Bilişim Dünyası 29 EYLÜL 2014 / 09:46

Modern toplumun yolu yüksek hızlı internetten geçiyor

Teknolojinin her geçen hayatımızın her alanına girmesiyle birlikte artan veri ve hız ihtiyacına cevap verebilecek en önemli teknolojilerden biri olarak geniş bant görülüyor.

Yasemin Saygı

Haberleşme teknolojilerinde son yıllarda dünyada yaşanan hızlı gelişmelere paralel olarak, Türkiye’de de bu teknolojiler ve üzerinde sunulan hizmetler hızla gelişmektedir. Elektronik haberleşmede, iletişim ve iş alanında sürekli artan ve gelişen çevrimiçi bankacılık, sosyal medya gibi internet tabanlı servis ve uygulamalar bütün sektör paydaşları için yeni bir dizi araştırma ve düzenleme konularını öne çıkarmaktadır.  Sosyal medya ve mobil bankacılık hizmetleri gibi internet tabanlı uygulamaların artması, mobil geniş bant hizmetlerinin kullanımı ve mobil geniş bant yaygınlık oranında önemli artışları beraberinde getirmiştir.

Geniş bant teknolojisini teşvik edici politikalar artıyor

Sadece mobil alanda değil sabit alanda da geniş bant kullanım büyük oranda artış göstermiştir. Geniş banta olan yoğun talep nedeniyle, bugün küresel seviyede geniş bantı teşvik edici ulusal politikalar ve stratejiler uygulanmasına, böylece ülke çapında geniş bant altyapısını oluşturmaya, internet hizmetlerinin ve uygulamalarının benimsenmesiyle evrensel erişimin sağlanmasına çalışılmasına rağmen; özellikle gelişmekte olan birçok ülkede, geniş bant hizmetlerine erişim sorunu geniş bant kullanım yaygınlığı ve sosyal medya servislerinin kullanımı için önemli bir engel teşkil etmekte, bölgeler arasında önemli farklılıklar doğurmaktadır.

Geniş bant gelişmekte olan toplumlar için kritik önem taşıyor

Yüksek hızlı ve gelir düzeyine uygun geniş bant internet bağlantısı, günümüz toplumunun ekonomik ve sosyal yönünün mihenk taşını oluşturuyor. Yüksek hızlı internet elit bir eğlence olmanın çok ötesinde hizmet ve veriye erişimde gelişmekte olan toplumlar için kritik önem taşıyor.

Uluslararası Telekomünikasyon Birliği (ITU) ve UNESCO’nun ortak girişimiyle kurulan Geniş Bant Komisyonu tarafından 2014 yılı Eylül ayında hazırlanan “The State of Broadband 2014: Broadband for All” isimli rapor, BT’nin eğitime dâhil edilmesi ve yeni neslin dijital ekonomide rekabetçi olabilmesini hedefleyerek hazırlandı. Raporda dört ana tema ele alındı:

-          Eğitim ve BT yetenekleri

-          Geniş bant gelişimi

-          İş modelleri

-          Politikalar

BTK tarafından açıklanan 2014 yılı ikinci çeyreğine ait Üç Aylık Pazar Verileri Raporu’na göre, Türkiye’de geniş bant abone sayısı bir önceki çeyreğe göre yüzde 5,8 oranında artarken, toplam geniş bant abone sayısı 37 milyona yaklaşmıştır.  Mobil ve sabit geniş bant altyapı yatırımları ve kullanımının yaygınlaşması dünya çapında artarak devam ederken, dünya çapında sabit geniş bant abone sayısının 2014 yılsonu itibarıyla 711 milyonu aşması öngörülüyor. Mobil geniş bant kullanımı ise 2014 yılında ortalama yüzde 20 ile en yüksek büyüme oranını yakaladı. 2013 yılının Eylül ayında 191 LTE şebekesi bulunurken, 2014 yılsonu itibarıyla bu rakamın 350 olması bekleniyor. Yine 2013 yılının Eylül ayında sayısı dokuz olan LTE-Advanced şebeke sayısının ise, 2014 yılı sonunda 40’ı bulması bekleniyor.

ITU tarafından açıklanan rapora göre, dünyada kıtalar bazında mobil geniş bant şebekelerinin kapsadığı alanların yüzdesi ise şöyle;

 • Avrupa: yüzde 17

 • Amerika: yüzde 25

 • Afrika: yüzde 8

 • Arap Ülkeleri: yüzde 4

 • Asya ve Pasifik Bölgesi: yüzde 40


Gelişmişlik seviyelerine göre penetrasyon oranlarına bakarsak gelişmiş ülkelerde yüzde 84, dünyada yüzde 32 ve gelişmekte olan ülkelerde ise yüzde 21 olduğu öne çıkıyor.

Yapılan mobil haberleşme pazar araştırmalarında;

 • 2013 yılında 7 milyar olarak gerçekleşen küresel mobil cihaz ve bağlantı sayısının

 • 2012 yılına göre 526 milyon artış gösterdiği, bu artışın %77’sini (406 milyon) akıllı telefonların oluşturduğu ve bu sayının 2018 yılında %8 yıllık birleşik büyüme oranı ile

 • 10.2 milyar olacağının beklendiği,

 • 2013 yılında 7 milyar olan küresel mobil cihaz ve bağlantı sayısının, 2014 yılı sonunda

 • 7.6 milyar olması beklenen küresel nüfusu geçeceği,

 • 2018 yılında beklenen küresel mobil veri trafiğinin üçte ikisinden fazlasının görüntü temelli olacağının beklendiği,

 • 2018 yılında oluşacak mobil cihaz veri trafiğinin yarıdan fazlasının (yaklaşık 17 Exabyte) WiFi veya femtocell cihazlarından oluşan trafik olacağı,

 • 2017 yılında 7 milyar insanın kullanımında 7 trilyon mobil cihaz olacağı,


belirtilmektedir.

Teknoloji insanların öngörüsünden daha hızlı gelişiyor

Raporda ülkelerin geniş banda erişimi artırmak için uygun politika ve stratejileri yürütmesi gerektiği üzerinde durulurken, herkesin günümüz yaşamına dâhil olması için bunun önemli bir gereklilik olduğu vurgulandı. Başarılı bir politika yürütülebilmesi için kamu ve özel sektörün birlikte hareket etmesi gerektiğine değinilirken, yüksek hızlı internet ile yeni dijital ekonomide söz sahibi olunmasının küresel rekabete etkisinden bahsedildi.

Raporda hükümetler ve politikaları belirleyenlerin geniş bant ağlar ve hizmetlerin yaygınlaşmasıyla dijital ekonominin büyümesi arasında paralelliği fark etmeleri istendi. Geniş bant ağ ve hizmetlerin basit altyapılardan çok daha fazlasını ifade ettiği raporda yer alırken, iletişim, iş yaşamı, oyun ve iş modellerinin tamamen değiştiğinden söz edildi.

Raporda, gelişmekte olan ülkelerin, dijital evrime katılarak bilgi ekonomisi ve toplumu olma yolunda yeterli adımı atamadıkları bilgisi verildi. Günümüzde tüketici uygulamalarının henüz aşırı yüksek hızda internete ihtiyaç duymadığı vurgulanırken, önümüzdeki dönemde gigabit seviyesindeki hızların talep edileceği aktarıldı. Raporda yer alanlardan bazı satırbaşları şu şekilde oluştu:

-          Tecrübeler, teknolojinin insanların öngörüsünden daha hızlı geliştiğini gösteriyor. Bu sebeple ülkeler ve operatörlerin şimdiden çok daha yüksek hızlı interneti planlamalı.

-          Hükümetler, ulusal geniş bant planlama süreçlerine öncülük ederek ekonomik gelişimini ve büyümenin motoru olarak BT ve e-dijital yeteneklere yatırımda bulunmalılar.

-          Hükümetlerin hem erkekler hem de kadınların eşit şartlarda erişilebilir fiyatlarla geniş bant internet fırsatı sunması gerekiyor.

-          Özel sektör yatırımlarının önünün açılarak çeşitliliğin artırılması, BT’ye daha fazla ilgi gösterilmesiyle dünya çapında tüm ülkeler arasında işbirliğinin oluşturulması görevi de hükümetlere düşüyor.

 
ETİKETLER : 990

22 Yıl Önce Bu Hafta

 
 
 
 
  Web Analytics