Bilişim Dünyası 04 MART 2016 / 12:56

KOBİ’ler yarına hazır hale geliyor

Vodafone, KOBİ’leri yarına hazırlamaya yönelik çalışmalarına TÜSİAD işbirliğiyle devam ediyor. İşbirliği, Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Engin Aksoy, TÜSİAD Yönetim Kurulu Yedek Üyesi Erol Bilecik ve TÜSİAD-Bilkent Üniversitesi Bilgi Toplumu Forumu (BTF) Direktörü Prof. Dr. Altay Güvenir’in katılımlarıyla gerçekleştirilen toplantıyla açıklandı. Vodafone ve TÜSİAD arasındaki işbirliği kapsamında, “Yarına Hazırım” projesi ile ortaya çıkan tespitler, TÜSİAD-Bilkent Üniversitesi BTF tarafından analiz edilecek ve çözüm önerileri belirlenecek. Böylece firmaların daha fazla dijitalleşmesi ve bunun sonucunda ülkemizin dijitalleşme yarışında çok daha üst sıralara çıkması hedefleniyor.
İşbirliğiyle ilgili düzenlenen basın toplantısında paylaşılan Yarına Hazırım Raporu’nda Türkiye’deki işletmelerin yarına hazır olmasının önemine değinilerek, Dijitalleşme Endeksi bulguları paylaşıldı. Rapor sonuçlarına göre, Temmuz 2014’ten bugüne kadar 41 bin KOBİ, Yarına Hazırım Platformu’ndan faydalandı ve Türkiye’nin dijitalleşme endeksi de %48’den %53’e çıkarıldı.  Şimdiye kadar Vodafone’dan dijital dönüşüm danışmanlığı alan işletmelerin Dijitalleşme Endeksi’nin ise %58’den %78’e çıktığı görüldü.
 
KOBİ’ler ihtiyaçlarını öğrendi 
Toplantıda konuşan Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Engin Aksoy şunları söyledi:
“Türkiye ekonomisinin yaklaşık %95’ini KOBİ’ler oluşturuyor. Temmuz 2014’te sunduğumuz Yarına Hazırım Platformu ile KOBİ’lere Vodafone kullanıcısı olsun veya olmasın hiçbir ücret ödemeden dijitalleşme endeksini hesaplama ve verimliliklerini artıracak teknoloji çözümlerine ulaşma imkânı sunuyoruz. Yarına Hazırım Platformumuz kurulduğu günden bugüne 2 milyon defa ziyaret edildi. Toplamda 41 bin işletme dijitalleşme endeksini hesapladı ve ihtiyaçlarını öğrendi. Lansmanımızdan bu yana yaptığımız çalışmalarla Türkiye'de işletmelerin dijitalleşme endeksini %48'den %53'e çıkardık. Hedefimiz daha büyük; Türkiye’nin dijitalleşme endeksini %75’e çıkarmak için çalışıyoruz. Şimdiye kadar Vodafone’dan dijital dönüşüm danışmanlığı alan işletmelerin Dijitalleşme Endeksi ise %58’den %78’e çıktı. Yarına Hazırım Raporu ile pazarı anlamak ve fırsatları belirlemek amacıyla tasarlanan yenilikçi yaklaşımı açıklamayı amaçladık. Bu raporun TÜSİAD’ın desteğiyle daha fazla işletmeye ışık tutacağına inanıyoruz.”
 
Yapılması gereken çok şey var
TÜSİAD Yönetim Kurulu Yedek Üyesi ve Bilgi Teknolojileri ve Telekomünikasyon Çalışma Grubu Başkanı Erol Bilecik de şu bilgileri verdi:
“Özellikle KOBİ ölçeğindeki firmalarımızın kat etmesi gereken uzun bir yol var. Uluslararası alanda da başta KOBİ’ler olmak üzere iş dünyasının rekabet edebilirliği açısından yeni teknolojilere yatırım yapması gereği dile getiriliyor. KOBİ’lerin büyümesi ve ihracat pazarlarının genişlemesi ile birlikte ülkemizin küresel rekabet avantajının güçlenmesi, üretkenlik ve milli gelir artışı da beraberinde gelecek. TÜSİAD olarak bu dönem çalışmalarımızda dijitalleşme ve özellikle KOBİ’lerde teknoloji kullanımı konusu bu nedenle çok önemli bir yer tutuyor.”
Bilkent Üniversitesi–TÜSİAD BTF Direktörü Prof. Dr. H. Altay Güvenir de şöyle konuştu:
 “BTF olarak Türkiye’nin dijital dönüşümüne katkı sağlamayı hedeflemekteyiz. Türkiye ekonomisinde KOBİ’ler çok önemli bir yer tutuyor. Dolayısıyla, KOBİ’lerin dijitalleşmesi tüm Türkiye’nin dijitalleşmesinde çok önemli bir etken. Bu analiz sonucunda KOBİ’lerde bilgi teknolojilerinin kullanımı konusundaki durumu görme, hangi teknolojilerinin hangi şartlar altında KOBİ’ler tarafından benimsendiğini hangilerinin ise benimsenmediğini öğrenme fırsatı bulacağız.”
 
KOBİ odaklı fırsatlar
Vodafone Türkiye Kurumsal İş Birimi tarafından hazırlanan Yarına Hazırım Raporu’nda, Türkiye’deki işletmelerin geleceğe hazır olmasının önemine değinilerek, dijitalleşme yolunda hazırlık seviyelerine göz atılıyor. Raporda ele alınan Yarına Hazırım Platformu, işletmelere dijitalleşmeyi hayata geçirmeleri için ihtiyaçlarına uygun yol haritası oluşturma konusunda ilham vermeyi amaçlıyor. 81 il ve 37 farklı sektörden 22 bin işletmenin doldurduğu Dijitalleşme Endeksi uygulamasının sonuçları şöyle sıralanıyor: 
 
- Türkiye’nin ortalama dijitalleşme skoru %53 olurken, en büyük şehirlerin skorları %50 ile %62 arasında değişiklik gösteriyor.
- Türkiye’deki şirketlerin %80’ini barındıran 12 büyük şehirden sadece 6’sı Türkiye ortalamasının üzerinde.
- En büyük 12 şehirden 7’sinde şirketlerin %70’inden fazlasının dijitalleşme skoru 70’ten düşük.
- En büyük sektörlerden sadece 7’si Türkiye ortalamasının üzerinde.
- Toplam şirket sayısının %39’una karşılık gelen ve dijitalleşme seviyeleri çok düşük olan inşaat, gıda, tekstil ve perakende gibi nispeten daha büyük sektörlerde önemli fırsatlar söz konusu.
- Toplamda, tüm şirketlerin sadece %40’ı ortalama dijitalleşme skorunun üzerinde.
- Tüm işletmeler arasında çalışan sayısı 10’dan az olan şirketler 49 ile en düşük ortalama dijitalleşme skoruna sahipken, 250 ve üzeri çalışanları olan şirketler 68 ile en yüksek ortalama skora sahip.
- Bütün firmaların %95’ini teşkil eden ve çalışan sayısı 100’den az olan KOBİ’lerin ortalama dijitalleşme skoru ise %53 ve bu açıdan önemli bir fırsat sunuyor. 
 

22 Yıl Önce Bu Hafta

 
 
 
 
  Web Analytics