Bilişim Dünyası 05 MART 2016 / 14:49

Projelerde sınır yok

BThaber Şirketler Grubu; bünyesinde barındırdığı BThaber, araştırma ve güncel pazarlama tekniklerine odaklı M2S ve farklı noktalarda farklı konseptlerde bilişim sektörünü ve bireyleri buluşturmayı misyon edinen Bilişim Zirvesi ile 2016 yılında verimli projelerle büyüme hızını devam ettirmeyi planlıyor.
BThaber Şirketler Grubu, Türkiye’de kamu, özel sektör, girişim dünyası ve tüm bunların buluşma noktası yerli ve yabancı BT şirketleri ile 25 yıldır verimli bir işbirliğine imza atıyor. Başından beri grup olarak sektöre, karşılık beklemeden faydalı işler yaparak taşın üstüne bir taş daha koyma konusunda felsefesini hiç terk etmeyen BThaber Şirketler Grubu, bilişim sektörünün de bu tarz çalışmalara yönelik istek ve ihtiyaçlarını sürekli takip ediyor. İşte grup şirketlerinin gözüyle 2016 yılına bakış…
 
22 yıldır okurla buluşuyoruz
BT sektörü tüm dünyada bir değişim sürecinde. Bizlerin kağıtla tanışıklığı var, ama yeni nesil kağıdı çok fazla önemsemeyecek muhtemelen. Ama dijital alanda da, özellikle sosyal medya kullanımının yaygınlaşması ile bir sıkıntı kendini gösteriyor: İçeriklerin ne kadar güvenilir olduğu, içeriğin ve kaynağın doğruluğu. BThaber Genel Koordinatörü Ayhan Sevgi’nin de dikkat çektiği gibi, bu yapılarda içerik belli bir süzgeçten geçmiyor. Böylece bilgi kirliliği oluşuyor. Bunun bir sonucu olarak sadece BThaber özelinde değil, tüm yayınlar nezdinde kağıda güvenin gücünü koruyacağı beklentisini dile getiren Ayhan Sevgi’nin de belirttiği gibi, tüm maliyet başlıklarına rağmen güvenilirliği ile kağıt, lokomotif olmaya devam ediyor. “BThaber olarak 22 yılı geride bıraktık ve bu, Türkiye’de bilişim sektörü bir yana, tüm yayıncılık dünyası için de çok fazla örneği olmayan bir başarı. Arkasında büyük bir kurumun veya kamunun desteği de yok” yorumunu yapan Ayhan Sevgi’ye göre, 22 yıldır kesintisiz ve birçok kanalda sürdürülen çalışmalar, sektörde de bir güven unsuru oluyor. Sadece kağıt ortamında değil, internet başlığında da çalışmalar BThaber.com ve BTnet.com.tr ile hem kurumsal hem bireysel kullanıcılara yönelik içeriklerin aralıksız sunumuyla devam ediyor. Bu yıl mobil başlığında yatırımların daha da çeşitleneceği bilgisini veren Ayhan Sevgi, 2016 yılı projelerini şu sözlerle anlattı:
“Bu verimli yapıyı yan ürünlerle desteklemek de önem taşıyor. E-Devlet dergimiz bunun bir örneği. 2015 sıkıntılı bir yıldı, ama 2016’da Ankara’da birçok yapı yerine oturdu. Orada yeni ve güçlü bağlar kurduk ve 2016’da yoğun biçimde e-Devlet Yuvarlak Masa Toplantılarımıza devam edeceğiz. Bugüne kadar 30’u aşkın e-Devlet Yuvarlak Masa Toplantısı yaptık ve kamu kurumları bu toplantıları çok önemsiyor. Kamuda yöneticiler yaptıkları çalışmaları daha fazla kitlelere ulaştırmak istiyor. Ayrıca bundan önceki toplantılarda hep bilişim sektörü kurumlara içerik sundu, kurumlara kendini ürün ve çözümlerini tanıttı. Burada ise tersini kurguladık. Kamu kurumu geliyor, kendini, projelerini, hedeflerini anlatıyor, BT sektörüne mesaj veriyor, beklentilerini sunuyor ve oradan sektörden buna uygun geri dönüşler bekliyor. Bu içerikler toplantı salonunda da kalmıyor. Bunları hem BThaber’de bir özet olarak, hem de özel içerik olarak ilgili e-Devlet yayınımızda ayrıntılı ele alıyoruz. E-Devlet Yuvarlak Masa toplantılarının özel sektör ayağı, benzer amaçla düzenlediğimiz Next Step toplantılarımız. Bu sefer kamu yerine özel sektörü, yine kapalı devre bir toplantıda BT sektörü temsilcileri ile buluşturuyoruz. Şu anda Türkiye’nin birkaç önemli projesinin bu toplantılardan ve buradaki fikir alışverişlerinden çıktığını biliyorum. Bunlar dışında özel çalışmalarımız, haftalık dosyalarımız, dikey sektörlere yönelik yayınlarımız var ve bunlara 2016 yılında da devam edeceğiz. Aynı çatı altında bağımsız şirketleriz, ama çok güçlü bir sinerji var ve herkes birbirinin katma değerinden faydalanıyor. M2S araştırma yapıyor ve biz bunun içeriğini yayınlıyoruz. Bilişim Zirvesi bir etkinlik düzenliyor ve biz bunun içeriklerini özel yayınlara dönüştürüyoruz. Bunların geniş kitlelere yayılmasında önemli bir görev üstleniyoruz. Bir BT şirketinin kendi özel etkinliğini takip ederek özel yayını ortaya koyuyor ve daha geniş kitlelere yayılmasını sağlıyoruz. Bu tarz etkinlikler Türkiye’de de olabiliyor yurtdışında da. Böylece etkinlikte ele alınan tüm içeriklerin kalıcılığını sağlıyoruz.”
BThaber’in önemli yayınlarından biri de Bilişim 500 Araştırması ve Yayını. Araştırma M2S  tarafından gerçekleştirilirken, Bilişim Zirvesi tarafından da bu çalışma ile ilgili bir tören düzenleniyor. Böylece üç şirket önemli bir sinerjiye daha imza atıyor.
“Bilişim Zirvesi Kids etkinliğinde de içerik sunuyoruz”  diyen Ayhan Sevgi, BTvizyon toplantılarında da hem içerik sunduklarını hem de çıkan içerikleri okuyuculara sunduklarını vurguladı.  Geçen yıla kadar okurların yüzde 45’ini bilişim sektöründen yöneticiler, yüzde 55’ini ise farklı sektörlerden yöneticiler oluştururken bu sene bu oranda bir değişim yaşanmış. “Bu oran bu yıl biraz daha açıldı ve yüzde 40-60 oldu” saptamasını paylaşan Ayhan Sevgi, sözlerine şöyle devam etti:
“Önümüzdeki yıllarda bu dağılım daha da artacaktır. Çünkü tüm sektörlerde her ölçekte şirketin BT ile ilgisi var. Rekabet ortamını da reel sektörü de artık BT ve bu başlıkta yatırımlar şekillendiriyor. Birçok önemli etkinliğe BThaber olarak sponsor olduk ve oralardan veriler topluyor, bağlantılarımızı daha da çeşitlendirip güçlendiriyoruz. M2S’in güçlü bir veritabanı var ve bu toplantılarda bu veritabanı da gelişiyor, güncelleniyor. Türkiye’de önde gelen tüm teknoloji etkinliklerinde BThaber medya sponsoru olarak yer alıyor. Canlı ve sürekli kendini yenileyen veritabanından yararlanıyoruz ve içerik tasarım konularında da sürekli kendimizi geliştiriyoruz. BThaber gazetesi ve web siteleri yenilendi, geri dönüşler ışığında bu güncellemelerimiz hiç bitmiyor. Mobilde de daha güçlü olacağız. Türkiye’de bilişim yayıncılığının sıkıntıları var. Artık pazarlama stratejileri çok değişti ve bu nedenle bizim de önemli bir gelir kaynağımız başarı hikayeleri, özel içerik çalışmaları. Burada hem şirket kendini hem projeyi ve neler yaptıklarını anlatıyor hem de yöneticiler kendilerini sektöre gösterme imkanı buluyor. Orada da ilgi yoğun ve bunlar, reel sektöre de örnek oluyor, onların yatırım haritalarında rehberlik görevi üstleniyor. Bizim en büyük avantajımız sektör basını olarak Bilişim Zirvesi ve M2S gibi iki önemli firma ile sıkı bağlarımız olması. Böylece ortaya sadece bir yayınla çıkmıyor, katma değer sunuyoruz.”
 
Dijital yetkinliklerimizi sürekli geliştiriyoruz 
M2S, 2015 yılını hem müşterisi sayısı hem de gelir açısından büyüyerek kapattı. 2016 için de verdiği hizmetlerde büyüme öngördüklerini belirten M2S Genel Müdürü Özlem Unan,  “2013 yılından beri şirketlerin pazarlama stratejilerinde değişiklik var. Gelirlerimizin yüzde 50’sini yeni müşteri yarattığımız telemarketing projelerinden elde ediyoruz.  Artık dijital hizmetler pazarlamada çok kullanıyor. Sosyal medya kanalı ile yeni müşteri yaratma, izinli e-posta gönderimini telemarketing ile birleştirerek müşteriye ulaşılan projeler yaygınlaşıyor. 2016 yılında bu servisleri vermeye devam edeceğiz” dedi.
 Bu yılın en önemli yeniliklerinden birinin de dijital pazarlama kanalı ile ‘yeni müşteri’ yaratmak üzerine yapılacak çalışmalar olduğunu belirten Özlem Unan, sözlerini şöyle sürdürdü:
“Sosyal medyayı, web sitelerini ve arama motorlarını kullanarak yeni müşteri yaratmak üzerine projeler kurgulayıp bu konuda servisler vereceğiz. Bu çalışmalarda yine bilişim sektörüne odaklanacağız.
Araştırma alanında sektörel araştırmalarımızı yapmaya devam ediyoruz. Enerji, üretim, perakende gibi sektörel araştırmalara ek olarak, bu yıl yeni sektörleri de ele alacağız. Elbette, her türlü özel araştırma talebini karşılamayı sürdürüyoruz. Kanal veya müşteri memnuniyeti, özel talep üzerine üretilen pazar araştırmalarımıza bu yıl daha fazla ağırlık vermek istiyor, kendimizi burada öne çıkartmak istiyoruz. Pazarlama çalışmaları ile bu konuda adımlarımızı sağlam atacağız. Gelirlerimizin yüzde 20’sini bilişim dışı sektörlerden elde ediyoruz.  2016 yılında  diğer sektörlerin payını arttırmayı hedefliyoruz. Bunu da pazar araştırmaları kanalı  ile yapacağız. Başarılı çalışmalar yaptığımız noktaları tüm sektörler nezdinde daha da güçlü biçimde tanıtmayı hedefliyoruz. Türkiye’nin en büyük bilişim araştırması olan Bilişim 500 araştırmasını da yapmaya devam ediyoruz.
2016’da herkes çok tedbirli hareket ediyor. Bu ortamda bizim çalışmalarımızın önemi daha da belirginlik kazanacak. Çünkü biz şirketleri yeni müşteriler ile tanıştırıyoruz. 2015 yılında başladığımız ve bu yıl müşteri sayısını artırmayı hedeflediğimiz ‘şirketlerin pazarlama yönetimini yapmak’ hedeflerimiz arasında. Pazarlama ekibi olmayan veya pazarlama planını içerde yapamayan şirketler için pazarlama danışmanlığı hizmetimizi genişleteceğiz. Burada da odağımız, uzmanlığımız paralelinde bilişim sektörü.
Bu yılın bir başka yeniliği, Bilişim Zirvesi şirketimiz ile CIO etkinlikleri.  Biz özellikle CIO’ların yatırım planlarını ve hedeflerini belirlemek üzere çalışıyoruz. Öncelikli olarak hangi konulara yatırım yapacaklarını, hangi teknolojileri öne çıkartacaklarını sorguluyoruz. Bundan sonra da CXO odaklı farklı projelerimiz olacak. Bir CXO portalını 2016 sonunda yayına almak istiyoruz.”
 
BTvizyon etkinlikleri 2016 yılında yeniden doğuyor
2015 yılında siyasi gündem, Bilişim Zirvesi etkinlik şirketinin projelerini hayata geçirmek yerine ötelemesine yol açtı. Bunun bir örneği olarak, sektörün geleneksel buluşması Bilişim Zirvesi ICT Summit NOW 2015 yılında meraklılarını buluşturamadı. ‘2016 daha farklı bir yıl olur mu?’ diye sorduğumuzda Bilişim Zirvesi Genel Müdürü Neslihan Aksun, birçok şirket ve iş ortaklarının görüşünün bu yıl için de pembe bir tablodan uzak olduğu yanıtını verdi. Tüm karamsar beklentilere rağmen, sektör ve 2016 yılı için iyimser tahminlerde bulunmayı ihmal etmeyen Neslihan Aksun, “Bazı üretici ve dağıtıcı firmaların ve hatta finans sektörünün hizmet verdiğimiz sektörümüze karşı bakış açısının değişmesi ve aradaki mesafenin açılması hepimiz için endişe verici. Ama bu durumun hızla olumlu yönde değişeceğine inanıyorum. Sektör çok şey atlattı, bunu ben de gözlemleme şansına sahip oldum” dedi ve ekledi: “Ayrıca biz grup olarak şanslıyız.” Bu tespitini “Akıllı müşterilerle çalışıyor, krizi fırsata dönüştürelim algısına hakim, kafasında bu görüşü oturtmuş firmalarla iş yapıyoruz” sözleri ile açıklayan Neslihan Aksun, 2016 yılı planlarını şöyle anlattı:
“Anadolu toplantıları ve platform etkinlikleri, bilişim dünyasındaki en güncel gelişmelerin aktarımı adına önemli bir kanal ve herkes bu toplantıların ortaya koyduğu faydanın farkında. Bu tarz yatırımlar BT şirketleri tarafından da ötelenmeyecek yatırımlar olarak algılanıyor, bunu görüyoruz. Yaptığımız etkinliklerin sonuçları kolay ulaşılabilir. Pazarlama duyurularında BThaber, M2S gibi grup şirketlerimizin gücünden dolayı farklı etkinlik yapan rakiplerimizden daha avantajlıyız. Tüm çalışmalarımızda bu yapıyı entegre biçimde kullanabiliyoruz. Bu, katılımcı ve sponsor açısından önemli. Etkinlik öncesi ve sonrası haber çalışmalarına ek olarak, etkinlik zincirinin parçaları tamamlandıkça periyodik olarak özel bir ekle tekrar bu etkinlik ve ele alınan başlıklar okurlara hatırlatılıyor. Bu çalışma tüm taraflar için fayda yaratıyor ve taraflar da bunu görüyor. Ayrıca Anadolu etkinliklerimize bölgeden katılanların bölgesini bilişimle kalkındırma odaklı mesajları var. Etkinliklerimizin temel farkı; kendimiz bir bilişim firması olup, kendimizi ve çözümlerimizi tanıtıp pazarlayacağımız bir platform düzenlemiyoruz. Biz oraya birbirine rakip ürünleri, birbirini tamamlayanları alıp, hepsini bölgeden sözü geçen ticaret ve sanayi odaları, ilin etkili bilişim odaklı vakıfları veya o bölgede üretim yapan bir firmanın üst düzey yöneticisinin prestijli açıklamaları ile konuşma yapmasını sağlıyor, katılımcılar için vizyon kazandırıcı faydaları üst üste koyuyoruz. Yani tüm Türkiye’yi turladığımız etkinliklerimizde standart değil, yerelleştirilmiş bir içerik ve katılımcı profili ile yol alıyoruz. Etkinlik sonrası katılımcının yorumlarını analiz etmek için M2S yardımıyla gerçekleştirdiğimiz anketlerle katılımcının memnun olmadığı, beğenmediği yanlarımızı belirleyip bölgeye has düzeltilerimizi yapıyoruz. BTvizyon etkinlikleri şirketimizin 15 yıllık bir ürünü, ama 2016 yılında yeniden doğuyor. Katılımcı profillerinde de değişim var. Bir dönem yoğun olarak bilişim firmaları katılırken, şimdi reel sektörden katılım ön planda. Bu dağılımı yüzde 50-50’ye getirerek, katılımcı verisi nezdinde daha fazla sponsoru memnun eden bir profil ortaya koyduk. Talebi alttan yaratmak isteyen sponsorların daha çok tercih ettiği bir yapı var. Orada kurumların, direkt satın almaya karar veren yetkili isimlerin bulunması söz konusu. Örneğin Mart ayında gerçekleşecek reel sektörün öne çıktığı illerden olan Kocaeli BTvizyon toplantılarımızda BT firmaları da teknolojik gelişmeleri izlemeyi ve işine aktarmaya sıcak bakan karar vericilere ulaşabilecek. Her ilin kendine has özellikleri var ve biz de etkinlik odaklı tanıtım çalışmaları yaparken, bu özellikleri anlatarak onları da hedefleri konusunda doğru yönlendirmeye önem veriyoruz. Bu strateji bizim için önemli. Çünkü sonuçta Anadolu etkinlikleri tek aktivitemiz değil. Bilişim Zirvemiz, CIO buluşma etkinlikleri, BThaber’in İstanbul’da yaptığı Next Step ve Ankara’da e-Devlet Yuvarlak Masa toplantılarımız gibi pek çok farklı etkinliklerimiz ve farklı projelerimiz var. Mesela teknokentlerden firmaları alıp yurtdışına götürüp yatırımcı arama etkinlikleri... Dolayısıyla önemli olan ihtiyacın ne olduğunu saptamak ve bizim farkımız da bu. 20 yıla yakın süredir yaptığımız etkinlikler zincirinin tecrübelerine dayanarak en önemli noktanın “değişim ve yenilik” oluğunu söyleyebiliriz. 2016 yılında mevcut çalışmaları temaları farklılaştırarak devam ettireceğiz. Oyun teması önemli mesela. Bundan sonra bu şekilde doğru hedef kitlelerini getirerek etkinlikleri yapmak istiyoruz. Küçük ölçekli ve konu odaklı parlak bir temayı merkeze alan bir araştırma çalışmasının sonuçlarının açıklanacağı bir etkinliği M2S ile beraber projelendirmeyi de çok isterim.”
 

22 Yıl Önce Bu Hafta

 
 
 
 
  Web Analytics