Bilişim Dünyası 02 ŞUBAT 2015 / 09:28

Kanal yapısı bulut ile dönüşüyor

Türkiye ve dünyada bulut bilişimin yaygınlaşmasıyla dönüşen kanal yapısı ve 2015 öngörülerini Türkiye ve Doğu Avrupa Bölgesi Kanal Satış Müdürü Erkut Göktan’dan dinledik.

Dünya çapında 2014 yılının ilk üç çeyreğinde şirketin ana iş kolu olan veri depolama alanında kısıtlı bir büyümeye sahip olan EMC, özellikle bulut bilişim çözümleriyle depolama alanındaki durgunluğun üstesinden gelmeye çalışıyor. EMC’nin elde ettiği yıllık yüzde 5 büyüme rakamına bakıldığında, ana işi depolama yerine VMware, Pivotal ve RSA gibi şirketlerin gelirlerinin etkili olduğu görülüyor. Sonuç olarak konsolide ürün gelirlerinde yüzde 2’lik, konsolide hizmetlerde yüzde 9’luk büyüme ortaya çıktı.

EMC’nin bu dönüşümü tüm dünyadaki eğilimle de doğrudan bağlantı gösteriyor. Bulut bilişimin yaygınlaşmasıyla depolama satışlarındaki durgunluk bekleniyordu. Elbette depolanan veri miktarı sürekli artıyor ancak depolama cihazı satın alanlar bireysel almaktan vazgeçerek bulut çözümlerini tercih ediyor. Özellikle bireyler ve küçük işletmelerin bu tercihleri depolama üreticilerini özel çözümler sunmaya itiyor. Bir süredir karma (melez) bulut çözümüyle öne çıkan EMC, farklılaştığını göstermeye çalışıyor.

Bulut bilişim yaygınlaşırken, gelirlerin üst seviyede kalması için kanal çalışmalarına da ağırlık veren EMC, Türkiye’de de benzer bir strateji izliyor. Türkiye ve Doğu Avrupa Bölgesi Kanal Satış Müdürü Erkut Göktan ile EMC’nin kanaldaki stratejisini ve yeni yıldan beklentilerini konuştuk.

KOBİ’lerin teknoloji yatırımları ertelendi

“Dolardaki dalgalanmalar özellikle KOBİ pazarını olumsuz etkiledi. Ekonomideki olumsuz havada KOBİ’ler teknoloji yatırımlarını ertelemeyi tercih ediyorlar. O nedenle 2014 yılında durağan bir dönem yaşandı” diyerek sözlerine başlayan Göktan, geçtiğimiz yıl kanalda neler yaptıklarını anlattı:

“Geçtiğimiz yılın başından bu yana sorumluluklarım arasına bölge de geldi. Bununla birlikte Türkiye’deki kanal yapısında değişiklikler yaşandı. Daha fazla iş ortağına erişmek için 2014’ü genişleme yılı olarak değerlendirdik. Özellikle giriş seviyesi ürünleri iş ortaklarımız üzerinden satmamız gerekiyor.”

Türkiye gibi pazarın büyük bölümünün KOBİ’lerden oluşan ülkelerde kanalın öneminden söz eden Göktan, bulut bilişimin yaygınlaşmasının ardından kanalda yaşanacak değişim hakkında da bilgi vererek önerilerde bulundu:

“Bulut bilişimle birlikte üretici olarak EMC’nin müşterileri değişmeye başladı. Küçük işletmelere giriş seviyesi ürünlerin satılmasının yanı sıra bulutu tercih edenler de yaygınlaşmaya başladı. Artık üreticiler servis sağlayıcılara depolama ürünlerini sağlıyor. Servis sağlayıcılar da hizmet olarak depolama alanını işletmelere sunuyor. İşletmeler ile üreticiler arasında köprü vazifesi gören iş ortaklarının kendilerini yenilemesi gerekiyor. Ürünü alıp üzerine belli bir yüzde koyarak satış yapan iş ortağının hayatta kalması çok zor. Kesinlikle katma değerli hizmetler verilmesi gerekiyor. 2015 yılında karma bilişim teknolojilerinin kurumsal BT dünyasında yarattığı dalgayla, iş ortakları çok yüksek büyüme potansiyeline sahip yeni alanlar görmeyi bekleyebilir. Ancak iş ortakları, bu alanlardaki fırsatlardan işletmelerinde -özellikle yetenek yönetimi konusunda bazı önemli değişiklikler yapmadan- yararlanamayacak”

İş ortakları dönüşmeli

Erkut Göktan’ın da değindiği gibi tüm dünyada iş ortaklarının kendilerini dönüştürmesi gerekiyor. Bulut bilişim ile birlikte kaynakların bir yerde toplanmaya başladığı ideal sistemlere doğru gidilirken, artık doğrudan kurumlara donanım satışları oldukça azalacak. Göktan, bu sorunun üstesinden gelmek isteyen iş ortaklarının ya hizmeti kendilerinin sunacak sistemleri oluşturması gerektiğini ya da karma bulut gibi çözümlerin teşvik edilmesiyle müşterilere sürekli destek verecek yapılar ortaya çıkarmasına ihtiyaç duyacağını belirtti.

EMC’nin dünya çapında yürüttüğü bulut servis sağlayıcı programı da bu alanda büyümek isteyen iş ortakları için yol gösterici olabilir. AT&T, Verizon, hosting.com gibi birçok bulut sağlayan ya da kendi bulutunu oluşturan şirket bu programdan yararlanıyor.

Tamamen Flash ürünler yaygınlaşacak

Yeni yıldaki beklentilerini ve depolama alanında görülecekleri özetleyen Göktan, şu öngörülerde bulundu:

“2015, her boyutta işletmenin hem özel hem de açık bulutun unsurlarını bir araya getiren altyapılar oluşturmaya başladığı, ‘Karma Bulut’ yılı olacak. Bunun sonucu olarak da Karma Bulut’u destekleyen üç teknolojide aşırı büyüme gözlemleyeceğiz.

Bu teknolojilerden ilki, tamamen flash tabanlı dizilimler. Flash, bulut ortamları için altta yatan fiili teknoloji olma yönünde ilerliyor. Tamamı flash dizilimlerin satışı 2015’te katlanarak artacak. İkinci önemli unsur ise yakınsanmış ve referans mimari gibi entegrasyon teknolojileri. Bu teknolojiler de kanalın büyümesi için uygun bir iş alanı sunuyor. Yapısal veri merkezleri ile daha yüksek düzeyde entegrasyon özelliğine sahip çözümler, özellikle iş ortakları için karlı olacak. Üçüncü olarak ise yazılım tanımlı veri depolama ve yazılım tanımlı veri merkezlerinin işleyişini mümkün kılan her tür yazılım çözümü, yüksek satış geliri getirecek. 2015’te toplam sanallaştırma maliyeti ve sanallaştırmanın getirdiği çeviklik avantajları sayesinde, bu yükseliş devam edecek.”

Erkut Göktan’a göre, günümüzde işletmeler dijital teknolojiye aşırı bağımlılığımızın beraberinde getirdiği tehditlerin oldukça farkında. 2015’te veri depolama ürün ve hizmetleri sunan satıcıların, aynı zamanda güvenlik konusunda da uzman olmaları gerekecek. Ek olarak, ihtiyaç halinde müşterilerine melez bulut altyapılarını nasıl verimli ve güvenli hale getirebilecekleri konusunda yardımcı olmaları gerekecek. Tamamı Flash dizilimlerin önemi arttıkça, satıcıların da satış ekiplerine bu konuda eğitim vermeleri gerekecek.

Son olarak iş ortaklarının ayakta kalması gerektiğini vurgulayan Göktan, Türkiye’deki piyasanın yeniden ayağa kalması için kamunun da hareketlenmesi gerektiğini belirterek sözlerini sonlandırdı.
ETİKETLER : 1007

22 Yıl Önce Bu Hafta

 
 
 
 
  Web Analytics