Bilişim Dünyası 12 EKİM 2016 / 15:07

KOSGEB Teknolojik Ürün Tanıtım ve Pazarlama ( TEKNOPAZAR ) Desteği

KOBİ’lerin rekabet güçlerini arttırmak amacıyla % 100 hibe olmak üzere 150.000 TL’lik bir destek paketi KOSGEB tarafından uygulamaya alınmıştır. Bu destek paketi, Ar-Ge projeleri sonucunda ortaya çıkan ürünlerin tanıtım ve pazarlamasına yönelik harcamaları kapsamaktadır.
Verilen bu destek paketinin başvuru koşulları şunlardır:
  1. Ar-Ge, yenilik veya tasarım projesi kamu kaynaklarıyla desteklenerek başarıyla tamamlanan projelerin sonucunda ortaya çıkmış teknolojik ürün/prototipe sahip veya kullanım hakkını sözleşme ile hak sahiplerinden devralmış işletmeler.
  2. Patent belgesi ile koruma altına alınmış teknolojik ürün/prototipe sahip veya patent hakkını Türk Patent Enstitüsü nezdinde devralmış işletmeler.
  3. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından verilen Teknolojik Ürün ( TÜR  ) Deneyim  Belgesine sahip işletmeler.
Desteklenecek kalemler ve bedeller şu şekildedir:

* Broşür, ürün kataloğu, etiketli baskılı ve bandrollü elektronik depolama aygıtı giderleri:  10.000 TL 
* Fuarlar Yurtiçi: 25.000 TL, yurtdışı 50.000 TL
* Yurtdışı fuarlarda gümrük işlemleri: 5.000 TL
* Elektronik sitelere üyelik giderleri ( Ekonomi Bakanlığı ön onaylı e-ticaret siteleri ): yurtiçi 5.000 TL, yurtdışı 15.000 TL
* Yazılı medyada tanıtım: yurtiçi 5.000 TL, yurtdışı 15.000 TL
* Fuarlar için geçerli konaklama ve ulaşım giderleri: yurtiçi 5.000 TL, yurtdışı 15.000 TL
 
Tüm KOSGEB desteklerinde olduğu gibi öncelikle güncel bir KOSGEB kaydına sahip olunmalıdır. Başlangıç aşamasında her gider kalemi için proformalar söz konusu olmaktadır. Harcamaların tamamı öz kaynaklardan karşılanacak, 6 ay sonraki ilk rapor döneminde ilk altı aylık dönemdeki harcamalar, 12 ay sonundaki ikinci rapor döneminde de son harcamalar belirtilecek ve KOSGEB’den ödeme beklenecektir.

Kaynak : 

murat.buyukhelvacioglu@etkinproje.com  Etkin Proje KOSGEB Projeleri Danışmanı.

ETİKETLER : kosgeb

22 Yıl Önce Bu Hafta

 
 
 
 
  Web Analytics