Bilişim Dünyası 12 MART 2018 / 14:32

Müşteri odaklı üretim hayalinizi gerçeğe dönüştürün!

CDT Bilgi Teknolojileri, elektronik odaklı Ar-Ge çalışması yürüten, tasarım ve üretim yapan kurumlara Mentor – Valor çözümünü sunuyor.

Sanayi kuruluşları, Endüstri 4.0 ile birlikte yeni bir döneme adım atıyor, akıllı fabrika konseptini üretim tesislerinde hayata geçiriyorlar. Elektronik baskı devre (PCB) üretiminin her aşamasını yöneten ve analiz edilmesini sağlayan Mentor – Valor çözümüyle CDT Bilgi Teknolojileri, bu tesislerin dijitalleşme süreçlerine önemli katkılar sağlıyor. CDT Bilgi Teknolojileri Genel Müdürü Alpay Göğüş, dönüşüm süreçleri ve bu konuda kuruluşlara sağladıkları faydalar konusunda sorularımızı yanıtladı:

Endüstri 4.0 ile birlikte kurumsal kullanıcıların teknoloji yaklaşımlarında nasıl bir değişim–gelişim söz konusu oluyor?

Kullanıcıların yeniliklere açık olması halinde pazarın gelişmesi kaçınılmaz. Hem çözüm üretenler hem de teknoloji sağlayanlar bu konulardaki istek ve yatırımlar sayesinde gelişebiliyor ve ürün, çözüm ya da hizmet üretebiliyorlar. Üretim şirketlerinde kaçınılmaz bir gelişim ve yenilik süreci gerektiren Endüstri 4.0, bu konuda kurumların teknoloji ile gelişimlerini sağlıyor.

Akıllı fabrikanın temel kıstasları neler?

Bir fabrikayı ‘akıllı’ kılan en önemli etmen üretim sürecinin bir parçası olan nesnelerin, makinaların ve bireylerin birbirleriyle iletişim kurması ve karşılıklı veri aktarımında bulunabilmesidir. Bu verilerin gerçek zamanlı iletimi, depolanması ve analiz edilebilmesi ile gerçek dünyanın sanal bir kopyasının oluşturulması, simülasyonlar yapılabilmesi ve hızlı karar alınabilmesi mümkün olur. Bu kararların merkezi olarak tek elden değil sistemin herhangi bir parçası tarafından alınabilmesi ile sistemin parçalarının özerk çalışabilmesi ve modülerliği sağlanır. Bu hem tüm üretim sisteminin esnek çalışabilmesine hem problem çözüm yetisinin artırılmasına hem de yapılması gereken değişikliklere daha kolay uyum sağlamasına olanak verir. Bu esneklik sayesinde de müşteri odaklı üretimin; müşteri isteklerine göre tüm sistemin kolayca değiştirilebilmesinin yolu açılmış olur. Endüstri 4.0’ın temel amacı da bu müşteri odaklı üretim hayalinin gerçekleştirilmesidir aslında.

Dijital dönüşüm konusunda yapılan yanlışları sıralarsak hangi konular ön plana çıkıyor?

Teknolojinin bir araç değil amaç olarak görülmesi, süreç ve insan unsurlarının da teknoloji kadar önemli olduğunun gözardı edilmesi, başlanıp bitirilecek bir proje olarak görülmesi ve bunun firma için bir kültür, bir operasyonel model olduğunun düşünülmemesi

CDT bu konuda şirketlere ne tür çözüm ve hizmetler sunuyor? 

Elektronik tasarım ve üretim otomasyonu konusunda Ortadoğu ve Doğu Avrupa bölgesinin toplam çözüm sunabilen en tecrübeli ekiplerden biri olarak elektrik - elektronik, telekomünikasyon, savunma, otomotiv, uzay - uçak, beyaz eşya ve üretim sektörlerine çözümler sunuyoruz. Bu kapsamda kendi sektörlerinde lider konumda bulunan 70’in üzerinde önemli müşterimiz mevcut. Profesyonel yaklaşımımız ile uluslararası kabul gören yenilik ve teknolojileri, yerel hizmetler ve uzmanlıkla birleştirerek müşterilerimize tasarım, analiz, simülasyon ve üretim süreçlerini destekleyecek çözümler sunuyoruz. Elektronik baskı devreleri (PCB) tasarım ve üretimi, kablolama, güvenilirlik mühendisliği gibi farklı konularda danışmanlık ve eğitim hizmetleri veriyoruz. Elektronik tasarım otomasyonu konusunda Mentor Graphics, Downstream, DFR gibi üreticilerin yanı sıra bu alanda katma değerli çözümler sunan Logicircuit, Leading Edge, HiFuture gibi uzman şirketlerin de temsilciliğini yapıyoruz. Günümüzde Türkiye'de Ar-Ge çalışmaları giderek artıyor. Elektronik odaklı Ar-Ge çalışması yürüten, tasarım ve üretim yapan tüm kurumlara çözümlerimizle hizmet sunuyoruz.

Mentor - Valor, bu konuda hangi boşluğu dolduruyor?

Mentor - Valor çözümleri elektronik baskı devre (PCB) üretiminin her aşamasını yönetmeyi ve analiz etmeyi sağlayan bir ürün ailesi. Çözümlerimiz PCB üretim süreçlerinin, üretim hatlarının, araç ve gereçlerinin, hammadde ve malzemelerin hazırlanması, izlenmesi, yönetimini sağladığı gibi kalite yönetimi ve üretim odaklı karar süreçlerini destekliyor. Elektronik, beyaz eşya, otomotiv, savunma ve havacılık, bilişim teknolojileri, telekomünikasyon cihazları, otomotiv gibi PCB tasarım ve üretiminin yoğun olduğu tüm sektörlerde dünyanın önde gelen kuruluşları Valor çözümlerini tercih ediyor. Mentor - Valor çözümlerinin PCB tasarım ve üretimi yapan firmalar için benzersiz bir çözüm olduğunu düşünüyoruz. Bu benzersizlik hem sektörde kullanılan pek çok donanım ve yazılımın entegrasyonunu sağlamaya yönelik hazır bir platform sağlanmasından; hem de IoT, ortak veri paylaşımı ve analitik özellikleri ile Endüstri 4.0 geçişi için sunulan sağlam bir altyapı olmasından kaynaklanıyor. Mentor - Valor çözümleri sektör odaklı yapısı ile geleneksel sektör bağımsız kurumsal kaynak planlama (ERP) ve üretim  - yürütme sistemlerinin (MES) yetersiz kaldığı noktalarda devreye girerek bu sistemlerin PCB üretiminde daha etkin bir biçimde kullanılabilmesine de olanak sağlıyor.

22 Yıl Önce Bu Hafta

 
 
 
 
  Web Analytics