Bilişim Dünyası 12 ŞUBAT 2017 / 11:00

Karnemiz ne iyi ne kötü

Accenture, Vodafone, Boğaziçi Üniversitesi, Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) ve Türkiye Bilişim Vakfı (TBV) ile beraber bu yıl ikincisi hayata geçirilen Accenture Dijitalleşme Endeksi çalışması sonuçlandı. Accenture Dijitalleşme Endeksi, şirketlerin dijital yeteneklerini ‘Dijital Strateji’, ‘Dijital Hizmetler’ ve ‘Dijital Operasyonel Yetkinlikler’ olmak üzere üç boyutta ve 10 temel kritere göre ele alıyor. Şirketler, geçtiğimiz seneki çalışmada bu 10 kriterin altında 91 göstergeye göre değerlendirilmişti. Bu yıl ise dijital dünyadaki gelişmelere paralel bazı değişiklikler yapıldı ve geçen yılın endeksinde yer almayan yeni göstergeler eklenerek, şirketler 119 göstergeye göre değerlendirildi.
İncelenen göstergelerdeki artışa rağmen, Türkiye ortalaması geçen yıla oranla 1 puan artışla yüzde 61’e yükseldi. Accenture Dijitalleşme Endeksi 2016 sonuçlarına göre Finansal Hizmetler yüzde 81 puan ile dijitalleşme performansı en yüksek sektör olurken, onu Hizmet Faaliyetleri, Perakende Ticaret ve Motorlu Kara Taşıtlarının Ticareti ve Onarımı sektörleri takip etti. Endekse katılan şirketler arasında yüzde 81 ve üzeri puan alan ve ’Dijitalleşme Öncüleri' olarak belirlenen şirket sayısı da bu yıl artış göstererek 23 oldu. Geçtiğimiz yıl 14 şirket ’Dijitalleşme Öncüsü’ olabilecek performansı göstermişti.
 
Doğru dijitalleşme, kârlılıkta artış sağlıyor
Accenture Dijitalleşme Endeksi 2016 çalışmasında, dijitalleşmenin şirketlerin kârlılığı üzerindeki etkisi de analiz edildi. Buna göre, maksimum 100 puanlık Accenture Dijitalleşme Endeksi skorundaki her 10 puanlık artış, Türkiye’de bir şirket için ortalama olarak yüzde 1’lik ek Faiz ve Vergi Öncesi Kâr (FVÖK) marjı anlamına geliyor.
Accenture Dijitalleşme Endeksi çalışmasında Türkiye’nin önde gelen sektörlerinin dijital dönüşümdeki mevcut durumunun tespit edilerek gelişim alanlarının ortaya koyulması ve bu sektörlerin dijital dönüşümüne katkı sağlanarak ülkenin büyümesine ve kalkınmasına destek olunması hedefiyle yola çıktıklarını belirten Accenture Türkiye Genel Müdürü Dilnişin Bayel, “Bu yıl ikincisini gerçekleştirdiğimiz Accenture Dijitalleşme Endeksi’nin şirketlere dönüşüm yolculuğunda yol göstereceğine, dolayısıyla da Türkiye ekonomisinin büyümesine önemli katkı sağlayacağına inanıyoruz” dedi. Bayel, Accenture’ın dijital dönüşüm ve yazılım geliştirme üzerinde uzman Fransa merkezli teknoloji danışmanlık şirketi OCTO’nun yüzde 47,4 hissesini, markalara mobil kullanıcı deneyimleri konusunda hizmet veren ve İngiltere’nin en büyük bağımsız kreatif ajansları arasında gösterilen Karmarama’yı da satın aldığı bilgisini vererek, “Accenture küresel ağının yeni satın alımlarla dijital dönüşüm, yazılım, veri yönetimi gibi stratejik alanlarda uzmanlığını güçlendirmesi, Accenture Türkiye olarak sunduğumuz hizmetlerin zenginleşmesine katkı sunacak” dedi. 
 
Dijitalleşme çabalarında artılar ve eksiler
Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Engin Aksoy, “Özel ya da kamu, kurumlara dijitalleşme yolculuğunda rehberlik ederken, fırsatları ve riskleri de değerlendirip iş sürekliliğinin sağlanmasına yardımcı oluyoruz. Yarına Hazırım Platformu ile Temmuz 2014’ten bu yana toplam 45 bin işletmenin Dijitalleşme Endeksini hesaplayarak ihtiyaçlarını tespit ettik, işletmelerin Dijitalleşme Endeksini yüzde 48’den yüzde 53’e çıkardık. Türkiye’nin Dijitalleşme Endeksini yüzde 75’e çıkarmak için çalışıyoruz” bilgisini verdi.
Türkiye Bilişim Vakfı Başkanı Faruk Eczacıbaşı; “Dijitalleşme, ülkemizin küresel rekabetçilikte etkin bir ekonomiyi gerçekleştirmeye yönelik hedeflerini doğrudan etkiliyor. Bu sonucu bilimsel veriler ile de kanıtlamış olması bile tek başına, bu raporun katma değeri” yorumunu yaparken, Orta Doğu Teknik Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Murat Köksalan ise “Bilimsel yöntemlerle geliştirilen ve titiz bir saha çalışmasıyla uygulanan bu dijital endeks, katılan şirketlerin dijitalleşmede bulundukları noktayı ölçerek bu konuda gelişmeleri için gerekli bilgileri sağlamakta” bilgisini verdi. Boğaziçi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ayşegül Toker de “İkincisi tamamlanan dijital endeks çalışması, araştırmaya katılan şirketlerin sınav notunu açıklamakla kalmayıp, şirketlerin dijitalleşme çabalarındaki güçlü ve zayıf yönleri ile gelişim alanlarını saptamalarında ve dijital dönüşüm yol haritalarını hazırlamalarında yol gösterici bir kılavuz niteliği taşımakta” yorumunu yaptı. 
 
Müşteri sadakatini koruyabilmek gerek
Accenture Dijitalleşme Endeksi’ne göre Türk şirketleri, küresel eğilime paralel olarak şirket içi operasyonlarını dijitalleştirmeye, müşteriye dokunan hizmetleri dijitalleştirmeye oranla daha fazla ağırlık veriyor. Şirketlerin iç operasyonlarını dijitalleştirme puanları yüzde 69 iken, müşteriye dokundukları dijital hizmetlerde endeks puanları yüzde 52. Accenture Dijitalleşme Endeksi’nde ‘Bilgilendirme/Cezbetme’, ‘Satış/Sevkiyat’, ‘Kullanım’ ve ‘Satış Sonrası Servis’ olmak üzere dört aşamada incelenen müşteri yaşam döngüsüne göre ise ‘Satış/’Sevkiyat’, çalışmaya katılan şirketlerin dijitalleşme alanında en düşük performansı gösterdiği evre.
Türkiye’de müşterilerin yüzde 85’i memnun kalmadığı servis sağlayıcısını kullanmayı bırakıyor. Bu oran dünyada yüzde 64 iken, gelişmekte olan pazarlarda yüzde 79. Dolayısıyla, Türk şirketlerinin müşteri yaşam döngüsü boyunca dijital yetkinlikleri doğru kullanarak rekabet avantajı yakalayabilecekleri ortaya çıkıyor.
 
Güvenlikte eksikler var
Accenture Dijitalleşme Endeksi 2016, Türk şirketlerinin dijitalleşmenin önemli ayaklarından biri olan kurumsal güvenlik uygulamaları ve hassas verilerin korunması konularında kritik iyileştirme alanlarının olduğunu ortaya koyuyor. Örneğin, araştırmaya katılan şirketlerin yüzde 27’si disk şifreleme, yüzde 12’si felaket kurtarma, yüzde 30’u da kimlik ve erişim yönetimi çözümlerini kullanmıyor.
Çalışmaya katılan şirketlerin sadece yüzde 55’i kendilerini dijitalleşme sürecine tümüyle hazır hissediyor ve dijitalleşme trendi ile ortaya çıkan yeni fırsatlara ve risklere karşı hazırlıklı olduğunu kabul ediyor. Dijital dönüşüm sürecinde karşılaşılan zorlukların başında ise sırasıyla; çevik karar alma süreçleri, regülasyonlar, şirket kültürü ve finansal kaynak tahsisi yer alıyor. Accenture Dijitalleşme Endeksi çalışmasında şirketler, dijitalleşme seviyelerinin belirlenmesinde 3 temel kriterde değerlendiriliyor: Dijital Strateji, Dijital Hizmetler, Dijital Operasyonel Yetkinlikler. Accenture Dijitalleşme Endeksi çalışmasına göre, Türkiye’de şirketlerin atması gereken adımlar şöyle sıralanıyor: 
  1. Nerede olduğunuzu tespit edin ve dijitalleşme stratejinizi oluşturun.
  2. Dijitalleşme için temelleri doğru atın.
  3. Dijitalleşmeyi kullanarak şirketinizi farklılaştırın.
  4. Doğru yönetişim yapıları ile gelişiminizi sürekli izleyin.
  5. Makro bazda yapılması gerekenlerin önemini göz ardı etmeyin.
 
 
 

22 Yıl Önce Bu Hafta

 
 
 
 
  Web Analytics