Bilişim Dünyası 06 MART 2014 / 10:54

Mobil reklamın etkisi büyüyor

Sanallaştırma, ağ ve bulut bilişim teknolojileri tedarikçisi Citrix Systems, 2014'ün ilk çeyreği için Citrix Mobil Analiz Raporlarını yayınladı. Raporları, mobil veri hizmetleri kapsamında deneyim kalitesini belirleyen abone davranışlarını ve bu davranışlara bağlı faktörlere ilişkin bilgileri içeriyor. Raporlar şu sonuçları ortaya çıkardı:

- Mobil reklamların ulaştığı kitle büyüyor. Video reklamlarından ve bu reklamlardaki veri hacminden etkilenen abone sayısında çarpıcı bir büyüme öngörülüyor.

- Mobil sağlık uygulamalarının kullanım oranları sürekli artıyor. Sağlık uygulamalarının veri trafiğinde etkisi artacak.

- Citrix tüketici anketine katılanların yüzde 68'i kendilerini mobil cihazlarda yer alan en az bir oyun için ‘hafif bağımlı’ olarak kategorize ettiler.

- Sosyal ağlardaki veri içeriğinin yüzde 32'si video, yüzde 63'ü resim, yüzde 5'i de metinlerden oluşuyor.

“Yayın süreleri” daha fazla

Citrix’in raporuna göre, mobil reklamların ulaştığı kitle 2013 ile kıyaslandığında neredeyse iki katına çıktı. Bu büyümeye karşın mobil reklamlar, abonelerin günlük mobil veri hacminin yüzde ikisinden daha azını oluştururken, yalnızca yirmi aboneden biri video reklamlarını takip ediyor. Citrix, video reklamlarından ve bu reklamlara atfedilebilen veri hacminden etkilenen abone sayısında büyüme öngörüyor. Bu büyüme, Facebook tarafından Aralık 2013'te tanıtılan ve otomatik oynatılan video reklamları gibi dinamiklerle de desteklenecek. Citrix tüketici anketine katılanların yüzde 59'u, mobil reklamların aylık veri kotalarından kullanılmadığına inanıyor.

Mobil sağlık zamanı

Sağlık uygulamaları, en hızlı büyüyen mobil uygulama kategorilerinden biri. Tüketici anketi verilerine göre katılımcıların yüzde 52'si mobil sağlık uygulamalarını ilk indirdikleri zamana kıyasla daha sık kullanıyor. Abone kullanımına göre belirlenen sağlık kategorisindeki en popüler 10 uygulama ise fitness ve koşu, zayıflama ve beslenme ve kadın sağlığı ile ilgili. FitBit, Nike+ ve Pebble gibi giyilebilir cihazlardaki artış ve bu cihazların kendi işlevselliklerine daha fazla fitness ve mobil sağlık uygulamaları bütünleştirme eğilimlerinden dolayı Citrix, sağlık uygulamalarının ağ üzerindeki genel veri trafiğinde artan bir etkiye sahip olacağını öngörüyor.

Mobil aboneler oyun derdinde

Mobil oyunlar tarafından oluşan ağ yüküne katkıda bulunan üç faktör şunlar; popülerlik, oyunların kendi video içerikleri ve “bağımlılık” – oyun oynamak için harcanan toplam süre. Tüketici anketine katılanların yüzde 68'i kendilerini mobil cihazlarda yer alan en az bir oyun için “hafif bağımlı” olarak kategorize ediyor. Mobil abonelerin yüzde 10'unun ağ bağlantılı oyunları zaten oynadığı göz önünde bulundurulduğunda, büyümenin bu popüler uygulama kategorisinde yükselişe geçmesi bekleniyor.

Sosyal ağlarda video öne çıkıyor

Geçtiğimiz sene video paylaşım sitesi Vine'nin Twitter’daki tanıtımı ve Facebook'un Instagram'ına da videonun entegre edilmesi ile sosyal video paylaşımında çarpıcı bir artış gerçekleşmişti. Bunun sonucu olarak, sosyal ağlardaki veri içeriğinin yüzde 32'si video, yüzde 63'ü resim, yüzde 5'i de metinlerden oluşuyor. Bu yüzde oranlarının operatöre ve bölgeye göre önemli ölçüde farklılık göstermesine rağmen, kullanıcıların günlük veri hacmine olan katkısı bakımından sosyal ağlar ortalama yüzde sekiz tüketim gerçekleştiriyor. Örneğin, Avrupa ve ABD’deki sosyal ağ veri trafiğinin tüm veri trafiği içindeki oranı sırasıyla, yüzde 18 ve yüzde 16. Buna karşın, Asya Pasifik bölgesindeki popüler sosyal ağ sitelerine dayandırılabilecek genel veri trafiği ise yüzde 4.

 
ETİKETLER : Citrix

22 Yıl Önce Bu Hafta

 
 
 
 
  Web Analytics