Bilişim Dünyası 22 EYLÜL 2014 / 10:41

Kurumsal dönüşüm farkındalığı yaratılacak

ERP Komitesi, kurumsal dönüşüm farkındalığını artırmak üzere Bilişim Zirvesi kapsamında önemli bir çalışmaya imza atacak. ERP Komitesi, bugüne kadar gerçekleştirdiği pek çok çalışma ile kurumların dönüşüm süreçlerine katkıda bulundu. 30 Eylül – 1 Ekim günlerinde Lütfi Kırdar Kongre Merkezi’nde gerçekleştirilecek olan Bilişim Zirvesi kapsamında düzenlenecek olan bir etkinlik ile de farkındalık yaratma çalışmalarına devam edilecek. ERP Komitesi Koordinatörü Göker Sarp, konuyla ilgili sorularımızı yanıtladı.

ERP Komite’nin hedefleri ve çalışmaları hakkında bilgi verebilir misiniz?

Kurumlar hangi sektörde faaliyet gösterirse göstersinler, günümüzde rekabet gücüne sahip olmanın temelinde rakip firmalardan daha etkin ve verimli çalışabilmek yatmaktadır. ERP sistemlerinin de çıkış noktası olan bu kavram, KOBİ’ler için daha da önemlidir. Kurumların ERP kullanma nedenleri farklılık gösterir. Ancak kurumlardaki ortak olan nokta “Herkesin bireysel başarı sağlamak adına çalışmıyor olmasıdır.” ERP projeleri ile de operasyonel verimliliği artırıcı ortak bir çalışma ve denetleme düzeni oluşturulur; kişilerin hedeflediği bireysel başarılardan bütünsel olarak faydalanabilir. Firmalar her ne kadar yerine getirdikleri fonksiyonları ile organize olmuşsalar da kurumların temel çalışma modeli kendi süreçleridir. ERP sistemleri de departmanlara ilişkin modüler yapılarının altında süreç tabanlı işleyişe sahipler. Tüm süreçlerin bütünsel bakış açısıyla kurulması ile ERP sistemlerinde başarı yakalanabilir.

ERP komitesi olarak başladığımız yolumuza CRM, İş Zekası komitelerinin de desteği ile “Kurumsal Dönüşüm Platformu” olarak devam edeceğiz. Bu başlık altında potansiyeli büyük bir organizasyon yaparak kurumların bu konuya olan ilgilerini artırmayı ve henüz haberdar olmamış kurumların da dikkatlerini çekmeyi planlıyoruz.

İzmir, Bursa, Ankara ve Antalya olmak üzere dört bölgede temsilcilerimiz görevlerine devam ediyorlar. Yakın dönemde Eskişehir, Konya, Gaziantep, Adapazarı, Kayseri şehirlerinde de temsilcilerimizi belirleyip ülke çapında kurumsal çözümlere, kurum kültürü oluşturmaya ve kurumsal dönüşüme olan farkındalığı artırmaya devam edeceğiz.

ERP sistemleri firmalara, operasyonel etkinlik ve daha iyi karar verebilme, bilgiye hızlı erişim gibi getirileri sağlayarak, şirketin rekabetçi olması için fırsat sunan projelerdendir. Dünyadaki değişime karşın kendi içinde yenilenme fırsatı bulamayan firmalar için ERP projeleri bulunmaz bir fırsattır. Bu yüzden ERP sistemlerini yalnızca bir yazılım olarak değerlendirip, sunduğu stratejik önemi gözden kaçırmamak gerekir.

ERP Komitesi, Türkiye’deki ERP kullanıcıları, akademisyenler, yönetim danışmanları ve stratejistlerin yanı sıra ticaret, sanayi ve hizmet sektöründeki kuruluşlar ile iş uygulamaları sektöründe faaliyet gösteren firmalardan oluşan marka bağımsız bir platformdur.

Sektörel olarak kurduğumuz çalışma grupları ile ERP adayı firmalara yönelik ERP kullanımı raporları oluşturuyoruz. ERP’yi ve proje yönetimini anlattığımızı seminerler ve adaylara yönelik terapi aktivitelerinden oluşan Adım Adım ERP programımız var. Farkındalık yaratan tanıtım kampanyaları düzenliyoruz. Kişisel mesajlar ile üyelerimizi posterlerde yer alıyor. Bunları basına dağıtıyoruz. Firmaları kendi yerlerinde mevcut durumlarını fark etmeleri ve yol haritalarını oluşturabilmeleri için gönüllü analiz toplantıları düzenliyoruz. Akademisyenler tarafından kaleme alınan dokümanlarımızı ücretsiz olarak paylaşıyoruz.

Bilişim Zirvesi kapsamında ERP Komite’nin nasıl bir çalışması olacak?

Bilişim Zirvesi kapsamında ERP Komitesi üyelerinin yer aldığı paneller, kurumsal başarı hikayelerinin temsilcileri, konu odaklı seminerler ve sektörel vizyon konuşmalarıyla komite üyeleri ve genel katılım için kurumsal yazılımlar ve yönetim sistemleri üzerine farkındalık yaratmak ve deneyim paylaşımını artırmayı amaçlayan bir çalışma olmasını hedeflemektedir.

İki gün boyunca Bilişim Zirvesi’nde yer alan komite üyeleri, “ En İyilerden Özgür Konferanslar” temasıyla gerçekleştirilecek sunumlar, seminerler ve paneller dışında işbirliği ve networking imkanı ile üyelerle tanışma fırsatı bulacak gözüküyor.

Bu etkinliğe kimler katılmalı?

Bilişim Zirvesi’nde yer alan ERP Komitesi Programı; ERP, CRM, İş Zekası alanlarında proje adayı kurumlar, kurum temsilcileri, Kurumsal çözüm kullanıcıları, çözümleri yaygınlaştırma düşüncesi olan proje ekipleri, anahtar kullanıcılar, kurumların karar verici seviyesindeki yöneticilerinin, bilişim ve yönetim danışmanlarının katılımı için uygundur.

Etkinlikte katılımcılara aktarılacak konular neler?

Bilişim Zirve’sinde ERP, CRM, İş Zekası Komitesi ve Kurumsal Dönüşüm Platformuna özel olarak tahsis edilen salonda 2 gün boyunca başarı hikayeleri, ERP Pazarı ve gelişimi, inşaat sektöründe yeni yönetim metodları ve ERP, Perakende sektöründe teknolojik gelişmeler, Omni – Channel Perakendecilik, CRM ve Müşteri Deneyimi, WMS (Depo Yönetim Sistemleri), ERP projelerinde Scrum, İş Zekası gibi birçok başlıkta panel ve seminer düzenlenirken Pronet, PFW Havacılık, Reka, Hill International, FKT Koltuk Sistemleri, Norm Grup, Endel’in Kurumsal Başarı Hikayeleri yer alacak.

Türkiye ERP pazarının gelişimini nasıl değerlendiriyorsunuz?

Türkiye’nin dünya ekonomisi ile entegrasyonunun 2000’li yılların başına kadar sınırlı kalması, henüz endüstri topluluğu yolculuğumuzun başlarında olmamız, Türkiye’deki mevcut dış kaynaklı sermayenin azlığı, firmaların Kurumsal İş Çözümlerine kanalize ettikleri finansal kaynaklarının sınırlı olması, ERP sistemlerinin Türkiye’de yaygınlaşmasını yavaşlatmış ve geciktirmiştir. Bu koşullara rağmen, yurtiçi ve yurtdışı kaynaklı olarak ERP çözümlerinin firmalara sağladığı katkılar ve alınan sonuçların duyulması ile son bir iki yıl içinde Türkiye’de ERP kullanımının gelişimi hızlanmış ve özellikle 2010 yılından itibaren çok ciddi bir ivme kazanmıştır.

Türkiye’de 90’lı yıllarda ERP programlarının piyasaya girişinden itibaren yaklaşık 7.000 orta ve büyük ölçekli firmada (çalışan sayısı >50) ERP projesi gerçekleşti. 2012 TÜİK verilerinde göre bu büyüklükteki toplam işletme sayısı 39.711 olarak belirlenmiştir. Yani günümüzde Türkiye’deki büyük ve orta ölçekli firmaların yaklaşık yüzde 17,6 ‘sında ERP projesi gerçekleştirilmiş durumda. Bu sayı Türkiye ekonomisi için çok düşük bir sayıdır.

ERP kullanmayan şirketlerde, zaman ve parasal kayıpların oluşturduğu kaynak israfı ERP için yapılacak yatırım maliyetinden çok daha yüksek olur: Bu da hem şirketlere hem de genel ekonomiye çok şey kaybettirir.

Günümüzde rekabet şartları nedeni ile şirketler kaynaklarını daha iyi kontrol etmek zorunda kalıyorlar. Kurulduklarında tüm şirket yapısını manuel olarak kontrol altında tutup, süreçlerini yönetebilirken, kapasiteleri büyüdükçe ve işleri karmaşıklaştıkça kontrol etmek güçleşiyor.

Eğer firmalar büyümelerine veya büyüme isteklerine karşın herhangi bir kurumsal sistem kullanmadan yaşamlarına devam ederlerse, bir süre sonra yavaş yavaş müşterilerine hızlı geri dönüş sağlayamayacaklar, gerçek maliyetlerini zamanında göremeyecekler, stoklarını takip edememeye başlayacaklar, verimlilikleri giderek düşecek. Mükerrer veri girişleri ve vakit alan rapor hazırlıkları zaman kayıplarına yol açacak. Finansal durumun her istenilen anda gerçek zamanlı olarak görülebilmesi zorlaşacak, nakit akışı yönetirken problemler yaşanacak, tedarikçiler ve işletmedeki malzemelerin çevrimi izlenemeyecek hale gelecek, fazla mesailer artacak, hızlı – zamanında karar alınmasına iyice zorlaşacak, kısaca kör dövüşü olacaktır.

Stratejik önem gözden kaçırılmamalı

Göker Sarp, ERP konusunda Türkiye’deki potansiyeli ve bu potansiyelin nasıl harekete geçirilmesi konusundaki görüşlerini şöyle açıkladı:

“ERP sistemleri firmalara, operasyonel etkinlik ve daha iyi karar verebilme, bilgiye hızlı erişim gibi getirileri sağlayarak, şirketin rekabetçi olması için fırsat sunan projelerdendir. Dünyadaki değişime karşın kendi içinde yenilenme fırsatı bulamayan firmalar için ERP projeleri bulunmaz bir fırsattır. Bu yüzden ERP sistemlerini yalnızca bir yazılım olarak değerlendirip, sunduğu stratejik önemi gözden kaçırmamak gerekir.

Türkiye’de ERP kullanıcısı firmaların ERP’ye karşı yaklaşımları kurumsal iş çözümleri yatırımlarını korumaya yönelik olduğuna şahit oluyoruz. Firmalar kurumsal uygulama yatırımlarını koruma uğruna daha yüksek maliyete katlanarak entegre olmayan veya tüm süreçlerini takip etmedikleri yazılım yatırımlarını sürdürüyorlar. Bu da firmaların içinde ERP kullanımının yaygınlaşması karşısında bir engel olarak duruyor.

Eğer firmalar, ERP sistemlerini yalnızda bir yazılım olarak değerlendirmeyip, dünya ile rekabet için olmazsa olmazlardan biri olduğunu kabullenirler bu konudaki farkındalıkları artırılabilirse, önümüzdeki yıllarda Türkiye’deki kurumsal yönetim sistemlerine olan ihtiyaç artacak, kullanım çok daha fazla yaygınlaşacaktır.”

 

22 Yıl Önce Bu Hafta

 
 
 
 
  Web Analytics