Bilişim Dünyası 16 ŞUBAT 2016 / 14:52

Rekabet avantajı ve yüksek karlılığın temelleri

Dell’in 2. yıllık “Global Teknoloji Endeksi” araştırması (GTAI), mobil teknolojileri kullanan şirketlerin, kullanmayanlara oranla yüzde 44, büyük veriyi aktif olarak kullananların ise kullanmayanlara oranla yüzde 50 daha fazla kâr elde ettiğini ortaya koydu. Bulgular, teknolojiye yatırımın sadece operasyonel verimlilik değil, kâr büyüme oranlarında da artış getirdiğine işaret ediyor. Kuzey ve Güney Amerika, Avrupa, Asya ve Avustralya’da farklı endüstrilerden 2 bin 900 işletme ve orta ölçekli kuruluşların BT karar vericilerini baz alan araştırma bulut bilişim, mobilite, büyük veri ve güvenlik teknolojilerine yatırım yapan şirketlerin yüzde 53 daha yüksek kâr oranları elde ettiğini ortaya koyuyor.
Dell Türkiye Ülke Müdürü Didem Duru da, bu araştırmanın gelecek 5 yıla damga vurması öngörülen ve şirketlerin geleceğe hazırlığında temel oluşturacak 4 ana trendi bir kez daha gözler önüne serdiğine işaret etti. Bulut bilişim, mobilite, güvenlik ve büyük veriye yatırım yapan şirketlerin çok daha verimli ve kârlı bir iş süreci olduğuna dikkat çeken Didem Duru, “Gelişmiş ülkelerdeki eğilime paralel olarak, Türkiye’deki şirketlerin de bu alanlarda yatırımlarını artırdığını gözlemliyoruz” bilgisini verdi. Öte yandan araştırma, teknoloji kullanımı ile gelir artışı arasındaki ilişkiyi gösteriyor. Bulut bilişim, mobilite, büyük veri ve güvenlik odaklı, bu dört büyük teknolojiye yapılan stratejik yatırımlar verimliliği arttırmak ve zaman kazandırmaktan çok daha fazlasını yapıyor. Bu teknolojileri kullanarak kaynak kazanımı sağlayan kuruluşlar; bu kaynaklarla gelir artışına doğrudan etki edebilen başka alanlara yatırım yapabiliyor.

Bulut bilişim: Bulut teknolojisinin operasyonel ve kurumsal verimliliği artırma potansiyeli taşıdığını gösteren araştırma sonucunda ayrıca anket katılımcılarının yüzde 42’sinin maliyetten tasarruf ettiği, işlerin yüzde 40 daha verimli yapıldığı ve yüzde 38 oranında daha iyi BT kaynak ayrımı sağladığını ortaya koydu. Araştırma, bulut kullanan kuruluşların daha yüksek kâr büyüme oranları elde ettiğini de belirledi. Bu da kurum içi bulut kullanımında yüzde 46 oranında artış anlamına geliyor. Bu oran genel bulut teknolojisi kullanımında ise  yüzde 51’e çıkıyor.

Mobil stratejiler: Mobil teknolojileri kullanan şirketlerin, kullanmayanlara oranla yüzde 44 daha çok kâr ettiğini gösteren çalışma, BYOD programının etkin kullanımıyla bu oranın yüzde 53’e çıkabileceğini gösteriyor. Çalışanların kendi cihazlarının beraberinde potansiyel güvenlik sorunlarını getirebileceğine ilişkin korkular, BYOD trendinin yayılmasına engel oldu. Bunun bir göstergesi olarak BYOD kullanımı, 2015’te bir önceki yıla göre yüzde 4 azalarak yüzde 28’e indi.

Büyük veri: Sonuçlar, büyük veri kullanımını aktif olarak benimseyen kuruluşların, büyük veri kullanmayanlara oranla yüzde 50 daha yüksek kâr elde ettiğini ortaya koyuyor. Anket katılımcılarının yüzde 41’i, büyük verinin hedeflerin daha iyi belirlenmesine ve pazarlama çalışmaları yatırımlarının geri dönüşlerinde artışa neden olduğu konusunda birleşiyor.

Stratejik güvenlik: Tüm sektörlerde dijital güvenlik konusuda güçlükler artıyor. Pek çok şirket, stratejik bir güvenlik yatırımını, rekabet avantajı sağlayacak bir değer olarak görüyor. Çalışmaya göre, her 10 katılımcının sekizi, güvenliğin işletmenin pazar koşullarına karşılık verme becerisini güçlendirdiğini düşünüyor. Maliyetle birlikte güvenlik kaygıları, birçok şirketin bulut, mobil ve büyük veri uygulamalarının benimsenmesinde en büyük engeller olarak ortaya çıkıyor.
 

22 Yıl Önce Bu Hafta

 
 
 
 
  Web Analytics