Bilişim Dünyası 05 AĞUSTOS 2014 / 07:56

Küresel veri merkezi pazarının parlayan yıldızı Türkiye

Hızlı büyüyen pazarlardan biri olan Türkiye, artan finansal gücü ve daha önce görülmemiş bir BT yatırım hamlesiyle büyüyor. Veri merkezleri konusundaki tüm gelişmeler DatacenterDynamics Converged İstanbul 2014 Konferansı’nda konuşulacak.

Türk ekonomisi gelişirken, İstanbul finans ve telekomünikasyon merkezi olarak öne çıkıyor. Türkiye çokuluslu şirketlerin tercih ettiği üretim merkezi haline geliyor. Sabit ve mobil internet kullanıcıları artarken, yeni geniş bant İnternet altyapılarına yatırımlar hızlanıyor. Hükümetin dijitalleşme hamlesi bulut hizmetlerine talep arttırmak ve mobil güvenliğe olan odağı güçlendirmek suretiyle Türk BT sektörünün büyümesini destekliyor. Türkiye gerçekten bir bilgi toplumu olma yolunda hızla ilerliyor.

Bütün bu gelişmeler ışığında, bu sene beşincisi gerçekleştirilecek olan DatacenterDynamics Converged İstanbul 2014 konferansı, BT tesislerinin tasarım ve işletmesini inşa etmekle yükümlü profesyoneller, kapasite planlaması, teknoloji yatırımları gibi stratejik kararlardan sorumlu kilit BT karar vericilerini bir araya getiriyor. Konferansta BT yöneticileri bilgi alışverişinde bulunma ve gelişmeleri tartışma, sektörü değerlendirme ile yeni uzmanlarla tanışma fırsatı elde edecek.

Gündemdeki konuları etkin bir şekilde ele alabilmek amacıyla konferansta, örnek vakalar ve panel tartışmalarıyla zenginleştirilmiş ‘Tasarım ve Strateji’, ‘Güç ve Soğutma’, ‘BT ile Ağlar’ ve ‘Bulut ve Colocation’ olarak dört ana akım hazırlandı.

Konferans 4 Aralık’ta gerçekleşecek

Bu amiral gemisi etkinlik;

• Son kullanıcılar ve müşteriler için ihtiyaçları doğrultusunda uzman çözüm üreticisi bulmalarını kolaylaştıracak bölgesel bir bilgi haritası oluşturacak,

• Yerel birçok sektörün dijital çağda etkili bir şekilde rekabet edebilmesi için gerekli olan küresel iyi uygulamaları, son teknolojileri, yöntem ve süreçleri sunacak,

• Türk veri merkezi endüstrisinin uygun finans kaynaklarına erişebilmesi, birleşik dünyanın gereksinimleriyle örtüşen bir düzenleyici rejime sahip olması, teşvik edici hükümet politikalarını belirleyebilmesi için bir lobi oluşturulmasına kolaylık sağlayacak,

• Oyun değiştiren tartışma ve konuşmalarla tüm hedef kitlenin düşünce gücünü açacak.

Konferans, veri merkezi endüstrisinin fırsatları maksimize etmesi ve sorunları çözecek yaklaşımları bulmasına yardım edecek. Etkinlik, veri merkezi endüstrisinin potansiyelini taze bir bakış açısından değerlendirecek olan amaca uygun ve eylem odaklı konferans programını, araştırma ölçümleri, sektör profesyonelleri ve müşterilerle fikir teatileri, son kullanıcı ve geçmiş delege anketleri sonuçlarından oluşan çok özel bir çerçeve üzerine inşa edildi. Konferans 4 Aralık’ta Haliç Kongre Merkezi’nde gerçekleştirilecek.
IoT veri merkezlerini dönüştürecek

IoT (nesnelerin interneti) bağlı bir dünyanın kapılarını aralıyor. Bu kavram, varlık ve merkezi yönetim sistemleri arasındaki veri akışı sağlıyor. Aynı zamanda gerçek zamanlı bilgi akışının doğru anlaşılmasını sağlayan kavram, optimize edilmiş kullanım ve daha doğru karar destek sayesinde verimliliği artırıyor.

“IoT verisinin yapısı, hacmi ve hızı ile çok sayıda cihazın bir araya gelmesi özellikle güvenlik, veri, depolama yönetimi, sunucular ve veri merkezi ağları alanlarında zorluklar yaratıyor” diyen Gartner Başkan Yardımcısı Joe Skorupa, sözlerini şu şekilde sürdürdü:

“Veri merkezi yöneticileri, özelikle bu alanlarda daha fazla geleceğe dönük kapasite yönetimi kullanarak IoT ile birlikte ortaya çıkan işletme önceliklerini karşılamalıdırlar.”

Gartner’ın raporuna göre olası zorluklar şu şekilde sıralanıyor:

Güvenlik: Modern kentsel ortamlarda farklı alanlarında konuşlandırılmış cihazların yığınlarının artan sayısallaştırma ve otomasyon birçok sanayi için yeni güvenlik tehditleri oluşturuyor.

Kurumsal: Önemli güvenlik sorunları sayısız cihazların dağıtımının bir sonucu olarak oluşturulan büyük veri güvenliği büyük ölçüde karmaşıklığı artacak şekilde kalacak.

Tüketici gizliliği: Akıllı ölçüm ekipmanları ve giderek sayısallaştırılmış otomobil yeni teknolojilerde veri güvenli değilse, gizlilik ihlallerine sebebiyet verebilir.

Veri depolama: IoT etkisiyle depolanması gereken veri türleri ikiye ayrılırken, kişisel veriler (tüketici-odaklı) ve büyük veri (kurumsal-odaklı) başlıklarından oluşuyor.

Depolama Yönetimi: Depolama altyapısı IoT etkisiyle daha fazla depolama kapasitesi ve bu verilerin daha yaygın hale geldikçe ele alınması gerekecek.

Sunucu Teknolojileri: IoT, sunucu pazarına kâr getirebilir ya da bir değer katabilir. Bu sanayi ile ilgili önemli dikey sektörler ve kuruluşlar artan yatırımlarıyla büyük ölçüde IoT’ye odaklanmış olacaklar.

Veri Merkezi Ağı: Mevcut veri merkezi WAN bağlantıları, insan etkileşimleriyle yaratılan bant genişliği ihtiyaçlarını yönetmek için boyutlandırıldı. IoT, veri merkezlerine işlenmek üzere algılayıcı verisi mesajları göndererek bu yapıyı tamamen değiştirecek.

22 Yıl Önce Bu Hafta

 
 
 
 
  Web Analytics