Bilişim Dünyası 01 OCAK 2011 / 18:00

Projeleri daha etkin yönetmek için ritim gerekli

Mesh Mühendislik ve Yazılım, 2002’de kurulmuş. Farklı sanayi dalları için bilgi teknolojileri tabanlı ileri mühendislik ve yazılım hizmetleri veren ve 14 kişilik ekiple çalışan şirket, kamu ve özel sektör kuruluşlarına; projelerini ve süreçlerini, kısacası işlerini,  planlamalarına, koordine etmelerine ve işbirliği içinde yürütmelerine yardımcı olacak; çalışma sistemlerine tam uyum sağlayabilecek hizmet ve yazılım çözümleri sunmayı hedefliyor.
Proje yönetiminde yapılan hataların ciddi zaman ve maliyet kayıplarına neden olduğunu görüp, buna karşın  tecrübe ve birikimlerini Ritmiq ürününe aktardıklarını anlatan Mesh Mühendislik ve Yazılım Genel Müdürü Dirim Şener, çözümle ilgili şu bilgileri verdi: “Günümüzde aynı anda birçok projeyi kısıtlı kaynaklarla yönetmek, bu projelerde üretilen bilgi ve belgeleri güncel ve her an erişilebilir tutmak, anlık değişikliklere hızlı tepki verebilmek ve muhtemel risklere önlem alabilmek, proje yönetimi metodolojisi ve bu metodolojiye uygun bir yazılım kullanmakla mümkün. Ritmiq, bir proje yönetimi yazılımı. Bir kuruluşun iş faaliyetlerini proje kavramı kapsamında planlamayı, koordine etmeyi, işbirliği ile yürütmeyi, denetlemeyi, raporlamayı, kestirim yapmayı kolaylaştıran ve hızlandıran bütünleşik bir platform. Çözümümüz, proje amaçlarınıza ve hedeflerinize ulaşmanızı sağlıyor. Bilinen proje yönetimi uygulamalarından en önemli farkı, kuruluşların proje yönetimi yazılımı olması, tüm proje paydaşlarını içine alan merkezi yönetime sahip olması, dinamik olarak ileriye dönük optimizasyon ve simülasyon yapabilmesi, belge ve doküman yönetimi ile bütünleşik olması kritik.”  Şener, inşaat sektöründen önemli bir şirketle pilot proje yürüttüklerini,
elektrik taahhüt sektöründen bir şirketle de görüşmelerinin son aşamada olduğunu sözlerine ekledi.

Geleceğe yönelik
canlı verilere dayalı projeksiyon ve
simülasyon
Ritmiq ile kuruluşların, özgün çalışma tarzını sisteme yansıtabilip, bütünleşik çalışma ortamı elde edebileceğini anlatan Şener, tüm bilgi, belge ve ilişkilerin merkezi bir sistemde toplandığını, işbirliği ve koordinasyon seviyesinin arttırıldığını ifade etti. Şener, “Proje ve faaliyetlere dair geleceğe yönelik kestirimler yapılabilir. Projelerdeki riskler erken uyarılarla proaktif biçimde yönetilebilir. Proje süreçlerindeki muhtemel kaynak darboğazları öngörülebilir. İstendiğinde süreç otomasyonu sağlanabilir. Proje portföy yönetimine bütünsel sistem yaklaşımı getirmekte. Bağımsız ve özgün bir veritabanı ile çalışıyor. Yazılım uzmanlığı gerektirmeyen uyarlama ve kurulum olanağı sunuyor. Projelerde plan-yürütme-revizyon senkronizasyonunu sağlar. Geleceğe yönelik canlı verilere dayalı projeksiyon ve simülasyon yapar” dedi. Şener’e göre, geliştirdikleri çözümü proje bazlı çalışanlar, müşteriye özel ürün üretenler, yeni ürün geliştirenler, yeni pazara çıkmayı planlayanlar, proje yönetim becerilerini geliştirmek isteyenler kullanmalı. Çözüm, havacılık/savunma, açık deniz yapıları ve gemi, iletişim sistemleri, tesis, bilişim, uluslararası geliştirme, medya-eğlence, ürün-hizmet geliştirme ve Ar-Ge projelerinde kullanılabiliyor.
ETİKETLER : Sayı:802

22 Yıl Önce Bu Hafta

 
 
 
 
  Web Analytics