Bilişim Dünyası 17 ARALIK 2014 / 15:23

Müthiş bir teknoloji kullanımı

Bugün geldiğimiz nokta itibariyle, tüketiciyi doğrudan içine alan müthiş bir teknoloji kullanımıyla karşı karşıyayız. Facebook, Twitter gibi sosyal kanalların yanı sıra cep telefonu kullanım oranlarıyla, teknolojiye çok hızlı adapte olabilen, çok kullanan, çok tüketen ve teknolojiye karşı çok istekli bir tüketiciye sahibiz.

Komtaş Bilgi Yönetimi Genel Müdürü Yüksel Çomak

Bunun yanın da teknoloji üretimi konusunda ise halen çok gerideyiz. ‘’Üreten ve tüketen arasındaki bu önemli farkın ortadan hızla kalktığı, teknoloji üreten bir ülke olmamız’’ önemli bir temenni diye düşünüyorum.

Dünyanın herhangi bir noktasında üretilen teknolojiyi anlayıp kullanma noktasında baş döndürücü bir hıza sahipken; gelişmiş ülkeler, bu baş döndürücü hızı, teknolojinin üretiminde kullanmak noktasında daha belirgin bir motivasyona sahipler.

Türkiye’de bilişim sektörünün büyüme ve gelişme süreci açısından büyük fırsatlar içerdiğini düşünüyorum. Neden? Çünkü sektörün sermayesi, kalifiye iş gücü ve yaratıcılık. Ülkemizde birçok sektör; enerji, maden gibi farklı sektörlere bağımlılıktan dolayı gelişmekte zorlanırken, bilişim sektörü sahip olduğumuz genç nüfus ve yaratıcılığın yeterli olabildiği fırsat içeren tek alan.

Bu gelişimi adresleyecek politikalar üretmek gerektiğine, başta üniversiteler olmak üzere, diğer eğitim kurumlarının stratejilerinde fırsat içeren sektörlerden biri olarak yer almak gerektiğine, ülkenin kamu ve özel sektör işbirliklerine ortam hazırlamak adına seferberlik bilinci gerektiren bir konu olduğuna inanıyorum.

BThaber, bilişim sektörünün dününe ve bugününe şahit olmuş; aynı zamanda tarafsız, güvenilir yayıncılık yaparak bizlerin de bu gelişime şahit olmamızı sağlamış çok değerli bir yayındır. Sektörümüzün kurumsal hafızasına sahip olan BThaber, bilişim sektörü temsilcilerini bir araya getiren çeşitli ölçekteki etkinliklere de ev sahipliği yaparak, yıllarca ortak akıl oluşumunu desteklemiş, birlikte çözüm aranmasına zemin hazırlamıştır.

 
ETİKETLER : 1000

22 Yıl Önce Bu Hafta

 
 
 
 
  Web Analytics