Bilişim Dünyası 29 TEMMUZ 2013 / 09:27

Mimaride sadelik ve bütünsellik esas

Rastlantısal mimarilerin yaygınlaşmasını önlemek ve verilerin en etkin şekilde korunmasını sağlamak için en iyi strateji Koruma Depolama Mimarisi’ni sistemlere uygulamak.

EMC; veri koruma odaklı sıkıntıları gidermek ve Koruma Depolama Mimarilerini her ölçekte şirketin  sistemlerinde konumlandırılabilmesi adına yeni donanım ve yazılım ürünlerinden oluşan çözüm serilerini duyurdu. Yeni ürünler, halihazırda kullanılan Data Domain, Avamar, NetWorker ve Mozy ürün serilerinin kapsamlarını da genişletiyor.
Kurumsal BT yönetimi yapısında farklı işlevleri gözeten ekiplerin ihtiyaçlarını karşılamak artık bir gereklilik. Bu, BT bütçelerinde etkili çözümler kadar, olası risklere karşı bütünsel bakış ve sorumluluğun birimlerde değil bütünsel BT yapısında olması gerekliliği ışığında, yönetimde kolaylık anlamına geliyor. Aksi halde, paydaşların birçoğu; yönettikleri ortamların korunması için daha fazla kontrol adına kendi çözümlerini uyguluyor. Bu da, parçalara ayrılmış bir dizi veri koruma süreci, sahibinin kim olduğu net olmayan, EMC’nin tabiriyle bir ‘rastlantısal mimari’ ortaya çıkartıyor.
EMC Türkiye Genel Müdürü Önder Sönmez’e göre, etkin veri koruma için en iyi strateji bir Koruma Depolama Mimarisi’nin sistemde yerini alması. “Bu yapı, ‘rastlantısal mimariler’in yaygınlaşmasını önler” yorumunu yapan Sönmez, şu detayları paylaştı:
“Rastlantısal Mimariler, kullanıcıların veri korumayla ilgili zorluklarla hızlı başa çıkma çabalarının aslında doğal sonucu. Kullanıcılar yüksek maliyetli veri ambarı ya da standart özellikleri olan ürün ve çözümler kullanır. Bu ürün ve çözümlerin yönetilmesi, optimize edilmesi zordur. Yeni çözümler ise veri koruma stratejilerini ve altyapılarını birleştirmeleri için işletmelerin aktif olarak veri korumayla ilgili zorluklara karşı hazırlanmasını sağlıyor.”

Üç temel başlık
Bu tabloda EMC, veri yedekleme ekiplerinin, rastlantısal mimarilerin yarattığı karmaşadan, işletmelerin ihtiyaçlarını karşılayan etkin bir Koruma Depolama Mimarisine geçmelerine imkan veren çözümler sunuyor. Koruma Depolama Mimarisi’nin üç kilit özelliği var. Bunlardan ilki olan Koruma Depolama başlığında mimarilerin dayanak noktası; maliyet ve kapasitesi optimum düzeyde olan, felaket kurtarma, veri yedekleme ve arşivleme işlevleri sunabilen, yüksek veri dayanıklılığına sahip veri depolama özellikleri. Veri Kaynağı Bütünleştirme özelliği ise hem optimize edilmiş veri akışlarını hem veri kaynaklarının kullanıcı arayüzlerini kullanarak, işletmelerin istediği performansı ve görünürlüğü sağlıyor. Son olarak, Veri Yönetimi Hizmetleri de, veri kopyalarının tümünü içeren bir katalog ve mevzuatlara uyumluluk adına raporlama ve analiz hizmetlerini içeriyor.
ETİKETLER : Sayı:932

22 Yıl Önce Bu Hafta

 
 
 
 
  Web Analytics