Bilişim Dünyası 27 EKİM 2015 / 09:39

Öncelik, bulut farkındalığını yaratmak ve geliştirmek

Kamu ve özel sektörün bulut bilişim ve avantajları ile tanışmasına fırsat sunan Markum.net, Türkiye’deki çalışmalarını küresele yaymak için adımlar atıyor.
 
Sektörde 15 yılı aşkın zamandır faaliyet sunan Markum.net; bulut çözümlerine yönelik dönüşüme, bu başlıktaki hizmetlerini topladığı MultiSMART markası ile yanıt veriyor. Markum.net, yaklaşık bir yıl önce Teknik Data birleşti. Bu adımıDaha güçlü ve odaklı olmak için güç birliği yaptık. Teknik Data, özellikle Linux tabanlı sistemlerde uzmanlığa sahip” sözleri ile açıklayan Markum.net Kurucusu Ahmet Çilingir’e, Markum.net CTO’su Hasan Tezgel şu eklemeyi yaptı: “Yerelden küresele açılan bir şirketiz ve Türkiye’de pazarın büyümesi için bu gibi adımların atılması lazım. İçerden bakarak bu pazarı büyütemeyiz. Bulut bilişim de zaten küresel bağları gerekli kılıyor, buna uygun yapı ve verimlilik, yerelden çıkma araçlarını ve fırsatları sunuyor.” Kullanıcılar buluta geçmek istediklerinde verilerini daha yedekli hale getirmek ya da felaket kurtarma senaryoları için birden fazla lokasyon istiyor. Bulut hizmeti veren firmalar da bu çeşitliliği ve yapıların birbiri ile konuşmasını sağlamak zorunda. Bu başlıkta Turkcell ve Türk Telekom gibi operatörlerin büyük veri merkezlerini kullandıklarını, küresel pazarda ise önde gelen veri merkezleri ile çalıştıklarını vurgulayan Ahmet Çilingir ve Hasan Tezgel sorularımızı şöyle yanıtladı.
 
MultiSMART için 2015 nasıl geçti?
 
Ahmet Çilingir: Çok verimli geçti ve gelecek 4-5 yıla bakınca, sektörler ölçeğinde en büyük büyümeyi bu sektörün, yani uçtan uca bulut bilişimin yapacağına inanıyoruz. Bulutta fırsatlar büyük ve biz de bu gelişime hazırız. Dört yılı aşkın süredir bulut servislerine yöneldik, bulut tabanlı bir çalışma sistemi ve gelecek tasarlamaya çalışıyoruz. Sonuçta bu sektörde her başlıkta dev fırsatlar var.
 
Sunduğunuz bu yapı neleri kapsıyor? 
 
Ahmet Çilingir: Web ve e-posta barındırma hizmeti artık bulut sunucular üzerinde çalışıyor. Sunucu tarafı ise pazarda en hızlı büyüyen kalem. KOBİ’ler ve diğer şirketler kendi bünyelerinde fiziksel sunucular üzerinde barındırdıkları uygulamaları artık veri merkezine taşımak, varsa kendi donanım altyapısından çıkmak istiyor. Bu yapıda buluta geçiş; çok daha ekonomik, daha hızlı ve tam ihtiyaç kadar altyapı kullanmak demek. Ek ihtiyacınız oluşursa, bulut tarafında yaklaşık birkaç dakikalık bir operasyonla bunu karşılarsınız. Ekonomik olduğu kadar hızlı bu yapıda, bulut tarafındaki verinizi ihtiyaç duyduğunuz kadar küçük parçalara ayırıp kullanma imkanınız var. Böylece yedekliliği kolay ve hesaplı biçimde sağlıyorsunuz. Bulut bu yönüyle kurumsal verimliliği çok artırıyor. Birçok KOBİ, misal CRM uygulaması kullanmaya başlıyor. Bunu kendi bünyesinde barındırmak istediği zaman, bir sunucu alma sürecinden geçmesi gerek ve bu da entegratörlerin stoklarına, ihtiyaç olan donanıma bağlı.
Hasan Tezgel: Sunucuyu kurmak ve yönetmek de yetkin insan kaynağı demek. Oysa bulut tarafında, hem siz hem biz tamamen online olarak her zaman bu sistemlere erişebilir ve gerekli anda müdahale edebiliriz. MultiSMART’ı web barındırma, sunucu ve e-posta servisleri tarafında konumlandırdık. Ayrıca bulut yedekleme tarafında da çözüm düşünüyoruz. Her ölçekte şirketin bulut tarafında sunucu ihtiyaçlarını karşılamak istiyoruz.
 
Yurtdışı planlarınız var mı?
Ahmet Çilingir: Operasyon merkezimiz İstanbul. 2016 ve 2017 hedeflerimiz içindeyse, küresel pazarda bir oyuncu olmak var. İlk adımı Hollanda ile attık. Hollanda odaklı çalışmalarımız yeni başladı ve 3-4 ay içinde oradaki ekibimiz genişleyecek. Hollanda’da ofis açmamızın sebeplerinden biri artık küresel pazarın bir parçası olma isteğimiz ve orayı küresel operasyonu yönetmek için uygun bir nokta olarak görüyoruz.
Hasan Tezgel: Türkiye ölçeğinde büyümek için de küreselde olmak lazım aslında. Bu noktaya gelene kadar birçok ülkede birçok şirketle ve veri merkezi ile görüşmeler yaptık ve gördük ki, buradan bakarak küresel düşünemeyiz. Küresel düşünmeyi sağlayacak bir ekosistem içinde olmamız lazım. Bilişimde bu bakış açısı gelişmeli. 
 
Bulutta gelişimde donanım ve yazılım nasıl bir paya sahip?
 
Hasan Tezgel: Çeşitlenen yazılımlar sayesinde bizler bulut tarafında çok rahat ve güvenli ilerleyebiliyor, önümüzü net görüyoruz. Donanım üreticileri de bulut tabanlı hizmet verecek yapıları düşünerek geliştirme yapıyor. Web sitesi barındırma çözümlerini içeren ‘bulut öncesi dönem’in ardından,  artık yeni bir dönem var. Bunlar özellikle son 5 yıldır konuşuluyor ama Türkiye’de bulut tabanlı çözümler başlangıç düzeyinde. Müşterinin bazı tereddütleri var.
 
Ne gibi tereddütler söz konusu?
 
Ahmet Çilingir: Mesela güvenlik. Biraz da ‘herşeyin elinin altında olması’ gibi bir alışkanlık var. Oysa kendi şirketinde küçük bir veri merkezi operasyonu yapan bir firma, çok daha büyük risk altında. Kritik güncellemelerin unutulma riski ise bulutta yok. Veri merkezleri, ağ yapısını en üst seviyede koruyup yöneten şirketler. Bu yapılarda büyük birikim ve anında tüm değişimlere uyum sağlama gücü var. Kurumlar bu konuda arayış içinde. Maliyetin yanında verimlilik ve hız burada öne çıkıyor. Oysa yerelde, en temelde sahip olduğunuz internet altyapısıyla bu kadar fayda elde edemezsiniz.  
 
Kamunun e-Dönüşüm çalışmaları, KOBİ ölçeğinde bulut farkındalığının artmasında pay sahibi mi?
 
Ahmet Çilingir: Kesinlikle. Ama Türkiye ölçeğinde insan kaynağı tarafında sıkıntımız var. E- dönüşümde farkındalık KOBİ’lerde etkili oluyor ama misal KOBİ’lerde hizmet verecek insan kaynağı eksiği büyük.
 
Bu ihtiyaç nasıl adreslenmeli?
 
Ahmet Çilingir: 10 yıl önce donanım ve yazılıma bu kadar kolay erişemezdiniz. Bugünse mükemmel bir otoban var. Ama bu otobanda sizi ilerletecek sürücünüz yok. Sektörde çalışan çok, ama ağ veya yazılım uzmanı gibi her bir başlıkta derinlik, uzmanlık gerek. Marmara Üniversitesi Teknoloji Fakültesi ile bağ kurduk, bu konuda ne gibi çalışmalar yapabiliriz sorusuna yanıt bulmaya odaklandık. Sektördeki oyuncuların da bu yönde adımlar atması gerek. Bu sektörde çalışmak isteyenlerin de bu uzmanlık gerekliliğinin farkında olmaları lazım. Bu sistemde ‘her şeyden anlamak’ olmaz. Zaten sistem, size herhangi bir başlıkta uzmanlaşma imkanı sunuyor.  
Hasan Tezgel: Bu derinleşme gereğini 20’li yaşlara indirebilmek, ilgili üniversite bölümlerinde bunu sağlayabilmek gerek. İhracat bir tarafa, büyük miktarda yazılım ithal ediyoruz. Bu nedenle devlet politikası, özel sektör ve bireysel farkındalıkla bilinç oluşmalı. Devletin bu alanda attığı adımlar var ama yeterli değil.
 
Türkiye, özellikle son yabancı girişimler ve satın almalar ışığında bölgede bir bulut veri merkezi olur mu?
 
Ahmet Çilingir: Şu anki durumda satın almalar ve yapılanmalar küçük hareketler. Daha büyük adımlar gerek. Zaten burada da insan kaynağı önemli. Veri merkezi kurma ve veri işleme noktasında biraz zayıf kalıyoruz.
Hasan Tezgel: Biz ‘çok fazla veriden’ korkuyoruz. Bant genişliği ve bunun için gereken altyapıda gelişim şart. Gerekli düzenlemeler ve insan kaynağı ile bulunduğumuz coğrafyada veri hattı olarak kıtalar ve bölgeler ülkeler arasında köprü olabiliriz. İnsan kaynağını nitelikli hale getirirken, devletin de bu sektörün küresel bazda söz sahibi olabilmesi adına daha fazla yapısal adımlar atması lazım. Türkiye’de klasik yatırım algısının değişmesi önemli. Uzun vadeli fayda için bu yolda, bu bilinç değişimi ile ilerlemek gerek. Devlet ve sektör oyuncuları arasında bir sinerji ihtiyacı var.
 
ETİKETLER : 1043

22 Yıl Önce Bu Hafta

 
 
 
 
  Web Analytics