Bilişim Dünyası 31 MART 2014 / 08:11

Kontrolsüz BT gücü, güç değildir

Kurumun BT varlıklarını net olarak bilerek, bu envanter üzerinden yenileme ve geliştirme çalışmaları yapması, kendine ayna tutabilmesini ve maliyetlerini en aza indirebilmesini sağlıyor.

Şirkette güncelliğini yitirmiş, hukuki olarak kurumu zor durumda bırakabilecek bir yazılımın varlığını, BT biriminin farkında olmadığı bir yapıyı saptamak kurumsal BT devamlılığı için önemli. Bu başlıkta İntera, kapsamlı bir danışmanlık hizmetini sunuyor. SAM (Software Asset Management - Yazılım Varlıklarının Yönetimi) Microsoft tarafından sunulan ve İntera’nın da 7-8 yıldır iş ortağı olduğu, hatta Türkiye’de ilk Gold iş ortağı olduğu bir danışmanlık hizmeti. ITIL’ın tanımına göre SAM; yazılım varlıklarını en etkili biçimde yönetilebilmek ve korumak için yürütülmesi gereken altyapı çalışması ve süreci. Bu yönüyle de kurumun BT varlıklarını yönetmesine ve optimize etmesine yardımcı oluyor. Çalışma belli süreçler halinde ilerliyor. İntera İş Geliştirme Uzmanı Serdar Aytar’ın belirttiği gibi, gidilen müşteride bir envanter taraması ilk adım. Böylece yazılım envanteri ve donanımları çıkartılıyor. Sonra bu veri, müşterinin sahip olduğu lisanslarla karşılaştırılıyor ve aradaki fark tespit ediliyor, ayrıca müşterinin farkında olmadığı ama kullandığı zaman fark yaratabilecek katma değerli çözümler varsa, bunlarla ilgili danışmanlık hizmeti sunuluyor. Aytar, bu programın ana temasının ‘danışmanlık’ olduğunun altını çizdi. Yani ISO 19770-1 Standartları ile uyumluluk sağlamak adına geliştirilmiş SAM hizmeti ile yazılım satın alımından kurulumuna, destek hizmetlerinden, kullanılmayan yazılımların kaldırılmasına kadar tüm aşamaları içeren yazılım yaşam döngüsü sürecini, kullanıcılar, süreçler ve teknolojiler bazında incelemek, kurum için doğru ürün ve lisanslama çözümünü konumlandırmalarına yardımcı olmak hedef. “Bugün müşteriler SAM çalışmasını yenilemek için kendileri bizi arıyor” diyerek kurumsal bilinç gelişimine işaret eden Aytar, şu bilgileri verdi:
“Çalışma sonucunda bir sertifika veriliyor. Bu da kullanıcı adetleri değişmediği sürece 1 yıl boyunca bir lisans denetim çalışması gerekmediğini gösteriyor müşteride. Bu konuda beraber çalıştığımız iş ortaklarımız var. Microsoft’un kurumsal anlaşma yapabilen iş ortakları KoçSistem ve Netaş ile stratejik çözüm ortaklığı anlaşmamız var. Onların müşterilerine gidip SAM yapabiliyoruz.”

Bilişim yol haritası çiziliyor
Danışmanlık süreci şirkete ve ölçeğine, kullanıcı sayısına göre değişiyor. Çalışma esnasında önce teknik işlemler gerçekleştiriliyor. Sonra danışmanlık başlıyor. Çalışma müşteri ölçeğine ve sistemine göre 1-7 gün arası sürebiliyor. Ayrıca, Aytar’ın belirttiği gibi, SAM belli aşamalardan oluşuyor. İlk aşama Temel SAM çalışması; envanter yönetimi odaklı. Ardından iki seviye daha var: SAM Değerlendirmesi ve SAM Kurulum Planlaması. Aytar sürece dair şu detayları paylaştı:
“Bir kurumda önce Temel SAM çalışması ile başlıyoruz. İlk yıl bunu kapsama alıyoruz. Çünkü sahip olduğunuz yapıya hakim olmak, bu yapının gereksinimlerini anlamak önemli. Müşterinin lisans durumu hukuki olarak düzenli hale gelince onlara değerlendirme sürecini anlatıyoruz, ‘Gelin, lisans olgunluk seviyenizi ölçelim’ diyoruz. Bu daha üst seviyede danışmanlık hizmeti. ‘SAM Deployment-Kurulum Planlaması’ yapısında ise kurumsal bir anlaşma yapıldığı zaman şirketle bu kapsamda gelen birçok ürün var. Aslında ciddi ürün gamı satın alınmış oluyor. Ama birçoğu bunları kullanmıyor. Planlama yapısında 25 pilot makine seçiyoruz ve bunlarla konumlandırma seviyesini ölçüyoruz. BT biriminin yanında diğer birimlerin de seviyesini belirliyor ve bilişim yol haritasını çiziyoruz. Kendinizi doğru planlamanız, hangi ürünlere ihtiyacınız olduğunu net bilmeniz lazım. Bu, bilişim maliyetlerinde en iyi seviyeye ulaşmayı mümkün kılıyor.”

Bulut, tüm ekosistemi değiştirecek

“Çalışmayla gidilen kurumlarda kendi bilgisayarımızda çalıştırdığımız bir yazılımla ilk amacımız müşterinin yazılım ve donanım envanterini tespit etmek” diyen Serdar Aytar’ın da belirttiği gibi, birçok şirketin en önemli sorunu yazılım ve donanım bilgilerine tam sahip olmaması. Yazılım ve donanım tablosu ortaya çıktıktan sonra çalışmanın ikinci safhası olarak bu yapının doğru ürünlerle tamamlanması konusunda danışmanlık veriliyor. Hizmet verilen yapılar arasında ticari işletmeler, holdingler, kamu kuruluşları, yerel yönetimler, hastaneler bulunuyor. Aytar sözlerine şöyle devam etti: “SAM çalışmasında bulutla ilgili önerilerimizi de sunuyoruz. Sonuçta donanım önemli ama yazılım ve uygulamaların önemi çok daha fazla. Bu da bulutun gelişimini pekiştiriyor. Bu geçiş devam edecek ve iş yapılarında da buna bağlı olarak tüm ekosistemde değişim olacak.”

22 Yıl Önce Bu Hafta

 
 
 
 
  Web Analytics