Bilişim Dünyası 02 ŞUBAT 2015 / 09:30

Proje yapabilme kabiliyeti gelişmeli

Ege Bilişim Sanayicileri Derneği (EBİLSAD), bölgede faaliyet gösteren bilişim şirketlerinin yöneticilerini ve bilişim uzmanlarını bünyesinde barındırıyor. Bilişim sektörünün büyümesine katı sağlamak amacıyla çalışmalarını sürdüren EBİLSAD’ın Başkanı Erkan Saldır, sorularımızı yanıtladı.

EBİLSAD olarak ne tür çalışmalar gerçekleştiriyorsunuz?

Bilişim firmalarının ana sorunu olan iş yapma kabiliyetlerini artırma yönünde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Yurtiçi ve yurtdışına satışları artırmak üzere çalışmalarda bulunuyoruz. Dış kaynak pazarından pay alabilmek için, ürün ve hizmetlerin dış pazarlara açılabilmesi adına düzenlenecek ikili iş görüşmeler, gezi ve fuarlarla üyelerimizi ihracat yapan şirketlere dönüştürmek, EBİLSAD olarak üzerinde önemle durduğumuz bir diğer unsurlardan birisidir. Sektörümüze ve bölgemize katkı sağlayan projeleri EBİLSAD olarak desteklemekteyiz. Sektörümüzün nitelikli iş gücüne katkı sağlamak için çalışmalar sürdürmekteyiz. Üniversite yaz staj koordinasyon programları, girişimcilik eko sisteminin gelişmesi ile ilgili çalışmalar yapmaktayız. Meslek liselerinden ara programcı yetişmesi ile ilgili projede gerçekleştirmekteyiz. Belirli toplantı programları düzenleyerek yeni teknoloji ve fırsatları üyelerimize anlatarak farkındalığı artırmaya çalışıyoruz. Sektörümüzün hibe ve desteklerden daha çok faydalanması için bilgilendirici eğitim çalışmaları yapmaktayız. Sektör kaynaşmasını sağlamak için tanışma toplantıları ve iş birliği toplantıları da düzenlemekteyiz.

Bölgenizdeki bilişim şirketlerinin yaşadığı sorunlar neler? Bu sorunların giderilmesi konusunda neler yapılmalı?

Firmalarımız Ar-Ge ve inovasyon yapabilecekleri ortama ve desteğe sahip değiller. Bunun neticesinde yeterli Ar-Ge ve inovasyon faaliyetlerini gerçekleştiremiyorlar. Sektörümüz yenilikçi teknolojileri en hızlı sürede öğrenerek hizmetler üretmesine dayalı inovasyonun en yüksek olarak uygulandığı sektörlerin başında geliyor. Sektörümüz yeterince inovasyon kavramını anlayarak yenilikçi projeleri oluşturamıyor. Tüm sektörün proje yapabilme kabiliyetinin geliştirilmesi gerekli.

Bulut teknolojileri ile proje üretebilen, mobile cihazlara yazılım yazabilen, büyük veri, M2M projeleri üretebilen yenilikçi işler yapabilen ve bunları tüm Türkiye ve dünyaya satabilen şirketlerin oluşturulması gerekiyor. Yeni teknolojilerin farkındalığını artırarak firmaların bu teknolojilerle başarılı projeler yapabilemesini sağlamalıyız.

Ege Bölgesi’nde özellikle kurumsal anlamda bilişim kullanımı ve yaygınlığı konusunda bilgi verebilir misiniz?

Bölgemizde irili ufaklı binlerce bilişim şirketi olmasına rağmen sayısından öte nitelik bakımından, dünya çapında ürün ve hizmet üreterek satabilen firma sayısı son derece az.

Bölgemizde bilişim sektörüne yeterince sahip çıkıldığını söylemekte çok yanlış olur.
Nitelikli iş üretebilen firmaların sayısının artması ve bu hizmetleri ihracat yapar hale gelmesini bir an önce sağlamalıyız.

Sorunların temelinde sermaye sıkıntısı yatıyor. Bu konuda girişimcilerin yaklaşımlarını nasıl değerlendiriyorsunuz?

Bir bilişim projesi üretebilmek için teknolojiye hakim olmak, projeyi gerçekleştirecek ekibi ve kaynakları fonlamak gerekiyor. Daha sonrasında bu üretilen hizmeti müşterilere tanıtılarak satış yapılabilmesi gerekiyor. Bu süreçleri başarıyla tamamlayabilmek için bellirli yeteneklere ve maddi gücün girişimcilerde olması gerekiyor.

Bölgemizde nitelikli iş gücü ve eğitimin Türkiye ortalamasının üzerinde olmasına rağmen girişimcilerin ve şirketlerin fon ve hibeleri yeterince kullanamaması, uzun süreçli bir iş olan Ar-Ge çalışmalarını gerçekleştiremiyorlar.

Bölgemizde melek yatırımcılara, fonlara ulaşım araçlarının artırılması ve sektörümüzün daha verimli projeler üretecek yapıya kavuşturulması çok önemli. Teknoparklar bölgemizde son derece yetersiz ve yeni başlayan bir yapılanma sözkonusu.

Kalkınma ajanslarının destekleri sektörü anlayamadıkları için yetersiz ve yanlış destek çağrıları düzenleniyor. Çok zor olan bilişim ürün ve hizmetini geliştirmeyi başarmış firmalarda sonrasında satış yapısının kurulması konusunda zor ve sıkıntılı durumdalar.

Kamusal e-dönüşüm hamleler, gerek bölgenizde her ölçekteki şirketin bilişim farkındalığını gerekse bölgenizde ürün ve hizmet çözümü sunan BT şirketlerini nasıl etkiliyor?

Bölgemizde e-dönüşüm hamlesine hizmet verebilen firma sayısı çok az ve yetersiz. e-Dönüşüm projelerine hizmet üretebilecek ve bunları başarabilecek firmanın çok fazla olmasına rağmen bölgeden bu projelere çok az firma dahil olabilmiş durumda.

e-Dönüşümün malesef bölgedeki bilişim firmalarına daha iyi anlatıp projeler üretebilmelerini sağlamak gerekiyor. EBİLSAD olarak bu konuda ilerleyen günlerde faliyetler yapmayı planlamaktayız.

2015 yılında öncelikleriniz ve stratejiniz neler olacak?

Bilişim sektörü; bulut bilişim, sosyal medya, mobil cihazlar, nesnelerin interneti, büyük veri gibi çok yeni teknolojilerin gelişmesi ile hızlı bir dönüşüme girdi. Biz de bu doğrultuda; bilişim firmaların ürünlerini ve hizmetlerini bu teknolojik dönüşüme adapte etmelerine yardımcı olmak, hibe, destek ve fonlardan daha fazla faydalanabilir olmalarını sağlamak, ürün ve hizmetlerini yurt dışına satabilmelerini sağlayacak oluşumları organize etmek istiyoruz.
ETİKETLER : 1007