Bilişim Dünyası 06 MAYIS 2012 / 15:53

Odak stratejisi “Bilgi yönetimi”

Günümüzde bilgi yönetimi yazılımlarına yapılan yatırımlar iş performansı için kritik rol oynuyor. Bilgi yönetimi yeni bir aşamaya taşınıyor. IBM’in de bu doğrultuda yaptığı satın almalardan biri de 2010 yılında gerçekleştirdiği Netezza satın alması olmuştu. Veri depolama cihazları tedarikçisi Netezza’nın alınması, IBM’in iş analitiğine ne kadar önem verdiğinin de bir göstergesi olarak değerlendirilmişti. 2010 yılından beri Netezza IBM’in bilgi yönetim sistemleri portföyünde. IBM’in Akıllı Bilgi Yönetimi Çözümleri Etkinliği’nde biraraya geldiğimiz IBM İş Zekası Yöneticisi Arzu Gelgeç ile IBM’in bilgi yönetimi yaklaşımı, yeni stratejileri ve Netezza satın almasının çözüm portföyüne yansımaları ve katkıları üzerine konuştuk.
Bilgi yönetiminde yeni döneme girdik
Bilgi yönetiminin gelişim sürecine değinen Gelgeç, konunun iki ayrı evreye ayrıldığını belirterek şöyle konuştu: “Dört beş sene önce bilgi yönetimindeki ilk yeni döneme girmiştik. Veri  bütünleştirmesinden verinin öneminden bahsediyorduk. Günümüzde ise ikinci önemli yeni döneme giriyoruz  o da “Büyük Veri” (Big Data) dönemi. Etrafımıza baktığımız zaman her şey birbiri ile bağlantılı ve veri üretir durumda. Sosyal medyanın yoğun olarak kullanılması da veri miktarını etkiliyor tabii. Veri şirketlerin sahip olduğu bir değer haline geldi. Bu verileri rakiplerine karşı doğru olarak kullanabilen de avantaj sağlıyor.”
Büyük veriden söz edildiğinde bunun her zaman incelenilen verinin de artması anlamına gelmediğini belirten Gelgeç, mevcut altyapı ile incelenebilen verinin oranının ise oldukça düşük kaldığına dikkat çekti. Gelinen noktada büyük veri kavramını karşılayacak altyapıların analitik sistemlerin artık devreye girmesi gerekliliğine işaret eden Gelgeç, sözlerini sürdürdü: “Veri büyüdükçe onları inceleyebilme oranımızın da o derece artması şart. Dolayısıyla IBM’in stratejilerine baktığımız zaman bugün itibariyle  müşterilerimize bu konuda çözümler sağlayabilir durumdayız. Ne yapabiliyoruz; daha veri geldiği anda kaynaktan hedef gitmeden o yolculuk sırasında verileri inceleyip aksiyon alınmasını sağlayabiliyoruz. Ya da biriken verilerin bilgiye dönüşümü ile ilgili altyapılar sunabiliyoruz. Geçen hafta yapılan bir duyuru ile de Netazza da, IBM’in bu “Big Data” platformunun değişmez bir parçası haline geldi. Çünkü Netazza, küçükten büyüğe ölçeklenebiliyor, ne kadar fazla veri yüklerseniz performansı günümüz teknolojilerine göre o derece artıyor. Kesinlikle bu alanda çok önemli bir araç konumunda. Verinin bu kadar yoğun olduğu bir ortamda kullanıcıları sistem ayarlarıma bakayım gibi şeylerden  bağımsız kılıyor. Netazza 2011 sonunda yok sattı. IBM’in CFO’su basına yaptığı mali yılla ilgili açıklamada bunun en başarılı satın almalardan biri olduğunu söyledi. IBM olarak Neteza şirketini bünyemize katarak müşterilerimizin ihtiyacına karşılık vermiş olduk. Bu gelişim pazarda da kabul gördü. “

Bilgi yönetiminde düşünce tarzının değişmesi gerekiyor
Kurumları ellerindeki veriyi kullanmayı da çok iyi bilmesi gerektiğine değinen Gelgeç, “Çünkü yanlış kullanıldığı zaman aynı şekilde sizi bambaşka yanlış yollara da sevk edebilir. İlk adım olarak verinin tutarlılığının doğruluğunun garantilenmesi gerekiyor. Düşünce tarzının da ben veriyi nasıl yönetirimden ben bu veriden nasıl fayda sağlarıma doğru değişmesi gerekiyor. Gelişen teknoloji ve artan veriyi değere dönüştürmenin en büyük gereksinimlerinden biri bu. Bizim yaptığımız da zamanında doğru kararların alınabilmesi için gerekli
olan ortamı katma değerli ürünler ve çözümleri müşterilerimize sağlamak” diye konuştu.

İş analitiği IBM’i 2015’e taşıyacak çözümlerden biri
İş analitiğinin IBM’i 2015 yılına taşıyacak çözümlerden bir tanesi olduğuna da değinen Gelgeç, IBM’in 2015 yılına kadar IBM bu alanda yatırım yapacağını açıkladığını hatırlatarak şöyle konuştu: “Cognos’u aldık. Geçen sene Algorithmics’i aldık. OpenPages’i aldık, dolayısıyla kocaman bir portföy haline geldi. Biz yatırımlarımızı iki türlü yapıyoruz bir satın almalarla, iki satın aldığımız ürünleri laboratuvarlarımızda mevcut IBM ürünleri ile çok kısa sürede bütünleştirebiliyoruz. Ayrıca kendi üretmiş olduğumuz teknolojisi bize ait ürünleri de pazar eğilimi doğrultusunda geliştirmeye devam ediyoruz. DB2 veritabanı yazılımımızın yeni sürümünü ilan ettik.  Versiyon 10’ da tamamen “big data” kavramını da destekleyecek yapıda. Yüksek miktarda veriyi yüksek sıkıştırma oranı ile sıkıştırabilen ve yüksek performans sağlayabilen bir altyapıya sahip. Onun ötesinde  müşterilerden gelen talep artık veritabanı bağımsız olunması ama uygulama bağımlılıkları var. Yeni sürüm, bir veritabanı  platformunda geliştirilmiş uygulamanın değişiklik  yapmadan birkaç gün içinde DB2 üzerinde çalışabilmesine olanak sağlıyor. Pazara baktığınız zaman müşterilerde bu anlamda bir kayma olduğu çok net. Küresel şirketlerde DB2’ya geçen CocaCola, Mercedes, Pepsi, Audi gibi şirketler var.”
ETİKETLER : Sayı:870

22 Yıl Önce Bu Hafta

 
 
 
 
  Web Analytics