Bilişim Dünyası 09 EKİM 2016 / 16:26

Reklamda mobilin gücü gittikçe artıyor

Reklamcılar Derneği üyesi medya ajanslarının verileriyle hazırlanan 2016'nın ilk yarısındaki reklam yatırımları açıklandı. Elde edilen sonuçlara göre; 2016’nın ilk yarısına göre sektör yüzde 14 büyürken, reklam yatırımları toplamı 3.662 milyon TL’ye ulaştı. Yatırımların yüzde 53.2’sini televizyon, yüzde 14.75’ini basın, yüzde 22.07’sini dijital, yüzde  6.42’sini açıkhava, yüzde 2.27’sini radyo, yüzde 1.3’ünü de sinema reklamları oluşturdu. 2016 yılı sonu için ise yüzde 10'luk büyüme öngörülüyor.
Bu yılın ilk yarısında en büyük artış radyo reklamlarında ve sinema reklam yatırımlarında olurken, dijital reklam yatırımlarındaki büyüme de istikrarlı biçimde sürüyor. 2016’nın ilk 6 ayında dijital reklam yatırımı toplamda 808.21 milyon TL'ye ulaştı. Bu rakamlara display, mobil ve arama da dahil. Dijital reklam yatırımlarındaki dağılım içinde ise mobil, yüzde 41.78'lik artış ile öne çıkan reklam alanı oldu. İkinciliği yüzde 11.54 ile arama, üçüncülüğü ise yüzde 9.11'lik pay ile display uygulamaları aldı.
Öte yandan, 2016’nın ilk 6 ayında gazetelerin ve dergilerin reklam yatırımından aldığı pay düşüş sergilerken, 2016 sonunda tüm dünyada reklam yatırımlarının yüzde 6,5 büyümesi bekleniyor. Reklam yatırımının GSYH’ya oranı açısından bakıldığında ise dünya ortalaması binde 75 civarındayken, bu oran Türkiye’de binde 30-35 olarak gerçekleşiyor. Ekonomik kriz yaşanan ülkelerin reklam yatırımı/GSYH oranının Türkiye’nin üstünde olduğu görülüyor. 2016 beklentisi ise bu oranın Türkiye için binde 35 olması yönünde.
 

22 Yıl Önce Bu Hafta

 
 
 
 
  Web Analytics