Bilişim Dünyası 23 MAYIS 2016 / 11:25

Perakende ‘dijitale’ hazır olmak zorunda

Birleşmiş Markalar Derneği (BMD), Vodafone ve PwC Türkiye tarafından hazırlanan “Geleceğe Hazırlanırken Türkiye Perakende Sektörü Raporu”, sektörün ana konularını ve gelişim alanlarını ortaya koyarken, dünyada ve Türkiye’de perakende sektörünü etkileyen eğilimleri ele alıyor, Türkiye perakende sektörünün yol haritasını tespit ediyor. Rapor, BMD Başkanı Sami Kariyo, BMD Başkan Yardımcısı Jaklin Güner ve Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Engin Aksoy’un katılımıyla düzenlenen bir toplantıyla tanıtıldı. BMD Başkanı Sami Kariyo, araştırma ile ilgili şu bilgileri verdi:
“2015 sonu itibarıyla 700 milyar TL büyüklüğe ulaşan toplam perakende pazarı, 2 milyondan fazla kişiye istihdam imkânı sağladı. En çok gelir ve kurumlar vergisi yaratan sektörler arasında ilk sıralarda. 2015’i 47 milyar dolar satış büyüklüğüyle tamamlayan BMD üyesi markalar da 350 binden fazla kişiye istihdam yarattı ve 90 ülkede 3 binden fazla satış noktasına ulaştı. BMD üyelerinin, 2023 yılında 114 milyar doların üzerinde ciroya ulaşmasını öngörüyoruz. 2023’e kadar yurtiçinde mağaza sayımızı 65 binden, 157 bine çıkarıp 675 bin kişiye yeni istihdam imkânı yaratacağız. Böylece, BMD üyelerinin çalışan sayısı 1 milyonu aşacak. Yurtdışında ise halen 3 binin üzerinde olan mağaza sayımızı 20 bine taşıyıp, uluslararası alanda daha rekabetçi olacağız. Teknolojinin sunduğu imkânlarla güçlenen birey, perakendecilerden sadece ürün değil, alışveriş deneyimi bekliyor. Bu rapor ile değişen dünyayı daha kolay anlamamızı sağlayacak, perakendede dönüşümü yakalamamızı kolaylaştıracak bir çalışma kurgulayarak, markalarımıza yol haritası oluşturmaya çalıştık.”
 
Perakende sektöründe potansiyel büyük
“Şirketlerde yeni birim olarak ‘kurumsal zeka’ departmanlarının kurulmasını kaçınılmaz bir değişim olarak görüyoruz” diyen BMD Başkan Yardımcısı Jaklin Güner’e göre, dijital zeminde buluşan tüketici-müşteri gruplarını tanımak, onların duygularını ve beklentilerini anlamak şart. Bu nedenle sektördeki liderlerin de dijital dönüşümü gerçekleştirecek insan kaynağını bulup, sürece katmaları gerek. Perakende sektörünü bekleyen temel değişim alanlarından birinin ‘dijital dönüşüm’ olduğunu vurgulayan Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Engin Aksoy ise şöyle konuştu:
“Araştırmalarımıza göre, dünyada değişimi tetikleyen, alışveriş davranışlarını etkileyen ve yeni fırsatlar vaat eden 6 temel trend var: Kolaylık, mağaza, müşteri etkileşimi, dinamik tedarik zinciri, güçlü-güvenilir-esnek arka plan sistemleri, dijital donanımlı insan kaynağı. Bu trendlerin ortak paydası ise dijitalleşme. İşletmeleri dijital yarına hazırlama hedefiyle hayata geçirdiğimiz Dijitalleşme Endeksi’ni perakende sektörü için hesapladık ve sektörün dijitalleşme skorunu yüzde 63 olarak tespit ettik. Firmaların yaklaşık yüzde 50’sinin aynı sektörde rekabet ettikleri diğer firmalara göre ortalamanın altında kaldıklarını ve gelişime açık yönleri olduğunu gördük. Bu veriler, perakendenin yeni nesil teknolojilerle buluşmasında ve geleceğin dijital dünyasına hazırlanmasında önemli rol oynayacak.”
 
Gelişim hızı artacak
PwC Türkiye tarafından gerçekleştirilen “Geleceğe Hazırlanırken Türkiye Perakende Sektörü Raporu”na göre, demografik değişim ve teknolojik ilerlemeler, perakende sektörünü yeni müşteri stratejileri geliştirmeye itiyor. Öte yandan, iklim değişikliği ve azalan su kaynakları gibi sorunlar da perakende markalarının çevreye duyarlılık konusunda liderlik yapmasını gerektiriyor, şehirleşme ve gelişen orta sınıf da çok kanallı perakendecilik ile birlikte mağaza konseptlerini ve müşteri segmentlerini ayrıştırma ihtiyacını beraberinde getiriyor. Yüksek döviz kuru ve AVM kiraları ise perakende sektöründe operasyonel verimliliğin artırılmasını gerekli kılıyor. Rapordan öne çıkan başlıklar şöyle sıralanıyor: 
  • Sektörde modernleşme ve gelişme artıyor. Ancak pazar payları, mağaza sayıları gibi göstergelerde sektörün hedeflenen modernleşme seviyesine ulaşması için hâlâ yol kat etmesi gerek.
  • Türkiye, 30 yaş ortalaması ve yüksek potansiyeli ile perakende sektörü için büyük potansiyel.
  • Ekonomik büyüme ve şehirleşmenin artmasıyla orta sınıfın büyümesinin ve AB sosyoekonomik segmentin yoğun olarak yaşadığı metropollerin güç kazanmasının, müşteri davranışlarını ve perakende sektörünü etkilemesi bekleniyor.
  • Özellikle kadın müşterilerin farklı kanallarda ve kanal içinde farklı noktalarda fiyat araştırması yapma eğilimi, ürün içeriklerindeki hassasiyet, eğitim ve gelir seviyesi ile artan kalite ve kolaylığa yönelim, perakende şirketlerini hizmet sunumunu etkiliyor.
  • Türkiye’de sıcaklığın ülke genelinde 2,5°-4°C artması ve bunun ürün sezonu ve tedarik zinciri yönetimi üzerinde baskı yaratması öngörülüyor.
  • Türkiye’de yüzde 2’lerde olan e-ticaret pazarının toplam organize perakendecilik içindeki payının yükselmesi bekleniyor.  

22 Yıl Önce Bu Hafta

 
 
 
 
  Web Analytics