Bilişim Dünyası 12 ŞUBAT 2018 / 10:01

Kanun değişikliklerine dikkat!

Kolejli İşadamları Derneği Üyesi ve Angora Yeminli Mali Müşavirlik Genel Müdürü Faruk Gürsel Koçak, Vergi Usul Kanunu, Emlak Vergisi Kanunu ve Sosyal Sigortalar Yönetmeliği’nde değişiklik içeren torba yasa hakkında konuştu. Bitcoin ile ilgili değerlendirmelerde de bulunan Koçak, vergi ile ilgili düzenlemeler konusunda şu bilgileri paylaştı:

- Serbest meslek defteri tutanlar (avukatlar, mali müşavirler, mimarlar vb. kendi nam ve hesabına çalışanlar) 01.01.2018’den itibaren, basit usule tabi mükellefler (örneğin manav, berber vb.) 01.06.2018’den itibaren ve işletme hesabına göre defter tutan mükellefler ise 01.01.2019’dan itibaren e-Defter tarzında web tabanlı ulaşılabilen bir beyan sistemine geçecekler. Başvurular www.defterbeyan.gov.tr den 31.01.2018’e kadar yapılacak. Özetle; serbest meslek erbapları yeni yıl için noterde defter tasdik ettirmeyecekler. Ancak bu düzenlemenin belli bir süre için ertelenme olasılığının yüksek olduğunu belirtmekte fayda var.

- Bilindiği üzere, kira geliri elde edenler belli yasal sınırları aşmaları takdirde kira geliri beyannamesi diye bilinen Gayri Menkul Sermaye İrat Kazançları için beyanname vermek zorundalar. Bu kazançlar üzerinden indirim geçtiğimiz yıl yüzde 25 iken, yeni düzenlemeye göre bu oran yüzde 15’e çekildi. Dikkat edilmesi gereken nokta yüzde 15’lik oran 2017 gelirlerini de kapsamakta. Kanaatimizce bu, hukuka aykırı bir uygulama. Çünkü kanunlar geriye yürüyemez. Kira geliri yüksek mükelleflerin bu düzenlemeyi (2017 yılı kapsamı için) dava etmesini tavsiye etmekteyiz.

-Bir diğer değişiklik 1319 Sayılı Emlak Vergisi Kanunu’nda yapıldı. Buna göre takdir komisyonlarınca 2018 yılı için takdir edilen asgari ölçüde arsa ve arazi metrekare birim değerlerinin 2017’de uygulanan birim değerlerinin yüzde 50’sini geçemeyeceği belirtilmiştir. Bazı “lüks” kabul edilen semtlerde emlak vergisi oranları fahiş seviyelerde arttırılmıştı. Yeni düzenleme ile bu keskin artışların önüne geçilmiş oldu. Yani 2017 yılında Emlak Verginiz 100 TL ise 2018 yılında 150 TL’yi geçemeyecek.

- Veraset İntikal Vergisi Oranı yüzde 10’dan yüzde 20’ye çıktı.

 

Bitcoin, bir belirsizlik noktası

 

Sosyal güvenlikle ilgili gelişmelere dair de görüşlerini anlatan Faruk Gürsel Koçak, şu ifadeleri kullandı;

“Gelir vergisi dilimlerinden kaynaklı net asgari ücret Ekim, Kasım ve Aralık aylarında 1.404,06 TL’nin altında inmekte idi. Yeni düzenleme ile Aralık bordrosuna toplu yansıtılmak suretiyle Asgari Geçim İndirimi’ni değiştirerek bahsi geçen tutarın altına inmesinin önüne geçilmiş oldu. Yani Asgari Geçim İndirimi arttırılarak Net Asgari Ücret 1.404,06 TL seviyesinde sabit tutuldu (2017 yılı için). Bordrolarınızı hazırlatırken buna dikkat edin. Halihazırda uygulanan birçok Sosyal Güvenlik Teşviki mevcut. Bunlardan en son çıkarılanı, 687 sayılı KHK’ya göre uygulanan İŞKUR teşviki. Buna göre, belli kıstasları sağlayan işyerleri, yeni alacakları her bir ek personel için SGK işveren primi kısmı devlet tarafından karşılanıyordu. Son yapılan açıklamalara göre, bu teşvikin süreceğini, özellikle 3 ve daha az personel çalıştıran işyerleri için buna ilave teşviklerin getirilebileceğini düşünüyoruz. Bitcoin’e para dersek, ülkemizde paranın kontrolü ve basımı (emisyon) Merkez Bankası’nda. Paradan kazanç elde etmek faize girmekte ve faiz gelirleri banka kanalıyla elde edilirse stopaja (%15) tabii. Bitcoin’e emtia dersek, karşımıza bu defa Maliye Bakanlığı ve Gelir İdaresi Başkanlığı çıkıyor. Emtia kazançlarında üç yol var. Bitcoin’e menkul kıymet dersek, karşımıza bu defa SPK çıkmakta. Ülkemizde menkul kıymetlerin vergilendirilmesi menkul kıymetin kimin tarafından alınıp satıldığına bağlı. Özetle, Bitcoin’e yatırım yapanların kazançları nasıl vergilendirilecek halen bir muamma. Vergilendirme yöntemi tespit edilirken, ilgili vergi kanunlarına en küçük bir aykırılık olasılığını bile göz önüne alan titiz bir çalışma yapılması gerek.”

22 Yıl Önce Bu Hafta

 
 
 
 
  Web Analytics