Bilişim Dünyası 29 TEMMUZ 2013 / 09:31

Kaynaklar artıyor ancak erişim sağlamıyoruz

Etkin Proje Kurucu Ortağı Kemal Sidar ve SeedQube Kurucu Ortağı Koray İnan, 21 Eylül’de dördüncüsü düzenlenecek “Finansman Kaynaklarına Erişim Zirvesi” hakkında bilgiler verdi.

Şirketlerin, finansal piyasalardan ve devlet desteklerinden uygun koşullarda yararlanma imkânı elde edebilmeleri için birçok kanal ve bu kanallara alternatif çözümler bulunduğunu hatırlatarak sözlerine başlayan Kemal Sidar, “Finansman Kaynaklarına Erişim Zirvesi bu kapsamda, iki bölüm halinde şirketlere tüm bu imkânları interaktif bir ortamda karşılaştırmalı olarak sunuyor. Birinci bölümde devlet destekleri ve hibeleri ana başlığı kapsamında “Kosgeb Destekleri”, “Tübitak ve Teydeb Destekleri”, “Sanayi Bakanlığı Destekleri”, “Kalkınma Ajansları Destekleri” ile “Ekonomi Bakanlığı ve İhracat Destekleri” anlatılacak. Öğleden sonraki ikinci bölümde ise özel sektör fon kaynakları ve uygulamaları, Ar-Ge faaliyetlerine sağlanan teşviklerin vergi ve muhasebe boyutlarına genel bakışı ve yeni TTK düzenlemelerinin finansal sistem üzerindeki etkileri anlatılacak” dedi.
Zirvenin temel hedefi hakkında bilgiler veren Sidar, “Hedef, özel sektör tarafından ağırlıklı olarak özkaynaklar ile yapılan yatırımların, özkaynak dışındaki alternatiflerinin de sorgulanmasını sağlamak. Bu farkındalığın sağlanarak kurumların finansal yönetim becerilerinin artırılması ve rakiplerinden bir adım önde olmalarıdır” görüşünü belirtti. Sidar’ın verdiği bilgilere göre, finansman olgusunun diğer bir parçası olan ve önemi her gün artarak devam eden ihracat teşvikleri, Ar-Ge teşvikleri, hibe kredileri ve devlet destekleri gibi alternatif finansman olanaklarının firmalara ne derece etkin imkânlar sunduğunu da katılımcılara aktarılacak.

Zirvede kimler yer almalı?
Koray İnan ise zirveye hangi katılımcıların katılması gerektiğini şu şekilde özetliyor:
“Zirvenin temel amacına uygun olarak tüm işletme sahipleri, yönetici ortaklar ve finansman/muhasebe çalışanları, Ar-Ge bölümü yöneticileri, girişimciler, iş kuranlar, iş kurma planı yapanlar, işini büyütmek isteyenler ile firmalarına büyüme veya yatırım amaçlı fon kaynağı arayanlar eğitime mutlaka katılmalıdır.”
Türkiye’deki mevduat/kredi oranlarının dünya bankacılık seviyelerine geldiğini belirten İnan, yeni yeni oluşmaya başlayan girişimcilik ekosistemi, devlet destekleri bilinci ve alternatif finansman kaynaklarının gelişmesi tüm ekosistemi de olumlu etkilediğine değindi. Türkiye’de finansman kaynaklarına erişim konusunda yeterli bilince sahip olmadığımızı belirten İnan, zirvede bu farkındalığı yaratmak istediğini belirtti.
ETİKETLER : Sayı:932

22 Yıl Önce Bu Hafta

 
 
 
 
  Web Analytics