Bilişim Dünyası 06 NİSAN 2016 / 11:43

Kamu Bilişim Zirvesi 2016’da BT gündemi ele alınacak

BT’nin en yoğun etkilediği kesimlerden biri kamu kurumları ve kamuda BT kullanımının yoğunluk kazanması, sunulan kamu hizmetlerinin çeşitlenmesini ve kalitesinin de artmasını sağlıyor. Bu yönüyle, kamu kurumlarının bu yönde çalışmaları, Türkiye’de bilgi toplumuna geçişte belirleyici bir role sahip. 
Bu paralelde Kamu Bilişimcileri Derneği; kamu bilişim çalışanlarının bilgi ve tecrübe paylaşımı sağlamak, kamuda BT kullanımını arttırarak kamu kaynaklarının etkin ve verimli kullanımını sağlamak, ulusal ve uluslararası alanda yeni teknolojiler ve uygulamalar hakkında ortak akıl oluşturularak proaktif davranışlar geliştirmek odaklı çalışmalar yürütüyor.  Bu hedefler ışığında her yıl “Kamu Bilişim Zirvesi” (KBZ’16) etkinliğini düzenleyen Kamu Bilişimcileri Derneği;  15-17 Nisan 2016’da düzenleyeceği zirve ile  kamuda BT profesyonellerini bir araya getirecek, bu yıl da uzman isimler arasında bilgi ve deneyim paylaşımını sağlayacak. Kamu bilişim yöneticileri, uzmanları ve sektör temsilcilerinin katılımı ile ele alınacak temel konu başlıkları ise 4.5 G Teknolojisi ve Dijital Dönüşüm, Kamuda Siber Güvenlik, Kamu Bulutu ve Veri Merkezi, Kamuda E-Dönüşüm ve Kamu Bilişimcileri Çalıştayı olarak sıralanıyor.