını olumlu etkiler. Sanal Değerlendirme Merkezleri ise zaman, maliyet ve verimlilik açısından bu etkili değerlendirme yöntemini daha avantajlı hale getiriyor. Farklı şehir ve ülkelerdeki adaylar, bulundukları ortamda online değerlendirilebilir. Bu sayede, farklı konumlarda çalışanları olan kurumlar için önemli tasarruf söz konusu. Aynı anda yüzlerce kişinin değerlendirilmesinin yapılabilmesi de yapıyı verimli hale getiriyor. Bir avantaj da bu teknolojik değerlendirme yönteminin, teknoloji odaklı şirketlerde kurum kültürüne kolayca entegre olabilmesi. Yani teknoloji odaklı pozisyonlar için değerlendirilen adaylar üzerinde, geleneksel, kâğıt-kalem ile yapılan değerlendirmeler yerine, Sanal Değerlendirme Merkezi uygulamalarının çok daha olumlu etkisi var.
 
2016 yılını nasıl değerlendiriyorsunuz? Hedef ve beklentileriniz hakkında bilgi verir misiniz? 
Dokuzuncu yılımızı geride bıraktık. Amacımız öncü konumumuzu pekiştirmekti ve bu amaçla, özellikle teknolojik altyapılara yatırım yaptığımız, yeni ürün geliştirme süreçlerine yoğunlaştığımız bir yıl oldu. Oldukça geniş ve alanında uzman Ar-Ge ekibimiz, sektördeki farklı ihtiyaçları karşılayacak yeni araç ve yöntemler geliştiriyor. Sanal Değerlendirme Merkezi ya da Durumsal Yargı Testleri gibi yeni yöntem ve araçları Türkiye’ye kazandırdık. 2017’de de bu yenilikçiliği sürdürmeyi hedefliyoruz. Birçok firmanın İK ölçme ve değerlendirme süreçleri tam olarak yapılandırılmış değil. Bu konuda uzmanlığımız ve çözüm ortağı konumumuzla sektördeki açığı kapatmayı amaçlıyoruz.
 
Bilişim sektöründe İK adına en çok aranan özellikler neler?
Bilişim sektöründe aranan nitelikler, görev tanımının gereklerine göre farklılıklar gösterebiliyor. Ancak genel olarak; analitik düşünme, öğrenmeye ve gelişime açıklık, sonuç odaklılık özellikleri vazgeçilmez. Sürekli gelişen bilişim dünyasında öğrenmeye ve gelişime açıklık, analitik düşünmek kritik özellikler. Kişinin yenilikleri takip etmesi, bilgilerini sürekli güncellemesi gerek. Analitik düşünme ise kişinin günlük görevleri yerine getirirken ve yeni şeyler öğrenirken ihtiyaç duyduğu bir beceri ve sadece bilişim sektöründe değil, birçok pozisyonda gerekli. Sonuç odaklılık ise genellikle proje bazlı çalışan BT çalışanları için önemli. Projelerin zamanında bitirilebilmesi, zaman yönetiminin iyi yapılması için olmazsa olmaz. Ayrıca ekipçe yürütülen projelerde takım çalışmasına yatkınlık da önem kazanıyor. Ek olarak, müşteri ile görüşen BT proje yöneticileri için ilişki yönetimi de kritik bir yetkinlik. 

22 Yıl Önce Bu Hafta

 
 
 
 
  Web Analytics