Bilişim Dünyası 02 NİSAN 2011 / 01:57

Kamuda BT yönetiminde bilgi isteği artıyor

BThaber Platform etkinliklerinin Ankara ayağında “Kamuda BT Yönetimi” tartışıldı. Kamu ve özel sektör temsilcilerinin katılımıyla gerçekleştirilen etkinlik İnnova’nın ana sponsorluğunda 28 Mart tarihinde Sheraton Otel’de gerçekleştirildi. Etkinlikte kamuda BT yönetiminde yeni eğilimler konuşulurken aynı zamanda mevcut durum analizleri de yapıldı.
Etkinliğin açılış konuşmasını gerçekleştiren İnterpromedya İçerik Merkezi Müdürü Nuray Şuman, kamu kurumlarında bilişim teknolojilerinin etkin yönetimi, kuruluşların yaşaması ve başarısı için kritik önem taşıdığını ifade etti. Şuman, “Kamuda da bilişim teknolojilerine yatırım ve bilişim kullanımı giderek artıyor. BThaber Platform etkinliklerinin amacı da karşılıklı bilgi bütünlüğünün ve bilgi alışverişinin sağlanması. Bu kapsamda bugün Kamuda BT Yönetimi konusunu bilgi ve iletişim sektörünün temsilcileri ve kamu kurumu temsilcilerinin katılımıyla masaya yatıracağız” dedi.
Konuk konuşmacı olarak etkinliğe katılan Devlet Planlama Teşkilatı (DPT) Bilgi Toplumu Dairesi Başkanı Emin Sadık Aydın, katılımcılara kamu kurumlarında bilgi ve iletişim teknolojileri (BİT) algısının nasıl şekillendiğini aktardı. Aydın, projelerin ölçülebilir olması gerektiğine dikkat çekerek, projelerin zamanında ve bütçesi içerisinde bitirilebilmesinin de önemli olduğunu vurguladı. Aydın, “Zamanında ve bütçesinde bitirilen projelerin bizler açısından önemi, projenin planlanmış olduğunun ve planlı bir şekilde yürütüldüğünün en önemli göstergesi” ifadelerini kullandı.

Umit_Atalay“Organizasyon kültürü oluşturulmalı”
Etkinliğin açılış ve hoş geldiniz konuşmasını gerçekleştiren İnnova Genel Müdürü Ümit Atalay, kamu ve özel sektör ile bir ekosistem oluşturduklarını ifade etti. Gerek kamu gerekse özel sektör açısından kullanılan kaynakların devletin ve sınırlı kaynakları olduğunu belirten Atalay, başta BT olmak üzere tüm sektörlerdeki değişime değindi.
Atalay, BT algısının ilk yıllarda nasıl olduğunu örneklerle aktararak günümüzdeki değişim süreci hakkında ise şu bilgileri verdi: “Beklentilerin arttığı bu değişim sürecinde artık işletmelerden çevik, esnek, hızlı yanıt verebilen, yüksek performanslı, karlı, saydamlık gibi özellikler bekleniyor. BT’de temel değişim algısının gerek kamu tarafında gerek özel sektör tarafında organizasyon kültürünün geliştirilmesi olması gerekiyor. Eskiden BT bir destek fonksiyonuydu. Günümüzde ise işletmeler, kurum ve kuruluşlar BT etrafında toplanıyor ve yapılanıyor. Bu algıyı kamudaki tüm üst düzey yöneticilerimize anlatmalıyız” dedi.

Ebru_Yazici“Proje 81 il müdürlüğünde kullanıma alınacak”

Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Evrak, Doküman, Arşiv ve Süreç Yönetimi Sistemi’ni (EDASYS) katılımcılara anlatan İnnova Kamu Çözümleri Yöneticisi Ebru Yazıcı, elektronik doküman yönetim sistem ile kullanıcıların doküman oluşturma ve saklama maliyetlerini azalttığını belirtti. Yazıcı sistemin diğer yararları ile ilgili şunları söyledi: “EDYS ile doküman akışının hızlı ve doğru sonuçlandırılması sağlandı. Süreçlerde tıkanan noktalar raporlarla ortaya kondu. Birden fazla kişinin aynı anda aynı bilgiye erişimi sağlandı. Yetkisiz kişilerin dokümanlara erişimi engellendi. Kırtasiye giderleri azaltılırken iş gücü maliyetleri düşürüldü. Güvenli ve mekandan bağımsız erişim sağlandı. Süreçlerin ve dokümanların standartlaştırılması sağlandı.”
Sanayi ve Ticaret Bakanlığı EDASYS üzerinde kullanılan teknolojiler hakkında da bilgi aktaran Yazıcı, sistem üzerinde Microsoft C#.NET Framework, Nhibernate ORM, Microsoft WCF, Javascript ve tam AJAX arayüzler, Microsoft Team Foundation Sunucusu kullanıldığını söyledi. Yazıcı, geçici kabul sürecinde olan EDASYS’nin Sanayi ve Ticaret Bakanlığı’nın 81 il müdürlüğünde kullanıma alınacağını bildirdi.

Serdar_YucelYeni ürün ve teknolojiler

Bicom Türkiye Kanal Müdürü Serdar Yücel, Kodak’ın tarayıcı ürün gamını ve doküman yönetiminde Kodak’ın yeni teknolojilerini katılımcılara aktardı. Kodak i2000 serisi tarayıcılar hakkında ayrıntılı bilgiler veren Yücel, Kodak’ın bu süreçte yaşadığı evrimsel gelişimi ortaya koydu. Kodak i2000 serisinin daha önceki serilere göre yeni endüstriyel tasarımı ile ön plana çıktığını söyleyen Yücel, çok yönlü, hızlı, üretken ve daha fazla iş süreçlerini destekleyen bir ürün gamı ile kullanıcıların karşısına çıktıklarını belirtti. i2000 serisinin ilk defa CeBIT Hannover’de tanıtıldığını ve Türkiye’de kullanıcıların karşısına ilk defa BThaber Platform etkinliğinde çıkan i2000 modelinin önümüzdeki günlerde Türkiye’de pazara sunulacağını açıkladı.
Bicom Genel Müdürü Ali Çetinkol ise i2000 serisi örnek model ile ilgili katılımcılara teknik bilgileri aktardı ve soruları cevapladı. Çetinkol yeni özellikler ile ilgili şunları söyledi: “Yeni endüstriyel tasarım ile birlikte, bütünleşik çıkış tepsisi özelliği de i2000 serisinde var. Grafiksel operatör paneli, LED lamba, kusursuz sayfa özelliği, yüksek hız ve yatak ünitesi seçeneklerini i2000 serisinde görmek mümkün.”

Muhammet AydinSistem bütünleşik çalışacak

Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Bilgi İşlem ve Değerlendirme Daire Başkanı Muhammet Aydın, EDASYS’nin hayata geçirilmesi sürecinde İnnova ile başarılı bir çalışma yürüttüklerini belirterek, İnnova çalışanlarının özverilerinden dolayı kendilerine teşekkür ettiklerini söyledi. Aydın, sistem ile bakanlığın mevcut evrak yönetimi giderlerinin düşeceğini, hizmet sürelerinin kısalacağını ve bakanlıktaki mevcut uygulamalar ile tam bütünleşik çalışan bir sistem sağlanacağını söyledi.

Ernst&Young İstanbul Ofisi, BT Risk Güvence ve Danışmanlık Hizmetleri Müdürü Murat Aktürk, pazardaki yansımalar bölümünde kamuda etkin BT yönetişiminin nasıl sağlanması gerektiği ve neden gerekli olduğu hakkında bilgi aktardı. Türkiye’de kamuda BT işlevleri algısının dünya geneline göre 1-2 baz puan daha ileride olduğunu ifade eden Aktürk, BT’nin temel işlevi olarak elle tutulur katkılar sağlayan bir uygulayıcı ve yapılan işlerde değişimi yönlendirmede anahtar katkıları olan bir dönüştürücü olması algısının yüksek olduğunu belirtti.
Aktürk, kamudaki eğilimler ile ilgili ise şu bilgileri verdi: “Kamu sektöründen araştırmaya katılanlar mobil teknolojilerin, halkın hizmetlere erişiminde ve kendi kendine hizmet almada çok önemli bir rol oynayacağını belirtiyorlar. Kamudaki diğer eğilimler ise evden, herhangi bir yerden ya da uzaktan esnek şekilde çalışabilme ve iletişim kurabilme. Kağıtsız ofislerin yaratılması ve donanım ve yazılım kaynaklarının dışsallaştırılması.”

Kamu BT yönetimi tartışıldı
Etkinliğin “BThaber konuşturuyor, Pazar Tartışıyor” paneli bölümünde ise özel ve kamu sektörü temsilcilerinin katılımıyla BT’nin kamudaki iş süreçlerine etkileri, eğilimler ve beklentiler tartışıldı. Panelin moderatörlüğünü Stratejik Yönetim Danışmanı Fikret Ergüder yaparken, Oracle Ankara Bölge Müdürü Cem Şatana, Başbakanlık Bilgi İşlem Başkanı Kamuran Yücel, İnnova Kamu Çözümleri Grup Yöneticisi Özcan Güler, BI Technology Yönetici Ortağı ve Teknoloji Direktörü Ruhver Barengi, HP Networking Türkiye Ülke Müdürü Sami Arbak ve Labris Teknoloji Stratejik Planlama Müdürü Seçkin Gürler konuşmacı olarak yer aldı.

Cem_SatanaKurumlar bilgi ile donatılmalı
Oracle Ankara Bölge Müdürü Cem Şatana paneldeki konuşmasında, kamuda BT projelerinin en büyük kriteri başarının sağlanabilmesi olduğunu ve bu başarıyı yakalamak için de projenin hedefi olması gerektiğini vurguladı. Şatana, kamudaki başarı kriterinin önündeki engellere de değinerek konuşmasında şu ifadelere yer verdi: “Kurumlar yeteri kadar bilgi ve teknik donanıma sahip olmadıklarından dolayı ihtiyaç tariflerinde zorlanıyor. İhale konusundaki sıkıntılar dile getiriliyor. Mevzuat ve teftiş konularından dolayı ve bütçelerden dolayı danışmanlık hizmetleri alınamaması konuşuluyor. Kamuda yeterli ve yetkin personel bulmak zor.Kamuda çalışan çok değerli arkadaşlarımız var. Ancak teknoloji hızla ilerliyor ve kamu birimlerinin eğitimine bu kadar kaynak ayrılamıyor. Mevcut BT birimlerinin bilgi seviyelerini yukarıya çekmemiz lazım.”

Geçmiş deneyimlerden faydalanmak gerek
İnnova Kamu Çözümleri Grup Yöneticisi Özcan Güler konuşmasında kamuda başarı yönetimine değindi. Kamuda BT projeleri ile ilgili fikirlerin oluştuğu an bu konuda yapılabilecek temel çalışmalar konusunda Güler şu bilgileri verdi: “Böyle bir fikir olduğunda kamuda ilk yapılması gerekenlerden birisi araştırma yapmak ve benzer proje yapan kurumları ziyaret etmek. Başarısız olan projeler dahi olsa bunlardan deneyim almak gerekiyor. Bunun yanı sıra BT şirketlerinin birçoğu ücretsiz olarak bu bilgileri sizle paylaşabilir ve sektörde birçok şirket bunu yapıyor. Bir de üçüncü seçenek var ve bu seçenek son dönemde yaygınlaşıyor. Bu da bir danışmanlık hizmetinin alınması.”

Kamu güvenliği ve kamu yararı
Labris Teknoloji Stratejik Planlama Müdürü Seçkin Gürler konuşmasında kaynakların verimli şekilde kullanılmadığı takdirde bilgiyi yönetme konusunda risklerle karşı karşıya kalınacağını vurguladı. Her kamu kurumunun kendine özgü riskleri olduğunu ifade eden Güler, “Kamuda kaynaklarını verimli bir şekilde kullanabiliyor ve riski en alt düzeye indirebiliyorsa kamu düzgün bir biçimde risk planlaması yapıyor demektir. Kamuda BT yönetimi konuşulduğunda her zaman kamu güvenliği ve kamu yararının ele alınması gerekiyor. Bu iki kavramdan bağımsız hareket edildiğinde çıkacağımız noktalar bizi hüsrana uğratabilir” şeklinde konuştu.

Bilgi katlanarak artıyor
HP Networking Türkiye Ülke Müdürü Sami Arbak konuşmasında sosyal ağlar ve bunlar üzerindeki değişimlerin hayatımıza olan etkilerine değindi. Arbak, Twitter’ın büyüme hızının yüzde 1,382 olduğunu, Facebook’un 300 milyon kullanıcısının günlük 1 milyarın üzerinde kullanımı olduğunu kaydetti. Arbak, “Facebook eğer bir ülke olsaydı dünyadaki en büyük dördüncü ülke olurdu. Ciddi anlamda bir bilgi ve bilgi kullanımı var. Bilgi her 18 ayda bir kendini ikiye katlıyor. Burada tehlikeli olan bir noktada var. Her yıl bilgi üreten kaynakların da artışı yüzde 50 ila 90 arasında büyüyor. Bu özellikle ciddi potansiyeli ve riskleri de beraberinde getiriyor” dedi.

Hazır elbise değil terzi dikimi gerekli
Başbakanlık Bilgi İşlem Başkanı Kamuran Yücel, Başbakanlık tarafından gerçekleştirilen BT projelerini katılımcılara aktarırken aynı zamanda kamuda BT yönetimi süreçleri konusunda deneyimlerini paylaştı. Yücel, “Kamu kurumları olarak bizler belki Facebook gibi ağlar üzerinde uygulama geliştiremiyoruz ama Facebook’un avantajlarını kullandığımız da bir gerçek. Başbakanlık İnsan Hakları Başkanlığımız insan hakları ihlalleriyle ilgili şikayetleri bu ağlar üzerinden alınabiliyor. Bilgilendirme sayfalarımız buralarda mevcuttur” dedi.

Kamuya karar destek süreçleri gerekli
BI Technology Yönetici Ortağı ve Teknoloji Direktörü Ruhver Barengi son dönemde yaşanan değişim sürecine ve teknolojideki değişimle birlikte artan bilgi ihtiyacına değindi. Barengi, bütün kurumların kendilerini farklılaştırmaya çalıştığını ve çevik yönetim modelleri oluşturmaya çalıştığını söyledi. Geçmişle kıyaslama yapıldığında kamu kurumlarının birim zaman içinde alınan kararlarında da önemli bir artış olduğunu belirten Barengi, “Bu kadar hızlı karar alma ihtiyacı meydana geldiği zaman bunu tek başınıza gerçekleştirmeniz mümkün değil. Bu yüzden karar süreçleri güçlendirilmeye çalışılıyor” dedi.

Dünya çapında 95 ülke, 18 bin müşteri

“QlikView Bellek İçi İş Zekası ile Fark Yaratın!” bölümünde konuşan BI Technology Yönetici Ortağı ve Teknoloji Direktörü Ruhver Barengi, QlikView’in 95 ülkede 18 bin müşteriye ulaştığını ve dünyada en hızlı büyüyen iş zekası şirketi olduğunu belirtti. QlikView platformunun geleneksel iş zekası ürünlerine göre çok daha hızlı olduğunu ifade eden Barengi ayrıca BI Technology’nin QlickView ürünüyle birlikte, “İş zekası uygulamalarının maliyet ve sürenin düşürülmesi, uygulama riskinin minimuma inmesi, yüksek son kullanıcı kullanılabilirlik oranı ve yüksek kullanıcı tatmini, daha hızlı uygulama ve daha hızlı öğrenme süreci, daha yüksek performans, kısa sürede geri dönüş, çok düşük toplam sahip olma maliyeti, patentli ve inovasyonla gelen teknolojik katmanlar” konusunda kazanımlar sağladığını dile getirdi.

Ferit_Semih_Zeybekoglu“BT sistemleri kesintisiz ayakta kalabilmeli”

HP Networking başarı öyküleri oturumunda konuşan Tepe Savunma Bilgi İşlem Yöneticisi Ferit Semih Zeybekoğlu, özel güvenlik sektöründe hatanın telafisi olmayacağını ve BT altyapısının ara vermeden ayakta kalacak bir biçimde tasarlanmasının önemine değindi.
Zeybekoğlu bir elektrik kesintisiyle birlikte sistem odasında anahtarlardan birinin sistem ayağa kalkmasına rağmen telafi edilmeyecek bir sürede çalışır hale gelmesiyle birlikte yeni bir arayışa girdiklerini ve HP’nin sunduğu ProCurve ürününde karar kıldıklarını anlattı. Zeybekoğlu, bu süreçten sonra sistemle ilgili hiçbir sıkıntı yaşanmadığını ve en olumsuz şartlarda dahi aralıksız çalışma performansı yakaladıklarını söyledi.
ETİKETLER : Sayı:815

22 Yıl Önce Bu Hafta

 
 
 
 
  Web Analytics