Bilişim Dünyası 15 OCAK 2017 / 16:16

Netcad, küresel bir şirket olma yolunda ilerliyor

Taxim Capital ile önemli bir yatırım anlaşması yapan Netcad hem yurtiçi hem de yurtdışı pazarlarda büyüme stratejisi izleyecek.
Mekânsal tabanlı mühendislik ve coğrafi bilgi sistemleri alanlarında faaliyet gösteren Netcad, özel sermaye yatırım fonu Taxim Capital ile güçlerini birleştirdi. Netcad, bu yatırım ile birlikte hem yurtiçi hem de yurtdışı yatırımlarına ağırlık vermeyi planlıyor. Netcad Genel Müdürü Ufuk Balcı, yazılım pazarının gelişimi, bu süreçte şirketin yeni hedefleri ve yatırımları konusunda sorularımızı yanıtladı.
 
Türkiye yazılım sektörünün gelişimini nasıl değerlendiriyorsunuz?
Yazılım sektöründe önemli gelişmeler olduğunu gözlüyorum. Özellikle yerli yazılımın desteklenmesi ve yazılım ihracatının artması için teşviklerin verilmesi konuları 2016 yılının önemli başlıklarıydı. Diğer taraftan kendi sektörümüz olan coğrafi bilgi sistemlerinin önemi ve kullanımı konusunda da önemli gelişmeler olduğunu gözlüyorum. Konumsal tabanlı bilgi sistemleri, yönetim bilgi sistemlerinde daha etkin kullanılmaya başlandı. Konumsal verinin önemi daha iyi anlaşılır oldu.
 
Yatırımcıların yazılım sektörüne ilgisini nasıl değerlendiriyorsunuz ve bu konuda daha fazla başarı hikayelerinin oluşması için neler öneriyorsunuz?
Yazılım sektörünün diğer sektörlerden ayıran en önemli özellik katma değerinin çok yüksek oluşu. Bir örnek vermek gerekirse otomotiv sektöründe katma değer yüzde 7’ler civarındayken yazılım sektöründe bu oran yüzde 90’lar civarında. Yatırımcı için katma değer çok önemli. Bu açıdan yatırımcıların yazılım sektörüne ilgisinin arttığını söyleyebilirim. Diğer yandan Sanayi 4.0 her alanda kendini hissettirecek gibi gözüküyor. Bu trendi gözleyen, görebilen yatırımcının yazılım sektörüne ilgisinin artması çok doğal diye düşünüyorum.
 
Netcad'in yerli bir yazılım şirketi olarak bugünlere gelmesindeki önemli faktörler neler oldu?
Netcad’in yerli bir yazılım şirketi olarak bugünlere gelmesini tek bir şeye bağlamak yanlış olur. 1989 yılında bu pazarı iyi görmek ve hızlı ve başarılı bir şekilde giriş yapmak başarı hikayesinin ilk bölümünü oluşturuyor. O dönemlerde ölçüler kağıtlara yazılıyor, ofise geldikten sonra hesap makinesi ile hesaplamalar yapılıyor ve bulunan koordinatlar kağıtlara çiziliyordu. Hem arazi ölçülerinin ölçüm aletlerinden doğrudan bilgisayara aktarılması hem hesapların bilgisayarda yapılması hem de çizimlerin bilgisayarda yapılması haritacılar için bir devrim niteliğindeydi. Kullanıcılar bunu çok sevdi ve gereken desteği de gönülden verdiler. 2-3 sene içerisinde Netcad’in modül sayısı 5-6 ‘ya çıktı, seneler geçtikçe de ihtiyaçlara cevap verecek şekilde modül sayısı arttı.
Burada başarının önemli etkenlerini şöyle sayabiliriz. Yetenekli yazılımcı bulmak, yazılımcının yeteneklerinden iyi istifade etmek, kullanıcı dostu yazılım geliştirmek, mevzuat değişikliklerine çok hızlı cevap vermek, teknik desteği yerinde ve zamanında verebilmek, sadece kullanıcının söylediğini yapmanın ötesinde ihtiyaç duyabileceği diğer şeyleri de kullanıcı istemeden yapmak ve ona sunmak, gerekli ulusal ve uluslararası belgeleri zamanında alabilmek. Başarı tüm bu vektörlerin bileşkesidir diyebiliriz.
 
Netcad, önemli bir yatırım aldı. Bu destek ile nasıl bir büyüme stratejisi izleyeceksiniz?
Mekânsal tabanlı mühendislik ve coğrafi bilgi sistemleri alanlarında mekânsal planlamadan arazi düzenlemesine, altyapıların oluşturulmasından üst yapılara kadar yerleşim alanlarının tasarlanması ve yönetilmesine yönelik geliştirdiği yazılımlarla Türkiye’nin en yaygın kullanılan yazılımı olan Netcad, alanında oldukça saygın bir özel sermaye yatırım fonu olan Taxim Capital ile güçlerini birleştirdi. Bu güç birliği ile Netcad, yurtiçinde ve yurtdışında büyümeye ve yatırımlarına devam edecek.
Netcad, Taxim Capital’in de desteği ile mevcut müşteri portföyünden gelen farklı fonksiyonlardaki taleplere uygun yazılım çözümleri geliştirmeyi, yeni girilen sektörlerdeki öncü firmaların talepleriyle uyumlu yazılım ürünlerinin devreye sokulmasını, ülkemizde şirketlerin daha verimli çalışmalarını sağlayacak yeni yazılımların geliştirilmesini ve Türkiye’de gösterilen başarının komşu ülkelerden başlayarak bölgesel coğrafyaya yayılmasını böylelikle de Türk yazılımlarının ihraç edilebilmesine öncülük etmeyi amaçlıyor. Özetle Netcad, yakın gelecekte Türkiye’nin gurur duyacağı küresel bir yazılım şirketi olma stratejisi izleyecek.
 
Hedeflediğiniz bölge ve ülkeler neler? 
Netpro/MINE için öncelikle Kazakistan, Türkmenistan, Rusya ve orta Afrika ülkelerini hedefliyoruz. Netigma için ise başta Silikon vadisi olmak üzere gelişmiş ülkeleri Pazar olarak hedefliyoruz. Her iki ürünümüz için yurtdışı yol haritası oluşturmaya yönelik profesyonel danışmanlık firmaları ile beraber hareket edeceğiz.
 
Yurtdışına yayılma stratejileri
Biz yurtdışında belli bir sektörü hedefleyerek sahaya çıkmadık. Sahanın ihtiyacı bizi yönlendirdi. Önce Azerbaycan Tapu Kadastro, sonra İran Tarım Bilgi Sistemi, sonra Kırgızistan Orman Kadastro gibi projeler karşımıza çıktı ve ağırlıklı olarak hizmet gerçekleştirmek zorunda kaldık. 
Bugün yurtdışı alanında kendimizi daha deneyimli görüyoruz. Yurtdışında proje yapmaya kapalı değiliz ancak strateji değişikliğine giderek hizmet sektöründen ziyade paket ürünlerimizin ihracatı konusunu ön planda tutmaya karar verdik. Bu kapsamda olgunlaşmış, uluslararası pazarda tutunabilecek kapasitede iki ürün ile sahaya çıkmayı hedefliyoruz. Biri madencilik alanında geliştirdiğimiz çok başarılı bir mühendislik ürünü olan NETPRO/MINE. Diğer ürünümüz de web bazlı yazılım geliştirme platformu olan NETIGMA.
Yaklaşık 30 civarında paket ürünümüz var. Bu ürünlerden Netpro/MINE ve Netigma’yı seçmemizin tabi ki önemli sebepleri var. Netpro/MINE Türkiye’de iyi tutundu. 500 Türk maden firmasından 300’ü ürünümüzü tercih etti. Üç üniversite derslerinde Netpro/MINE okutmaya karar verdi. Üniversitelerimiz madencilik projelerinde ürünümüzü tercih ediyorlar. Dünyada pazarı olan önemli rakipleri teknik düzeyde yakaladık, bazı konularda geçtik bile. Bu sebeple ürünümüze çok güveniyoruz.
NETIGMA ürünümüzün ise ana müşterisi Netcad oldu. 2007’den beri 200’ün üzerinde projemizde kullandık. Yazılım projesi gerçekleştirmede çok önemli zaman ve insan tasarrufu sağladığını gördük. Ürün oldukça olgunlaştı. Türkiye’de bizim dışımızda birkaç firmanın da ürünlerini Netigma platformuna taşıması ve önemli avantajlar yakalaması cesaretimizi artırdı. Mevzuattan etkilenmeyen, kodlamayı minimuma indiren, konumsal verileri de desteklemesiyle benzer yazılımlardan öne çıkan Netigma’nın uluslararası pazarda yer alabileceğini değerlendirdik.
 
 

22 Yıl Önce Bu Hafta

 
 
 
 
  Web Analytics