Bilişim Dünyası 25 TEMMUZ 2010 / 18:00

KOBİ’ler de buluta taşınıyor

Kurumsal düzeyde veri korumayı uygulamaya koymak, geçmişte KOBİ’lerin çoğu için fazlasıyla masraflı olmasına rağmen, NetApp ve Microsoft artık hizmet sağlayıcıların KOBİ müşterilerine kurumsal düzeyde veri koruma sunmalarına olanak tanıyor. Ayrıca NetApp, servis sağlayıcıların kurumsal düzeyde bulut hizmetler inşa etmeleri amacıyla profesyonel hizmet olanakları, ek kaynaklar ve rehberlik sunmaya başladı. NetApp, hizmet sağlayıcıların kendi SLA’lerini geliştirmelerini sağlayacak yeni yeteneklerin yanı sıra Microsoft ortamları için yeni danışmanlık olanakları ve tasarım kılavuzu belgelerini de sunuyor ve hizmet sağlayıcıların bir NetApp ve Microsoft çözümünü kendi başlarına kurma zorluğunu azaltmak amacıyla, Microsoft için tasarlanmış yeni hizmetlerini de tanıttı.